Weekebreicht RC Nijmegen 14 april 2022

                                                 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 / Jaargang 64 /  Bijeenkomst  van 14 april 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

Bijeenkomst van donderdag : 14 april 2022

 MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

 Aanwezig: 17 leden

 Welkom: door onze voorzitter Jan Roelof Moll.

Gasten:

Jarigen afgelopen week: 

Mededelingen:

 • Maike Woldring geeft aan dat zij in een bezemklas zit voor de PET omdat zij in Coronatijd geen tijd had. Als inkomend voorzitter wil zij van ons weten : in welke commissie zit je, wat doe je op dit moment, en wat zou je in de toekomst willen doen. Haar bestuur is gevormd : Nadine Maters volgt Salima El Guada op als secretaris, Jeroen Simkens blijft penningmeester, Eelke de Jong wordt inkomend voorzitter met Jan Roelof Moll als uittredend voorzitter.
 • Voor een strakke planning van de keuken in restaurant Groenewoud graag echt opgeven of je komt. Voor alle duidelijkheid : 12.30 uur aan tafel voor de lunch en 18.30 uur aan tafel voor het diner.
 • Wij hebben een brief ontvangen van RC Stettin uit Polen met eventuele nieuwe mogelijkheden tot opvang c.q. begeleiding van vluchtelingen uit Ukraine.
 • De actie voor de voedselbank bij AH heeft 24 pallets met producten opgeleverd.
 • Het smoelenboekje van onze club is binnenkort beschikbaar.
 • Zondag 1e Paasdag heeft Qader Shafiq een benefietprogramma georganiseerd in De Lindenholt voor vluchtelingen uit Ukraine. Als RC Nijmegen geven wij een bijdrage.
 • Het project Hidaya gaat weer starten met voorlezen en informatie over beroepen.
 • De heer Karell van RC Tongeren wordt 12 mei tot erelid van onze club benoemd.

 PROGRAMMA

  • 22 april 2022: Peer Scheepers – Sociale cohesie in Nederland na de eeuwwisseling
  • 29 april 2022: Jan Brabers – Rotary in de Tweede Wereldoorlog
  • 6 mei 2022: Wilko van Schaik (NEC) – Positief leiderschap in crisis vanuit de mens
  • 12 mei 2022: Hans de Haan – Mijn wandeling door een bestuurslandschap
  • 20 mei 2022: Berlijnreis
  • 27 mei 2022: Beroepspraatje Sebastiaan Oosthout + pianorecital
  • 3 juni 2022: Jeanette van Dongen – Aardige dokters helpen

BELANGRIJKE DATA:  

 • 12 mei 2022: Benoeming dhr. Karell (RC Tongeren) tot ere-lid.
 • 15 mei 2022: Rotary Festival
 • 18- 22 mei 2022 : Lustrumreis Berlijn
 • 10-12 juni 2022: Ryla, Groesbeek

VERSLAG

Voordracht Pieter-Matthijs Gijsbers.

Namens commissie Fellowship bericht PM dat er 16 clubgenoten van 18 tot 22 mei naar Berlijn gaan. De reis heeft o.a. aandacht voor geschiedenis, fascisme en communisme in Berlijn. Samen gaan zij de stad Berlijn verkennen waarbij alle deelnemers een college zullen geven. Er wordt nog gezocht naar een mogelijkheid tot workshop op het gebied van het uitgaansleven.

Pieter-Matthijs vraagt welke associaties er zijn bij het noemen van de stad Berlijn: Paul Dirven denkt er aan als de moderne stad van Europa, die voorloopt op ontwikkelingen elders. Hans de Haan denkt aan de bewogen geschiedenis, en aan hoe modern de stad is. Maike Woldring associeert Berlijn met veerkracht, herstelvermogen, en niet blijven hangen. Voor Joost Meuwese is het de grote stad die zich opende.

PM toont een foto van een gebouw in Beek Ubbergen – Villa Berg – dat een zeer Berlijnse setting weergeeft. Het is gebouwd in 1924 en sinds 1966 in bezit van de overheid. Het is dus een Berlijnse villa op Nederlands grondgebied.

Een uitgebreide schets wordt gegeven van cultuur m.b.t. bedoeld huis en de Duitse cultuur. Men dacht na over de heilzame werking van architectuur.

PM toont daarna o.a. foto’s van het gebied rondom de Brandenburger Tor, ten tijde van de muur, en nu met alle nieuwe bouwwerken.

Zoals bekend heeft de stad Berlijn na de tweede wereldoorlog twee structuren opgebouwd met een eigen centrum.

PM toont meerdere foto’s en schilderijen met beelden van Berlijn waar hij tijdens de stadswandelingen meer over zal vertellen dan hij nu doet; van de Brandenburger Tor via Unter den Linden naar Berlin Aleksanderplatz worden het prachtige wandelingen.

Het voert naar mijn mening te ver om te pogen om de boeiende cultuurhistorische schets over Berlijn van PM te willen samenvatten. Allerhand bekende panden passeren de revue.

PM wijst op de bijeenkomst aan de Wannsee waar op een kale manier de vergadering wordt georganiseerd tot  de vernietiging van de Joden in Europa. Het is niet tot nauwelijks geloofwaardig dat hoogopgeleide mensen in anderhalf uur besluiten tot de vernietiging van joden.

Ter afronding.

In het centrum van Berlijn wordt nieuw gebouwd op historische plaatsen met telkens een verwijzing naar eerdere datum. Zo ook het Holocaust monument naast de Brandenburger Tor. De sfeer aldaar kan in de avond naargeestig zijn.

Ter afsluiting vestigt PM de aandacht op het gebouw van de Bundestag als symbool van historie welke volledig in de huidige tijd is gerenoveerd onder Britse architectuur.

De Gedächtniskirche wordt nog eens getoond als symbool voor het verwoeste West-Berlijn, alsmede de verdeling van de stad in de Franse, Britse en Amerikaanse sector enerzijds, en de Russische sector anderzijds.

Alles bij elkaar wat mij betreft een boeiende en vloeiende vogelvlucht over Berlijn.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.