Weekbericht Rotary Club Nijmegen 19 november 2021

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 64 /  Bijeenkomst  19 november 2021

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:   20 leden

Gasten:  Ruud Klep

 • 26 november:  Lily Verhagen – Leven bij de Warao indianen in de Orinoco-delta
 • 3 december:             Algemene Leden Vergadering 
 • Do 9 december:       Paul van Tongeren  titel volgt
 • 17 december:               Jan-Roelof Moll Factfinding hoogwater 2022
 • 4 december: Tjeerd Jansen Christelijke thema’s in “Lord of the Rings”
 • 31 december:               Geen clubbijeenkomst
 • 7 januari:                      Nieuwjaarsbijeenkomst

 BELANGRIJKE DATA:  

 • 10 december: Lustrumfeest, dag voor 80-plussers GEANNULEERD

 

MEDEDELINGEN:  

 • Maike Woldring is vandaag de voorzitter bij afwezigheid van Jan Roelof Moll.
 • Het Gouverneursbezoek heeft een vaantje opgeleverd, waardoor de vraag wordt neergelegd hoeveel vaantjes van andere clubs we eigenlijk bezitten en waar die zijn opgeborgen (hoeveel niet bekend, maar opgeslagen bij Astrid Wessels).
 • Paul Dirven heeft vorig jaar een groot aantal bloembollen gekocht in het kader van End Polio Now en dat heeft een eervolle vermelding opgeleverd, met een oorkonde.
 • Astrid Wessels heeft voorgelezen in groep 1 en 2 van basisschool Hidaya en geeft aan hoe boeiend het is om dit te doen.
 • Astrid vraagt een vrijwilliger om donderdag 9 december het verslag van de bijeenkomst te maken.
 • Eleni Diker, werkzaam aan de Universiteit van Maastricht heeft zich via ons opgegeven om een Rotary Peace Fellowship te volgen. En zij heeft onlangs te horen gekregen een van de gelukkigen te zijn. Ze gaat in juni 2022 naar Thailand. Opleiding is 1 jaar, volledig gefinancierd door Rotary. Wellicht is er bij de programma-commissie nog ruimte zodat zij een keer een lezing kan geven.
 • Paul Dirven bericht over zijn begeleiding van vluchtelingen in Nijmegen en vertelt o.a. over huisvestingsgesprekken, 2 groepjes met taallessen en hoe ontroerend het is wanneer een van de volwassenen voor het eerst onderwijs krijgt. 10 van hen gaan naar de universiteit omdat zij Engels spreken, onlineonderwijs hoort daar bij. Het is onduidelijk of zij in Nijmegen blijven of naar andere steden gaan. De mensen lijken eerder een verblijfsvergunning te krijgen, tijd en aandacht geven blijkt essentieel op grond van zijn ervaringen, hij wil van een vluchteling een expat maken.

Programma: Ruud Klep van de Versfabriek: van koffiedrab tot oesterzwam

Ruud Klep, oprichter van De Versfabriek, Stadslandbouwbedrijf, stelt zich voor. In Nijmegen o.a. actief met de organisatie “van tuin tot bord”. Hij vertelt tevens over een stads-landbouw-project van 150 ha in Parijs, Singapore die hightech toont op het gebied van de stadslandbouw. Rotterdam heeft een stadsfarm met koeien op een schip, Londen met een voorbeeld van versproducten waarbij een oude metrotunnel wordt gebruikt voor groentekweek.

Met verve vertelt hij over gebruik van afvalstoffen voor kweek, zoals 800 kg koffiedrab per week bij het Radboud. De Versfabriek kweekt er oesterzwammen op.

De kern van de kweek van paddenstoelen komt uit Brabant. Paardenpoep was vroeger de basis. Voor het groeien van paddenstoelen en oesterzwammen wordt nu koffiedrab gebruikt.

Bij kweek in containers wordt de drab gemengd met paddestoelensporen in grote pijpachtige zakken, waarbij in 8 weken de drab volledig wit wordt en breekt de paddenstoel door de plasticzak naar buiten. Na de eerste oogst  komt er nog een tweede met 25% opbrengst. De oesterzwam neemt geen smaak van de koffiedrab aan. Er worden o.a. “zwamballen” gemaakt van de zwammen. Het product oesterzwam laat zich goed invriezen voor latere verwerking en verkoop.

Het is moeilijk om in de markt voldoende marge op de producten te maken. Het is een pleidooi voor kleinschaligheid. Wetgeving botst soms met deze nieuwe productontwikkeling. Het is bijvoorbeeld verboden om koffiedrab op het boerenland te gebruiken.

Er worden door de Versfabriek op dit moment dagelijks 40 kg aan oesterzwammen geleverd aan haar afnemers. Workshops en rondleidingen horen bij het verdienmodel. Ruud Klep zoekt naar een plek om het kweekproces grootschaliger op te zetten, in en voor Nijmegen. Waarom zou je geen model kunnen ontwikkelen voor ieder ziekenhuis oppert hij als vraag. Er wordt verkocht aan de horeca. Er wordt gezocht naar mogelijkheden van urban farming in Nijmegen, zoals op het terrein van Hubert, op het oude terrein van Smit Draad.

Met welke instanties wordt samengewerkt? Studenten van de HAN komen georganiseerd langs om kennis te nemen van alle initiatieven. De breedte van de thema’s heeft zijn belangstelling zonder grote focus op onderdelen van de processen.

Restaurant Vesters waar aan geleverd wordt vraagt ook naar andere soorten paddenstoelenkweek. Er wordt gezocht naar businessmodellen erbij, bijvoorbeeld het kweken van slakken op afval.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.