Weekbericht Rotyary Club Nijmegen 4 februari 2022

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 / Jaargang 64 /  Bijeenkomst  van 4 februari 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:  18 leden (+ 3 online)

Gasten:  geen

PROGRAMMA:

  • 11 februari 2022:Piet van Kalmthout – De geschiedenis van het muntgeld.
  • 18 februari 2022: Hermen Kroesbergen – Faith envy; Kierkegaard, Wittgenstein and Weil on desirable faith
  • 25 februari 2022: Chris van Weel – Schilderijen van Jozef en Isaac Israëls
  • 4 maart 2022: Algemene Leden Vergadering
  • do. 10 maart 2022Luc Ponet (RC Tongeren) – De innerlijke kracht van muziek

BELANGRIJKE DATA:  

  • 18- 22 mei 2022 : Lustrumreis Berlijn

 MEDEDELINGEN:  

 Voorzitter Jan-Roelof heet iedereen welkom op deze eerste lunchbijeenkomst in onze nieuwe locatie bij Restaurant Groenewoud. Hij geeft het woord aan Jan Ramaekers die iedereen een drankje aanbiedt omdat hij dit jaar een ‘kroonjaar’ leeftijd heeft bereikt.

Hij wordt spontaan toegezongen door de aanwezigen en brengt daarna een toast uit op ieders gezondheid. Ook meldt Jan dat hij een tijdje uit de running zal zijn vanwege een heupprothese die hij a.s. dinsdag 8 febr krijgt.

Jan-Roelof meldt dat hij onlangs grootvader is geworden van een kleinzoon.

Verder benadrukt hij dat het belangrijk is dat iedereen zich via de app aanmeldt voor de Rotarylunch bij Groenewoud. Het aantal aanmeldingen wordt vooraf 1:1 doorgegeven en daar houdt het restaurant rekening mee.

De inschrijflijst voor het notuleren gaat binnenkort weer rond  en er zijn nog enkele lacunes die ingevuld dienen te worden.

Op 4 maart vindt de uitgestelde ledenvergadering plaats.

Op 26 maart is er een Rotary seminar over pr en media in Hilversum.

Maike Woldring doet een mededeling over de gezondheidssituatie van Birgit Hendriks en brengt haar hartelijke groeten aan ons over met dank voor alle blijken van belangstelling.

Maike meldt verder dat het een bijzondere dag is. Zij is directeur van het museum in Rhenen en werd onlangs benaderd door een familie uit Berlijn die een Jan van Goyen schilderij in bezit hebben met een ‘gezicht op Rhenen’. Ze mogen het 1 jaar lenen en daarin proberen fondsen te werven om het te kopen. Het werk is nu bij de vereniging Rembrandt en volgende week zullen ze horen of er een bijdrage komt, daarna kan de fondsenwerving verder van start gaan. Het werk moet € 350.000 opbrengen, waarvan de eerste € 50.000 reeds binnen is.

Beroepspraatje door Michel van Heereveld:

(Michel maakt gebruikt van een PowerPoint presentatie, die bij dit verslag wordt gevoegd).

De titel van Michels beroepspraatje is: ‘Wat doet een waterbouwer’

Die zet zijn bureau in de rivier met een leuke collega….

Er zijn heel veel waterbouwers. Zelf zit hij de helft van de tijd na te denken over wat er allemaal gebeurt buiten in een rivier, langs de kust etc., 25% ‘uit het raam te kijken’, 15% probeer je een klant te overtuigen van wat je hebt bedacht en 10% is opschrijven.

Goed nadenken is belangrijk!

Michel werkt sinds 1993 bij Haskoning en is daar vanuit een stage direct bij terecht gekomen. De hele periode tot nu is grofweg in 4 fasen te verdelen. Hij schetst de beginperiode maar ook de latere perioden naar analogie van het leren autorijden en de verdere ontwikkeling daarin.

Fase 1: 1993-2000

Hoe zat het bedrijf toen in elkaar?

Het ging veel over verantwoordelijkheid, eigenaarschap, initiatief nemen, ondernemerschap. Je kon ergens in gespecialiseerd zijn, maar je kon je ook meer richten op het managen van een project. Management was er ook, maar de organisatie was plat en dus niet veel managementlagen en managementfuncties. Kernwaarden waren belangrijk.

Je kon verantwoordelijkheid nemen, maar er was ook een ‘vangrail’.

