Weekbericht Rotary Club Nijmegen 21 januari 2022

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 / Jaargang 64 /  Bijeenkomst  van 21 januari 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:      27

Gasten:           geen

VERJAARDAGEN

Geen.

PROGRAMMA:

 • 28 januari 2022: Nieuwjaarswandeling ‘t Zwaantje
 • 4 februari 2022: Michel van Heereveld- Beroepspraatje
 • vr. 11 februari 2022: Piet van Kalmthout – De geschiedenis van het muntgeld
 • 18 februari 2022: Hermen Kroesbergen – Faith envy; Kierkegaard, Wittgenstein and Weil on desirable faith
 • 25 februari 2022: Chris van Weel – Schilderijen van Jozef en Isaac Israëls
 • 4 maart 2022: Beroepspraatje Nadine Maters
 • do. 10 maart 2022: Luc Ponet (RC Tongeren) – De innerlijke kracht van muziek

BELANGRIJKE DATA:  

 • 18- 22 mei 2022 : Lustrumreis Berlijn

MEDEDELINGEN:  

 • De voorzitter meldt dat Elsbeth Rooker  nog geruime tijd niet in persoon aanwezig zal kunnen zijn i.v.m. haar medische conditie.
 • De 2e bijeenkomst in februari 2022 zal op vrijdag 11 februari gehouden worden.
 • Enige leden zijn aanwezig geweest bij de door RC Nijmegen-Zuid georganiseerde bijeenkomst over de ‘plastic soep’.
 • Berlijn reis 18-22 mei 2022: Pieter- Mathijs Gijsberts zal/moet een dezer dagen met een concept-reisprogramma komen; er hebben zich 18 deelnemers ingeschreven.

Voordracht

Eelke de Jong, Mijn ervaringen als bestuurder bij de Universiteit.

Eelke start zijn beroepspraatje/levensbericht met een korte PP-presentatie over de meest relevante data en feiten uit zijn 27 jarige carrière als hoogleraar Bestuurs-economie aan de -toen- KUN. Hij moest van ‘scratch’ als enige hoogleraar/vakgroep-voorzitter, met alleen niet gepromoveerde medewerkers tegen de stoom in van ‘Big Brother’ Bestuurskunde een nieuwe studierichting op poten zetten die vooral géén bedrijfseconomie mocht behelzen (ongewenste doublure/concurrentie met ‘Tilburg’).

Ondanks structureel budgettaire problemen en weinig steun vanuit de hoofdstudierichting is hij er, gestart in ‘94 met 1 hoogleraar en 5 medewerkers in geslaagd de nieuwe afdeling te focussen op het aandachtsgebied ‘cultuur en economie’ en uit te bouwen tot 10 (deeltijd) hoogleraren en 60 medewerkers!

Ondanks landelijke rapporten over de gewenste versterking van het economieonderwijs was de bereidheid binnen de moederfaculteit Bestuurskunde om ruimte te scheppen, zowel inhoudelijk als budgettair minimaal; Eelke citeert ter adstructie een passage uit zijn afscheidsrede, waarvan de strekking is dat hij, zeker het eerste decennium van zijn Nijmeegse periode heeft ervaren als en voortdurende ‘struggle uphill’.

Eelke werkt twee van zijn aangegeven 4 punten verder uit: ‘Versterking van de economie’ en ‘het moeras’. Over het eerste punt is hij tevreden : het is hem -uiteindelijk- gelukt om een uitstekend lopende vakgroep met veel publicaties en zeer gunstige externe visitatie-beoordelingen van de grond te krijgen en verder te laten groeien. Over het tweede punt is hij ontevreden omdat hij met meer geld, maar vooral echte steun van faculteit én decaan met minder verspilde energie nog veel meer had kunnen bereiken.

Op die conclusie komen vanuit het gehoor diverse vragen, opmerkingen en suggesties over wat als…etc.; Eelke geeft hierop nogal expliciete antwoorden,  die qua verslaglegging meer in een levensbericht passen, maar wel zeer verhelderend zijn over het functioneren van een ‘universitaire bureaucratie’. Eelke citeert in dit verband zeer to the point de parabel van de onrechtvaardige rentmeester: hoe sluw moet je opereren om vooral je eigen belang te laten zegevieren; conclusie: zo sluw was Eelke niet en wilde hij ook niet zijn! FR.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.