Weekbericht Rotary Club Nijmegen 7 januari 2022

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 64 /  Bijeenkomst  vrijdag 7 januari 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig: 33 leden online

 • Gasten: Caroline Hoving (gastspreker)

Jarigen in afgelopen periode

 • Helmy Schellens 30 december
 • Elsbeth Rooker 3 januari
 • Roelof ten Doesschate 5 januari
 • Jan Ramaekers 5 januari

Mededelingen

Op donderdag 20 januari 20 uur zijn belangstellende leden welkom aan te haken bij een ZOOM bijeenkomst van RC Wijchen Beuningen Tweestromenland over het Plastic Soup Project. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Jan Roelof en krijgen dan de link voor de bijeenkomst doorgestuurd.

Astrid brengt ons op de hoogte van de voortgang in haar medisch traject.

PROGRAMMA:

 • 14 januari 2022: Hans de Haan “Kamerbewoners van de Pater Brugmanstraat”
 • 21 januari 2022:  Eelke de Jong  Mijn ervaring als bestuurder bij de universiteit
 • 28 januari 2022: Peer Scheepers  Sociale cohesie in Nederland de eerste decennia na de  eeuwwisseling
 • 4 februari 2022: Michel van Heereveld Beroepspraatje

Nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter

Beste Vrienden en Vriendinnen,

Van Harte Welkom op deze Nieuwjaarsbijeenkomst de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar.

We gaan hier zo dadelijk een toast op uitbrengen, maar eerst wil ik nog enige woorden tot jullie spreken.

Evenals in 2021 starten we dit jaar in lockdown. Bijzonder vervelend, want fysieke ontmoetingen vormen het hart van onze club. In de loop van het jaar 2021 hebben we gelukkig toch nog heel wat samen kunnen doen.

Een kort jaaroverzicht:

 • Op 3 januari overleed onze vriend en oud-voorzitter Jacques van Schaijk, zeer verdrietig.
 • Op 28 mei vierden we dat Rein Gerretsen 70 jaar Rotary lid van onze club werd, met een heel grote on-line opkomst, ook vanuit Mönchengladbach, waar Rein erelid is.

De jubileumcommissie was zeer actief.

 • Het 90 jarig jubileum van onze club hebben we groots kunnen vieren met een feest in nineties style in de tuin van Bart en Meke Benraad.
 • Het project ter bestrijding van leesachterstanden bij de kinderen van basisschool Hidaya heeft de Bibiliotheek op School kunnen realiseren, en heeft Notebooks beschikbaar gemaakt voor alle leerlingen in groep 8. Vijftien vrijwilligers hebben hands-on enige weken kunnen voorlezen; dit zetten we voort na de lockdown.
 • Het volledig voorbereide 80plus project hebben we helaas moeten doorschuiven naar komend voorjaar.
 • De goede contacten met de clubs in de regio hebben geleid tot een gezamenlijke ontvangst van de gouverneur
 • De internationale contacten zijn in 2021 ook weer opgepakt. RC Mönchengladbach heeft vergeefs geprobeerd de Flip de Bruin Pokal op ons te heroveren op het golfveld. RC Tongeren heeft Hans de Haan als haar erelid benoemd. Les Voies Romaines vond dit jaar doorgang in Luxembourg.
 • De wekelijkse bijeenkomsten van de club konden deels fysiek, deels on-line en deels hybriede het gehele jaar doorgang vinden, met vaak uitstekende voordrachten en een aantal boeiende excursies.
 • En we hebben 3 nieuwe leden in ons midden mogen inaugureren. De Belgen noemen dit “pinnen”.

Een blik vooruit op het komend jaar:

 • We hopen zo spoedig mogelijk weer met fysieke bijeenkomsten te kunnen starten. Die gaan dan plaats vinden in Restaurant Groenewoud.
 • We gaan ons Jubileum programma verder uitvoeren: 80plus, Hidaya en de Berlijnreis.
 • De Algemene Ledenvergadering ter vaststelling van Statuten en Huishoudelijk Regelement wordt opnieuw ingepland
 • Er ligt een ontwerp voor een mooi programma voor de clubbijeenkomsten voor de komende maanden
 • We gaan er een heel mooi jaar van maken, mijn motto is: ROTARY BEWEEGT VOORWAARTS!

TOAST

Jan Roelof Moll  Voorzitter RC Nijmegen 2021-2022

Onze gastspreker Caroline Hoving, met voordracht getiteld: “Waarom lukt het ons niet welvaartsziektes terug te dringen en de gezondheidszorg betaalbaar te houden?”

Helaas is er geen verslag beschikbaar: geen verslaglegger. Goed om hier te vernoemen: een interessante presentatie die een levendige discussie uitlokte!

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.