Weekbericht Rotary Club Nijmegen 10 december 2021

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 / Jaargang 64 /  Bijeenkomst  van 10 december 2021

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:   16 leden

Gasten:  geen

 • 17 december:                Shireen Kaijadoe – Titel volgt
 • 24 december:                Tjeerd Jansen – Christelijke thema’s in “Lord of the Rings”
 • 31 december:                Geen clubbijeenkomst
 •  7 januari 2022:              Nieuwjaarsbijeenkomst: winterwandeling
 • 14 januari 2022:            LET OP: Gewijzigd programma (Schouwburg/Vereeniging)
 • 21 januari 2022:            Eerste clubbijeenkomst op nieuwe locatie: Groenewoud

MEDEDELINGEN:  

 • Er zijn de afgelopen week alweer geen jarigen geweest. 😉
 • Vandaag is een memorabele dag. Want vandaag werd op 10 december 1948 de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens aangenomen.
 • De voorzitter vraagt om vandaag de tuinzaal te verlaten via de tuideuren, vanwege een condoleance in het restaurant.
 • Rozenhof is ook ingelicht over onze overstap naar Groenewoud als locatie voor onze clubbijeenkomsten. Vanaf 14 januari hebben wij de lunchbijeenkomsten in Groenewoud, zoals gebruikelijk met inloop om 12.00 uur en bijeenkomst van 12.30 tot 14.00 uur. N.B.: Groenewoud biedt ons een lunch bestaande uit een warm en een koud gerecht; de organisatie van de keuken is strakker en de aanmeldingsprocedure wordt stipt gevolgd. Tot 4 uur tevoren is eventueel rechtstreeks door betrokkene met Groenewoud een wijziging op de aanmelding door te geven.
 • Anneke Assen vertelt dat zij op bezoek is geweest bij Anneke Gabreëls, die ons hartelijk laat groeten.
 • Qader Shafiq meldt dat er gisteren 14 bomen zijn gepland in het Wij-bos. En de Shelter-city gaste gaat na 3 maanden terug naar Congo, waar zij voornemens heeft voor een behartigens-waardig project. Er wordt nagedacht over de ondersteuning daarvoor.

inleiding: Tjeerd Jansen: Stavaza Aquaviva, de ontwikkelingen in mijn werk gedurende de laatste anderhalf jaar

Tjeerd geeft een impressie van de ontwikkelingen in zijn werk in de laatste anderhalf jaar. Hij zet het eerst in het bredere perspectief van de verhuizing van de Houtlaan, nu ruim 5 jaar geleden en de opdracht voor de toekomst, om na 2025 een scenario te hebben voor een duurzame vormgeving van het huis.

In de afgelopen jaren is er veel veranderd. De verhuizing heeft nogal wat consequenties gehad, omdat die voor niet iedereen gemakkelijk geweest is. Bovendien werd verhuisd naar een veel groter huis. Dat bracht eisen voor de medewerkers met zich mee. En met de groei van bewoners ook een groei in personeel. De samenstelling van de populatie van het huis veranderde bovendien. In het Berchmanianum was 100% van de populatie religieus of priester van een bisdom. Nu is dat nog 30%. Op de Houtlaan maakten nog 40 jezuïeten deel uit van de communauteit. Nu zijn er nog 18 jezuïeten op Aqua Viva.

De jezuïeten hebben nog een grote stem. Het gebouw is van hen. In de stichting die de instelling beheert hebben zij nog een doorslaggevende invloed. En het huis heeft een extra subsidiëring door de Sociëteit nodig om zonder verlies te draaien. Maar ook bestuurlijk is er veel aan het veranderen, een ontwikkeling die zich in de toekomst zal voortzetten.

De periode laatste anderhalf jaar begon met een bestuurlijke crisis. Die is tot een oplossing gebracht, maar niet zonder veel inspanning en een aantal pijnlijke personele beslissingen.

Begin dit kalenderjaar werd een nieuwe directeur/locatiemanager aangesteld, en – voor het eerst – een professionele voorzitter van het bestuur. De twee dames hebben een vliegende start gemaakt.

Naast veranderingen in bestuur en directie werd ook de Raad van Toezicht geprofessionaliseerd.

De veranderingen zijn voelbaar voor de medewerkers in de organisatie, én in bestuur en RvT. Voor het eerst in lange tijd is er het gevoel dat we nu positief aan het bouwen zijn. Wat ook positief stemt is dat de bewoners van alle perikelen weinig gemerkt hebben. De één of ander heeft bespeurd dat er wat aan de hand was, maar wij zijn steeds in staat gebleven om de bewoners een goed thuis te geven.

Er zijn de nodige uitdagingen voor de toekomst. Op de eerste plaats financieel, met de opdracht vóór 2025 de boeken sluitend te krijgen. Maar ook strategisch, omdat wij in 2025 willen kiezen voor een scenario voor de meer duurzame toekomst van het huis. Gaan we zelfstandig verder? Of doen we dat in een strategische samenwerking met andere huizen? Of komt er misschien zelfs een fusie? Bij die strategische vragen zijn er ook meer operationele doelstellingen te halen, ten aanzien van werving en toerusting van personeel en de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Ten aanzien van zijn eigen rol vertelt Tjeerd nog, dat hij een aantal verschillende petten op heeft. In de communauteit is hij de minister van het huis, met vooral organisatorische en mantelzorg-taken in assistentie van de overste. In de instelling is hij lid van het Managementteam (samen met de bestuursvoorzitter en de directeur), en bovendien (zoals de bestuursvoorzitter natuurlijk) lid van het bestuur. Maar bovendien is hij nog lid van de vaste adviesraad van de regionale overste van de Nederlandse en Vlaamse jezuïeten, die op zijn beurt q.q. de voorzitter is van de Raad van Toezicht van het bestuur van de stichting die Aqua Viva beheert. Wat de inleider nog vergeet te zeggen, maar uw verslaggever weet aan te vullen, is dat Tjeerd naast zijn werk op Aqua Viva ook bestuurder is van de Vrouwen van Bethanië, een congregatie van de Katholieke Kerk. Daarnaast heeft hij nog een paar kleinere nevenfuncties in de orde en in studentenpastoraat.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.