Weekbericht Rotary Club Nijmegen 11 februari 2022

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 / Jaargang 64 /  Bijeenkomst  van 11 februari 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT: DRINGEND VERZOEK VOORAF AAN TE MELDEN VIA DE CLUB-APP VOOR DE BIJEENKOMSTEN IN GROENEWOUD

Aanwezig: 17 + 5 niet aangemelde leden

Gast:  Piet van Kalmthout

PROGRAMMA:

  • 18 februari 2022: Hermen Kroesbergen – Faith envy; Kierkegaard, Wittgenstein and Weil on desirable faith
  • 25 februari 2022: Chris van Weel – Schilderijen van Jozef en Isaac Israëls
  • 4 maart 2022: Algemene Leden Vergadering
  • do. 10 maart 2022Luc Ponet (RC Tongeren) – De innerlijke kracht van muziek
  • 18 maart 2022: Jeroen de Vries – Duurzame voedselplanning
  • 25 maart 2022 : Beroepspraatje Nadine Maters
  • 1 april 2022: Interview Anneke Assen – Omgaan met tegenslagen en mislukkingen in het leven
  • 8 april 2022: Eleni Diker – Rotary Peace Fellowship

 BELANGRIJKE DATA:  

  • 18- 22 mei 2022 : Lustrumreis Berlijn

 MEDEDELINGEN:  

Door Jan-Roelof, voorzitter.

Jarigen: Lilian en Anne-Marie, beiden niet-aanwezig.

Vervolgens wordt de gastspreker Piet van Kalmthout ingeleid. Hij werkte voorheen als arts-ouderengeneeskunde bij St Joachim en St Anna hier aan de Groesbeekseweg gelegen. Een van Piet zijn hobby’s is het vergaren van kennis over de ontwikkeling van het muntgeld. Daarom heeft zijn lezing vandaag de titel: “de Geschiedenis van het oudste muntgeld ” en “Over het ontstaan van de productie van het muntgeld”.

Eerst wordt nog besproken dat als pre-monetaire betalingsvormen materialen gediend hebben zoals: zout- granen – schelpen alsook:  zilver – goud – brons,  alsook:  jade – zijde -parels.

In drie regio’s in de wereld kwam de ontwikkeling van muntgeld op gang: China, India en Lydia (het tegenwoordige Turkije). Geleidelijk ontstond de doorgaans ronde vorm voor munten met een afbeelding en een gewicht in een edelmetaal, veelal goud of zilver, als tegenwaarde. Als benaming kennen wij voor geld het woord “Talent” uit de bijbel . Het materiaal daarvan kon: brons, koper of zilver zijn. De tegenwaarde van een talent zilver was toen: 6.000 daglonen.

Ten zuiden van Athene bleek zilvererts gewonnen te kunnen gaan worden en geleidelijk ontwikkelde dit gebied ten zuiden van Athene zich tot de regio waar het zilver gewonnen kon gaan worden voor het vervaardigen van het zilvergeld: de Tetra-Drachme.  Zo verschoof de regio vanuit het huidige Turkije daarvoor naar Griekenland ten zuiden van Athene. Zo ontstond er een munt makerij op grote schaal en werd die Drachme het betaalmiddel in de regio van de Middellandse Zee. Zo werd Athene het handelscentrum in die periode voor dat deel van de wereld en vandaar uit ontwikkelde die regio zich tot het centrum van de politieke macht en daarmee ontstond van daaruit een verdere civilisatie en van daaruit weer een verdere ontwikkeling van de Europese cultuur.

Het proces van de zilverwinning wordt nog uitgelegd, namelijk hoe door het gebruik van waterbaden de lichtere en zwaardere delen in het “looderts”  van elkaar gescheiden werden en vervolgens hoe door verhitting in ovens  het lood ( door oxidatie wordt dat lood-oxide)  en het zilver steeds verder van elkaar gescheiden konden worden, zodat uiteindelijk zelfs een zuiverheid van 98% zilver behaald kon gaan worden.

Tot slot worden nog enkele oorspronkelijk drachmen getoond.

Na de beantwoording van enkele vragen wordt de bijeenkomst gesloten.

Voor wie eens een Drachme zou willen kunnen kopen: dat kan via de veilingsite “Heritage-auction”. De prijs van een zilveren drachme is in de orde van enkele duizenden euro’s. C.C.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.