Weekbericht Rotary Club Nijmegen 18 maart 2022

 

Clubjaar 90 / Jaargang 64 /  Bijeenkomst  van 18 maart 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT: Lilian vervangt vandaag Jan Roelof i.v.m. met een skivakantie.

Aanwezig:   13 leden

Gasten:  1

PROGRAMMA:

  • 25 maart 2022 : Beroepspraatje Nadine Maters
  • 1 april 2022: Interview Anneke Assen – Omgaan met tegenslagen en mislukkingen in het leven
  • 8 april 2022: Eleni Diker – Rotary Peace Fellowship
  • do. 14 april 2022: titel volgt
  • 22 april 2022: Peer Scheepers – Sociale cohesie in Nederland na de eeuwwisseling
  • 29 april 2022: Jan Brabers – Rotary in de Tweede Wereldoorlog
  • 6 mei 2022: Wilko van Schaik – titel volgt
  • 12 mei 2022: Hans de Haan – Mijn wandeling door een bestuurslandschap

 BELANGRIJKE DATA:

 • 24 maart vanaf 20.00 uur: open avond zonder maaltijd; bespreking belangrijke clubzaken;
 • 8 april: Open Club dag: denkt allen na over daarvoor uit te nodigen geïnteresseerden!
 • 15 mei 2022: Rotary Festival
 • 18- 22 mei 2022 : Lustrumreis Berlijn

MEDEDELINGEN:

-JEROEN MELDT DAT RONALD DE GROOT ALS VERLAAT GEVOLG VAN EEN SKIACCIDENT IN HET ZIEKENHUIS IS OPGENOMEN.

-ASTRID MELDT DAT DE ROTARYCLUBS VAN NIJMEGEN E.O. OP VERZOEK VAN POOLSE RC’S BUSVERVOER REGELEN VOOR ‘SPULLEN’ RICHTING POLEN.

-ANNEKE ASSEN INFORMEERT ONS OVER HAAR RECENTE AMBASSADEURSSCHAP VOOR HET STIMULEREN VAN EEN NIEUW AANDACHTSGEBIED BINNEN ‘VOCATIONAL’ : ‘EMPOWERING GIRLS’. ZIJ LAAT EEN AANTAL FOLDERS CIRCULEREN.

-Saskia doet verslag van de goed verlopen herstart van de beroepspraatjes bij ‘Hydaya’; desgevraagd vult Theo aan ook dat de voorleesactiviteiten na de voorjaarsvakantie weer worden hervat.
-Maaike deelt met ons haar gevoelens over haar betrokkenheid bij het vluchtelingenleed als gevolg van de Oekraïne-oorlog: haar grootmoeder van moeders zijde vluchtte in 1945 met de Duitse legers mee westwaarts voor de oprukkende Russische troepen richting Berlijn! Ze heeft ook een positieve noot: van de benodigde € 350.000,- ter verkrijging van het ‘Gezicht op Rhenen van Jan van Goyen is al bijna €250.000,- zeker gesteld; rest nu nog de een laatste ton. Moet lukken!

Vervolgens geeft Lilian het woord aan de spreker, Jeroen de Vries, zwager van Ronald de Groot en van origine landschapsarchitect en later bij de Universiteit Wageningen betrokken geraakt bij de complexe problematiek van de wereldwijde voedselvoorziening én distributie.

Zijn uitvoerige PP-presentatie wordt aan het verslag toegevoegd.

 

-Paul Dirven attendeert op de naar zijn ervaring remmende werking van de wetgever op het streven naar schaalvergroting van alternatieve productievormen zoals o.a. via voedselbossen. Spreker beaamt dit.

-Saskia constateert dat in de kleinschaliger productieomgeving van Brabant al veel meer initiatieven volume krijgen dan bijv. in Friesland met zijn ‘groene woestijn’ van raaigras.

-Peter merkt op dat de veranderingen onvermijdelijk langzaam moeten gaan: er zijn -op de korte termijn althans- te veel contraire belangen bij producenten, distributeurs en -conservatieve- consumenten !

-Michel vraagt zich af wat het mondiale effect zou kunnen zijn van ons streven naar zelfvoorziening : zonder de huidige (massale) export van nu ontstaan er dan elders voorspelbaar tekorten, die niet steeds regionaal opgevangen kunnen worden: niet alle gewassen kunnen nu eenmaal op alle continenten verbouwd worden.

-De inleider beaamt dat globale ‘zelfvoorziening’ niet los te zien is van ‘versobering van keuzes’ in de regio; alles aanvoeren van ‘all over the world’ in alle seizoenen is ‘not sustainabele’.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.