“De kippen raakten niet snel van de leg” en “er was ook een haan bij”, de Haan………

In die periode werd Michel gedetacheerd bij het ministerie van VROM, een groot verschil met de cultuur bij Haskoning. Het ging over de hoogwaters van 1993 en 1995 om binnen het stroomgebied van de rivieren een oplossing te bedenken over hoog water. Ze hadden iemand nodig voor technische assistance. 5 landen hadden samen een subsidiepot te verdelen. Politiek en landenbelang waren wel opmerkelijke punten. Na 1.5 jaar was het wel genoeg en keerde Michel weer terug.

Het project dat volgde was het ‘splistingspunt Pannerden’. Rijkswaterstaat wil de watersplitsing exact sturen. Er was een nauwe samenwerking met de mensen van Rijkswaterstaat.

Michel schetst dat de mensen van Haskoning die naar buiten optraden aan bepaalde kledingvoorschriften (stropdas etc.) moesten voldoen.

Fase 2: 2000-2010

Verdieping.

Het werd Royal Haskoning, maar de kernwaarden van het bedrijf veranderden niet veel in die periode.

Het Grensmaasproject. De (Grens)Maas is de enige natuurlijke rivier die we nog hebben, maar niet natuurlijk genoeg. Men heeft lang nagedacht over aanpassingen en ruimte voor de rivier. Een ander project was aanpassing aan de Waal ‘ruimte voor de rivier’. Helaas ging een pilotproject niet door om reden van een afwijkende planning terwijl men ervan overtuigd was van de aanpassing. Dit soort zaken gebeurde wel vaker waarbij het meer ging om het proces dan om de formaliteit en de inhoud.

Fase 3: Verbreding.

Michel ging zich richten op internationale projecten.

Men had als plan om financiële middelen van bv pensioenfondsen in te zetten voor waterkrachtprojecten in landen waar het ontbrak aan middelen.

Interessant was hoe om te gaan met andere culturen en belangen.

Ook werd gekeken naar het opwekken van energie middels waterkracht in NL. Dit kan eigenlijk maar op 1 plaats n.l. bij de Oosterscheldekering. Rijkswaterstaat had echter andere ideeën en helaas ging dit project niet door.

Tegen 2013 kregen we last van de global financial crisis, waarbij Haskoning ook niet ontkwam aan interne reorganisatie/heroriëntatie en dit eindigde met een fusie met DHV.

Fase 4: 2013-vandaag.

Raadgevend ingenieur.

Je geeft te pas en te onpas advies. Door de fusie kwamen veranderingen in de bedrijfscultuur andere beleving van verantwoordelijkheden en verhoudingen.

Michel had ‘een koffertje met kennis’. Mooi project in die periode was de Afsluitdijk bij het ondersteunen van een aannemer die de renovatie mocht doen. Een team van 40 mensen van Haskoning heeft daar toen ondersteuning bij verleend.

Gekeken is ook energiebesparing bij de afsluitdijk waar nuttige voorstellen voor zijn gedaan.

Huidige project is de rivier tussen Israël en Jordanië in een heel bijzonder gebied waar een dam in gebouwd moet worden om te voorkomen dat dijken bezwijken door het dalen van de rivier.

Afsluitend heeft Michel het nog over de voormalige ‘counterpart‘ bij Rijkswaterstaat van 20 jaar geleden die hulp vroeg bij een project gericht op het verbeteren van de bodemcondities van de rivier. Michel heeft – omdat hijzelf niet zoveel tijd had – externe hulp ingeschakeld en dat mocht van zijn opdrachtgever mits hijzelf maar bleef meekijken.

Michel heeft nog 17 jaar te gaan . Het komende ½-1 jaar is hij nog wel bezig met de grensrivier tussen Israël en Jordanië en daarna…’ziet hij wel’.

Jan-Roelof bedankt Michel voor zijn boeiend verhaal!

Francis vraagt naar Integriteit waarom ergens de ‘I’ ontbrak? Volgens Michel had dat geen betrekking op interne zaken maar in de buitenwereld ontbrak het daar nog wel eens aan….

Eelke vraagt of hij Michel zag in een filmpje over de energiecentrale bij de stuw in Grave. Volgens Michel is dat goed en kun je dat doen. Waarom het project (nog) niet doorgaat, daar kan Michel niet veel over zeggen….

Jan-Roelof sluit af met iedereen een goed wekend te wensen en de spreker van volgende week aan te kondigen nl Piet van Kalmthout die het gaat hebben over het ‘Muntgeld”.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.