Weekbericht Rotary Club Nijmegen 90 jaar 1 oktober 2021

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 64 /  Bijeenkomst  1 oktober 2021

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:   20 leden, 6 gasten

Gasten:  namens Hidaya: Ine Schoonhoven en Carolien Fase. Carla van Amerongen, Petra Poels, Jacqueline van de Pol en Heidi Rothfuchs (deelnemers Lustrumproject Hidaya)

PROGRAMMA:

 • 8 oktober: Clubzaken
 • Do 14 oktober: Ab Osterhaus – Voorbereiding op de volgende pandemie
 • 22 oktober: Cor Cremers en Barbara Kruijssen – Een plek in Beek
 • 29 oktober: Roswitha Weiler en Myrthe Wijnkoop – Vluchtelingewerk Nederland
 • 5 November:  Cees Gips en Jacqueline Legrand – Toelichting concept statuten en huishoudelijk reglement

 BELANGRIJKE DATA:  

 • 9 oktober: Les Voies Romaines in Luxembourg
 • 9 oktober: District Rotary Familiedag
 • 16 november: Gouverneursbezoek samen met andere clubs te Elst
 • 10 december: Lustrumfeest, dag voor 80-plussers

MEDEDELINGEN:  

 • Jarigen afgelopen week: geen
 • De tulpenbollenlijst voor de actie “End Polio Now” gaat rond.
 • De intekenlijst voor de verslaglegging behoeft aanvulling en gaat rond.
 • RC Aalst willen een werkbezoek brengen in het kader van “Welzijn in de zorg” en zoeken een contactpersoon in Nijmegen)
 • Oproep om in te schrijven voor de hands -on-lustrumactiviteiten Hidaya (bij Theo) en 80plus op 10 december (bij Cees).
 • Op zaterdag 9 oktober is in Luxemburg een bijeenkomst van Les Voies Romaines met de Rotary Clubs Tongeren, Arlon, Metz, Trier en Luxemburg.
 • Op dinsdag 16 november vindt er, samen met 5 andere Rotaryclubs uit de regio, een ontvangst plaats van de Gouverneur. Deelname door ca. 8 leden per Club. De voorzitters van de commissies Vocational, Fellowship, Community Services, Leden en Programma en 3 Bestuursleden. Doel: uitwisselen van inspirerende ideeën en bevorderen samenwerking.

Het woord wordt gevraagd door Eelke de Jong:

Hij nodigt ons uit bij zijn afscheid van de Universiteit over vier weken (29 oktober 2021 15.00 uur). Verzoek om zich te melden bij de Pedel indien men aanwezig wenst te zijn. Zijn afscheidsrede draagt de titel: “ De euro heeft vertrouwen nodig, meer dan andere munten”.

Programma: Nader kennismaken met Hidaya

Theo Bergen schetst het tijdpad: Nadat de Lustrumcommissie voor een van haar projecten het bevorderen van leesvaardigheid gekozen had, zijn drie basisscholen met achterstanden benaderd.

Ine Schoonhoven, tot voor kort directeur van Hidaya, reageerde direct. Het eerste contact was in juli 2020. (Van de andere twee scholen kwam geen reactie).

Om ieders betrokkenheid en daarmee de kans van slagen zo groot mogelijk te laten zijn is gekozen voor een bottom-up aanpak. Vanuit de vraag: Wat hebben jullie nodig? is met het schoolteam samen gewerkt. Dit heeft geresulteerd in drie doelen: het vestigen van een bibliotheek in de school, het zorgen voor chrome-books voor groep 8 en het daadwerkelijk lezen voor en met de kinderen.

In december 2020 kon met financiële ondersteuning van de Gemeente (€5.000) de 25 chrome-books worden besteld. Deze zijn inmiddels, met een vertraging van 5 maanden, in september gearriveerd.

Op 1 april 2021 is de Bibliotheek Op School(BOS) geopend. Het hands-on gedeelte gaat nu binnenkort van start.

Ine Schoonhoven, tot voor kort directeur van Hidaya, is blij met de samenwerking. Ze is enthousiast over de samenwerking met RCN in de persoon van Theo, Elsbeth en Jan Roelof.

Hidaya betekent: “op de goede weg” en ook “cadeautje”. De school wil geen Islamitische school zijn maar een school op Islamitische grondslag. Men wil een “open” school zijn met liefst ook kinderen met een autochtone achtergrond, maar dat is, tot op heden, niet gelukt. Pogingen om in contact te komen met andere (“nederlandse”) scholen zijn, jammer genoeg, niet geslaagd.

Het docententeam heeft voor 50% een moslim en voor 50% een niet-moslim achtergrond. De 270 leerlingen komen uit Nijmegen en de ruime omgeving daarvan.

De meeste aandacht gaat naar de hoofdvakken, waarbij taal het belangrijkste vak is.

De chrome-books helpen de kinderen de wereld te laten zien en zijn onmisbaar ook als voorbereiding op het vervolgonderwijs. Deze zijn specifiek voor groep 8, zodat zij altijd een laptop ter beschikking hebben.

Het is moeilijk om vrijwilligers uit de oudergroep te krijgen maar het leesproject, waarbij de kinderen ook boeken uit de bibliotheek mee naar huis nemen, zal daarop van positieve invloed zijn.

Carolien Fase (intern begeleider) vertelt dat afgelopen week de eerste bijeenkomst is geweest met de ouders. In de afgelopen tijd is het betrekken van de ouders extra bemoeilijkt door de Corona pandemie. Carolien gaat de hands-on activiteiten samen met Theo coördineren.

Om goed voorbereid te zijn zal voor de begeleiders van RCN vooraf een training interactief voorlezen worden georganiseerd.

In de onderbouw krijgen de kinderen ook nog les in hun eigen taal.

Carolien beantwoordt diverse vragen uit verschillende invalshoeken zoals: scholen op religieuze basis, kinderen in achterstandsituaties, het emancipatieproces en verschil in werkhouding tussen jongens en meisjes. Ook de nieuwe leerlingen in Heumensoord komen ter sprake. Het is wettelijk verplicht dat kinderen die nieuw in Nederland komen binnen drie maanden taalonderwijs krijgen. Door een te kort aan leerkrachten komt hier (te) weinig van. Er is wel overleg met alle Nijmeegse basisscholen, zodat deze kinderen snel les kunnen krijgen.

Op korte termijn matchen Carolien en Theo de aanmeldingen met de schoolroosters. Beoogde startdatum is 1 november. Aanmeldingen voor het houden van beroepspraatjes zijn zeer welkom. Deze beroepspraatjes staan los van het leesproject en kan het gehele jaar door plaatsvinden. Ook als je denkt dat je een minder interessant beroep hebt, kun je altijd de kinderen wat leren/inspireren.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.