Weekbericht Rotary Club Nijmegen 17 december 2021

 

 

                                                                      

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 / Jaargang 64 /  Bijeenkomst  van 17 december 2021

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:  16 leden, 8 online

Gasten:  Shireen Kaijadoe

  •  24 december:                Tjeerd Jansen – Christelijke thema’s in “Lord of the Rings” ONLINE
  • 31 december:                Geen clubbijeenkomst
  • 7 januari 2022:              Nieuwjaarsbijeenkomst: winterwandeling (ovb)
  • 14 januari 2022:            LET OP: Gewijzigd programma (Schouwburg/Vereeniging) (ovb)
  • 21 januari 2022:            Eerste clubbijeenkomst op nieuwe locatie: Groenewoud

Bijeenkomst geopend door de voorzitter, 2 verjaardagen deze week (Paul Dirven en Anneke Assen), en agenda komende meetings kort besproken.

Shireen Kaijadoe de spreker, titel van haar voordracht is : Als suïcide en suïcidale uitingen de dag kleuren, een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en behoeften van jongeren in JeugdzorgPlus.

Shireen, van oorsprong filosoof, is nu onderzoeker bij Karakter, kinderpsychiatrie Karakter, Nijmegen.

Van 81 jeugd suïcides, ongeveer 1/3 in de gesloten jeugdzorg. Hierover was weinig bekend, daarnaar doet Shireen onderzoek.

Onderzoeksvraag: Wat gebeurt er in jeugdzorg als jongeren zich suïcidaal uiten, hoe beïnvloedt dat het leefklimaat? Met begeleiders en jongeren.

Jeugdzorg

Bijna 440.000 jongeren.

In gesloten jeugdzorg: ongeveer 2000-2500 (JeugdzorgPlus, civiele machtiging: restricties, NIET crimineel), hier werken pedagogisch medewerkers, geen behandelaars.

Geen data over suïcide problemen bij deze groep.

Groepen: 8-12 jongeren, 2 pedagogisch medewerkers, verzorgen/opvoeden/behandeling.

Behandeling vaak probleem: te weinig personeel. Veel complexe problemen.

Restricties: ‘gevangenis’.

1 kinderpsychiater in gesloten jeugdzorg of consultatie.

Onderzoek:

Projectleider heeft met ervaringsdeskundigen het project samengedaan: kinderen/volwassenen die zelf in gesloten instelling hebben gezeten, incl. automutilatie (vaak voorstadium voor depressie). Zijn HBO/universitair geschoold.

Hoe wordt er in de keten gehandeld?

Hoe handelen hulpverleners?

Hoe ervaren jongeren het zelf?

13 jongeren hebben zich aangemeld.

Interviews, gaat over kinderen die suïcidaal gedrag tonen: daarbij wordt er vaak gegrepen naar isolatie/separeer cel.

Verschillende reacties, grote angst en eenzaamheid bij kinderen, ook zij die het als groepslid meemaken bij een andere kind.

Groep met andere zieke kinderen maakt het heel lastig.

Voor groepsleiders heel moeilijk: aan de ene kant willen we suïcide voorkomen, aan de andere kant relationele veiligheid bieden. Met grote groepen en weinig personeel is dat lastig.

Wat werkt wel? responsief  werken: relationele veiligheid bieden.

Wat werkt niet? Beheersmatig werken. Dan gaan meer isolement, en stoppen met praten.

Verbetersuggesties:

Meer hulpverleners, training. Behandelen van kinderen, meer personeel/kleinere groepen, steun ook voor hulpverleners (ook vaak zelf trauma door de meegemaakte suïcides).

Jongeren: luister en praat met mij. Afschaffen isoleercel, stabiliteit in groepen, niet steeds andere groepen, aandacht gezonde deel van hun leven.

Take home message:

Voor elk kind!

Luister, praat, contact!

Shireen stuurt ook haar powerpoint en de film die erover gemaakt is.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.