Weekbericht Rotary Club Nijmegen 9 september 2022

Rotary Club Nijmegen
Clubjaar 91 /  Jaargang 65 /  Bijeenkomst 9 september 2022
Motto van clubvoorzitter Maike Woldring  “De hoogte en de diepte in”
Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT
Aanwezig: .. leden
Gasten:

PROGRAMMA:

BELANGRIJKE DATA:
– woensdag 28 september,   Bijzonder vergadering i.v.m. vaststellen van de Statuten en Huishoudelijk Reglement. Plaats: de grote (boven)zaal van de Thiemeloods, Leemptstraat 34, Nijmegen (Bottendaal). Dus niet in restaurant Groenewoud.
– komende bijeenkomst “Voie Romaine” is op 8 oktober in Trier.

MEDEDELINGEN:
Maike opent als voorzitter deze bijeenkomst. Er zijn een serie mededelingen te vermelden.
-Nijmeegse RCClubs beraden zich over een gezamenlijke actie uit te voeren rond de Nijmeegse Vierdaagse.

Rubriek “Lief en Leed”:
–verjaardag van Tjeerd J. wordt gememoreerd
–50-jarig huwelijks jubileum van Francis en Patricia Raymakers wordt gemeld.
–een leed geval voor één van onze leden wordt door haar met ons gedeeld.

– Bestuurswissel in RCTongeren werd bijgewoond in Tongeren door Maike en Jan-Roelof als uitgaande en huidige voorzitter van onze RCclub, alsook  door Hans de Haan, erelid aldaar.  Ambiance en stijl van de bijeenkomst worden geroemd.
– voor Frans Liszt piano recital op dinsdagavond 13 september in huiselijke kring in Beek zijn NU nog enkele plaatsen beschikbaar, thans  ook voor onze partners. Aanmelden via Marieke van  Baarle. Kosten” E 35,- p.p..
– Ronald de Groot: zijn krantenartikel over “Vaccinaties en Relevantie”  verschijnt vrijdag 9 september in het NRC on line.
– Rein Gerretsen: Postuum verscheen een kranten artikel in de Volkskrant van afgelopen dinsdag 6 september.
– website RC Menton is: “Rotary Menton.FR
– komende bijeenkomst “Voie Romaine” is op 8 oktober in Trier. Aan reizen op 7 oktober.

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST:
Verslag Voordracht Cor Cremers.

“In de Schemering van de Dageraad in 1861 in Berlijn”.
Cor neemt ons mee in zijn verhaal over hoe in West-Europa voor het eerst enig inzicht werd verkregen in de wetten van de erfelijkheid bij de mens. Erfelijke Doofheid en erfelijke DoofBlindheid blijken de ziektebeelden te zijn geweest waarbij die kennis is opgedaan. Berlijn heeft daarbij een hoofdrol gespeeld. Na de volkstelling in 1840 in Ierland werd door William Wilde ( inderdaad de vader van Oscar..) in 1853 al beschreven, dat er een “Directe” overerving ( = autosomaal dominante)  bestond en dat er verder  opmerkelijke veel bloedverwantschappen bestonden onder horende ouders van dove kinderen. In 1861 beschreef Richard Liebreich in Berlijn dat er een vorm van “Doofblindheid ”  ( het latere “Usher syndroom”) bestond in Berlijn en welke aandoening wel 4x zo vaak voorkwam onder de Joodse bevolking van Berlijn in vergelijking met de niet-Joodse ( =Arische”) bevolking van Berlijn. Verder viel op dat bloedverwantschappen zorgden voor een “Indirecte” overervingswijze ( autosomaal recessieve overerving”) en dat er in verhouding veel meer bloedverwantschappen geregistreerd werden onder de horende ouders van deze doofstomme kinderen.  Bloedverwantschappen waren frequenter onder de Joodse bevolking van Berlijn. De werkelijke achtergronden daarvoor werden toen nog niet begrepen. In 1887 werden ( op basis van studies door de Oorarts Hartmann in Berlijn) als basis regel deze overervingspatronen in het meest bekende en meest verspreide leerboek van die tijd  ( Politzer ) over de Oorheelkunde in West-Europa en de USA al  beschreven.
Door gebrek aan inzicht over de werkelijke  achtergronden voor het ontstaan van deze ziektebeelden ontstond al snel een aandrang om het optreden van dergelijke ziektebeelden te helpen willen voorkomen. Dat werd de start voor de beweging “Eugenetica” en wel nog erger “de Rassenhygiëne”. Deze begrippen werden ruim voor 1900 al sterk gepromoot, in de USA vooral door de uitvinder van de telefoon Aleander Graham Bell, die campagne voerde om de frequentie van bloedverwante huwelijken te helpen verlagen. In Duitsland werd zo vanuit Berlijn ongewild en onbedoeld in 1861 al de kiem gelegd voor de latere Eugenetisch beweging, welke onderdeel werd van de latere leer van het Nazisme met alle latere gevolgen van ongewilde sterilisaties en dodingen.
De eugenetische beweging kreeg ruim aanhang in de USA en in een aantal West-Europese landen, ook buiten Duitsland.
Het aanhoren van deze voordracht, onder deze toch al wat mysterieuze titel, deed de toehoorders en spreker wel wat verstillen. Emotie en verbijstering waren voelbaar.
Nijmegen, Vrijdag 9 september 2022. CC.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen,  Paul Dirven, Salima El Guada, Jan Ramakers en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.