Weekbericht woensdag 22 januari

 

 

 

Rotary Club Nijmegen
Clubjaar 89 / Jaargang 62 / Bijeenkomst 22-01-2020
Motto van clubvoorzitter Tjeerd Jansen: “Rotary verbindt”
Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen.
Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.
MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:
Aanwezig: 20 leden RC Nijmegen en ca.40 leden RC Stad en Land
Gasten: 2

PROGRAMMA:
Vr 31 jan: Bart Benraad, Ethiek en farmacie, 5e vrijdag, partners welkom
Vr 7 feb: Joost Meuwese, Wetsvoorstel voltooid leven of Zin van het leven
Do 13 feb: Igor van der Vlist, Ethiek in ambtelijke systemen
let op gewijzigde locatie: Groot Berg en Dal
Vr 21 feb: Saskia de Wildt, Beroepspraatje
Vr 28 feb: Tjidde Tempels, Bedrijfsethiek
Vr 6 mrt: Roelof ten Doesschate, Studentenverzet in WO 2
Do 12 mrt: 75 jaar bevrijding, Sunsetmarch en diner, partners welkom
Vr 20 mrt: Clubzaken
Vr 27 mrt: Marc van Uhm, Vredesmissies Afghanistan

BELANGRIJKE DATA:

1 februari 2020 : Vocational Day, Apeldoorn
8 februari 2020 : Rotary Foundation dag
22 februari 2020: Kreeftenfestijn RC Tongeren
21 maart 2020 : PETS en Assembly
28 maart 2020 : RC Tongeren, Tentoonstelling Roemenië in Gallo-Romaans Museum
15 mei 2020 : Pieter de Bruyn bokaal, MG
16 mei 2020 : Districtsconferentie

MEDEDELINGEN:

• We zijn vandaag te gast bij Rotaryclub Nijmegen Stad en Land, Nijmegen. Arnold Schoffelmeer heet ons van harte welkom en na een moment stilte beginnen we aan het diner. Met ca. 20 leden van de RC Nijmegen zijn we aanwezig. Ook 2 Exchange Studenten worden van harte welkom geheten. Brenda uit Paraguay woont op dit moment bij Astrid Wessels en Taylor uit Australië is te gast bij Wouter van de Geest en net vorige week aangekomen. Daarna volgen 2 mededelingen:
• Op zondag 26 januari 2020 is er een Nationale herdenking van de Holocaust. Nu 75 jaar na de bevrijding komt er een tijdelijk nationaal monument: Levenslicht. Bij de wandeling naar het Kitty de Wijzeplaats wordt om 20.05 uur dit moment onthuld.
• Op 14 februari is er een voorstelling van het Nederlands Studenten Orkest in Nijmegen waar nog kaartjes voor verkrijgbaar zijn. Taylor en Brenda worden door de organisatie persoonlijk uitgenodigd.
• Een leuke actie die deze Rotary Clubs altijd bij het bezoek van de gouverneur aan het begin van de avond houden, is dat er lootjes verkocht worden voor 1 euro. Deze loterij, waarvan de trekking aan het einde van de bijeenkomst is, heeft 1 fles Cava, 1 fles wijn en een schommel als prijzen. Dit doen zij bij elke bijeenkomst.

Verslag

Lilian houdt een kleine introductie, waarbij zij meldt dat ze de honneurs waarneemt voor Tjeerd, en kondigt vervolgens Anneke aan.
Anneke Assen verwelkomt iedereen terwijl ze haar keten omhangt. En uitleg geeft over de wapens in deze keten. Deze vertegenwoordigen onze regio binnen het district 1550. Aan het hoofd van deze regio staat de Assistent Gouverneur. In ons geval is dat Jan Brabers die ook aanwezig is vandaag.
Anneke houdt een klein levensberichtje om zich aan de leden van RC Stad en Land voor te stellen. Daarna vertelt ze een persoonlijk voorval, namelijk dat ‘End Polio Now’ onlangs op de televisie was, waarbij de nadruk lag op Bill en Melinda Gates met de Gates Foundation. Na afloop ervan miste zij hierin de Rotary. Waarom wordt Rotary niet vermeld? Willen we dat: niet zichtbaar zijn en niet laten zien wat we doen? Of moeten we meer naar buiten treden en laten zien wie we zijn. Dat levert mooie discussies op, waarbij de meningen verdeeld zijn. Enerzijds willen mensen geen schouderklopjes voor iets goed doen. Anderzijds kan het ook als positieve kracht gebruikt worden. Laten zien wat we doen, zodat het voor anderen een eye-opener kan zijn. Zelfs wellicht voor nieuwe leden. Die denken wellicht nog steeds dat we elite zijn. We hebben wellicht nog steeds imago van sigarenroken/ chesterfield. Op deze manier zou Rotary positiever neergezet kunnen worden. Een lid van Stad en Land noemt dat het ook kan betekenen dat we hiermee wellicht samen iets kunnen bereiken. Waarbij samen betekent: meerdere Rotary Clubs, maar ook de Nijmeegse bevolking. De vraag die gesteld wordt: wat is de intrinsieke meerwaarde van projecten aan het licht brengen. Het antwoord daarop kan zijn: de clubs zelf stimuleren, Rotary laagdrempeliger maken en meer openheid daardoor. Het kan ook betekenen dat we daardoor dichter bij de jongeren komen te staan. De afstand wordt verkleind. Maar wat voor velen bovenaan staat om lid van Rotary te zijn, is vriendschap/intimiteit/versterken van beroepsethiek en beroepsactiviteiten. Dit laatste is natuurlijk ook iets waar we als Serviceclub uitzonderlijk in zijn.
Anneke eindigt haar verhaal met wat cijfers: wereldwijd zijn er 1,2 miljoen Rotarians, verdeeld over 550 districten. Dit is al 10 jaar stabiel. Er is vooral heel veel groei in Zuidoost Azië: Japan, Korea, India. In de Verenigde Staten en Zuid Amerika is een sterke daling. In Europa zien we een lichte daling. In ons District hebben we het afgelopen jaar 114 leden verloren. Vandaar dat we ook moeten blijven zorgen voor jonge aanwas. Wat is de grootste reden om geen lid meer te zijn: 1/3 geeft tijd/geld als reden. 1/3 geeft aan dat Rotary niet aan verwachtingen voldoet en 1/3 geeft aan zich niet thuis te voelen bij Rotary. Dat laatste zet tot denken.
Anneke sluit af met de overhandiging van haar vaantje aan Lilian en Arnold. Vervolgens mag zij de loterij nog verrichten: alle prijswinnaars betreffen onze RC Nijmegen clubleden. De opbrengst van de loterij bedraagt 183,10 euro.
Arnold sluit af met complimenten aan Anneke. Dit was voor het eerst tijdens zijn lidmaatschap dat de gouverneur zo interactief was. Dat had hij nog nooit meegemaakt en waardeert dit enorm. Anneke krijgt daarvoor een welverdiend groot applaus van alle aanwezigen.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz) en Tjeerd Jansen.
Verzoek va