Weekbericht Rotary Club Nijmegen 1 juli 2022

 

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 91 /  Jaargang 65 /  Bijeenkomst 1 juli 2022

 Motto van clubvoorzitter Maike Woldring  “De hoogte en de diepte in”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:   19 (?)

Gasten:  spreker: ir. Paul Goedknegt

PROGRAMMA:

 • 8 juli: Ben van Gelder, De Nijmeegse binnenstad vanuit economisch perspectief.
 • 14 juli: Paul van Tongeren, Denken over vriendschap

 BELANGRIJKE DATA:  

 • Bezoek gouverneur op 26 augustus

 MEDEDELINGEN:  

 • Maike, onze voorzitter, kijkt terug op een mooi feest van de bestuursoverdracht in klein Heumen.
 • Hans Classen biedt een glas wijn aan tgv zijn volkomen onverwachte Paul Harris onderscheiding door de RC Menton.
 • Ook Ronald de Groot heeft toen de PHF gekregen, via een on-line verbinding met Canada.
 • De foto’s van het feest, gemaakt door Elsbeth Rooker zijn te zien via een link op de site van de club.
 • De lijst voor de verslaglegging gaat rond, svp invullen
 • De gouverneur, Joke Jongeling, komt 26 augustus de club bezoeken. Voorafgaand is er een gesprek met bestuur en de voorzitters van de commissies.
 • Motalib Weijters, Champion Empowering Girls, spreekt op 6 oktober.
 • Di 5 juli: extra vergadering: bespreken statuten

 VERSLAG

Michel van Heereveld introduceert de spreker. Paul Goedknegt is beleidsadviseur van het College van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Nijmegen. Hij werkt daar al sinds eind jaren ’80.

De ppt wordt meegezonden.

De grenzen van de stad Nijmegen zijn (opnieuw) bereikt. Welke keuzen kun je maken om de bestaande ruimtes te verdichten? Dat is niet alleen een Nijmeegs probleem, maar een landelijk vraagstuk. Bijvoorbeeld woningen bouwen op de V&D; de Goffert bebouwen of juist niet etc.

Woningen (bedoeld is: inwoners) zijn het draagvlak van de voorzieningen, maar de gemiddelde woningbezetting is drastisch verdund, dus er zijn veel meer woningen nodig voor hetzelfde aantal inwoners. Op dit moment 177.000 in Nijmegen. Er zijn momenteel ca 95.000 woningen, maar er zijn dus veel meer woningen nodig. Daarnaast zijn er ca 250.000 fietsen (!). De woningen in de binnenstad zullen dan ook gebouwd gaan worden zonder parkeerplaats, gericht op fietsers.

Een tweede invalshoek voor het beleid is de verbinding tussen de verschillende stadsdelen, zoals het Stadseiland, De Brabantse Poort, het Maas-Waalkanaal en de Winkelsteeg.

Nijmegen is een aantrekkelijke stad, o.a. door het historisch centrum; door de Vierdaagse met meer dan 1,5 miljoen bezoekers, door de rol van Green Capital, met nadruk op de circulaire economie, de energietransitie, de duurzame mobiliteit.

Andere aantrekkelijke punten zijn, de vele gebouwen van de kerken en kloosters met hun uitstraling, de skyline, het unieke landschap van de stuwwal op loopafstand, de Goffert, rivierpark en het eiland bij Veur-Lent.

Enkele projecten waar de komende tijd mee bezig gegaan wordt zijn: woningen bouwen op de V&D; hoe de Goffert groen te laten en toch aantrekkelijk; de ontwikkeling van de Winkelsteeg; de verbinding tussen de beide kanten van het Maas-Waalkanaal, maar ook de ontwikkeling langs het kanaal; wat te doen met de Molenpoort, nu overdekt winkelen passé is; verder ontwikkeling van het stationsgebied.

Er kwamen veel vragen en suggesties, zoals over bouwen in het centrum, op de V&D, verbinding tussen Nijmegen enerzijds en Dukenburg en Lindenholt anderzijds; de rol van het kanaal; verdere energietransitie met zonnepanelen etc. Een boeiende stand van zaken over de ontwikkeling – stedenbouwkundig gezien – in Nijmegen.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen,  Paul Dirven, Salima El Guada, Jan Ramakers en Astrid Wessels (vz).

Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.