Weekbericht Rotary Club Nijmegen 1 april 2022

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 / Jaargang 64 /  Bijeenkomst  van 1 april 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

Bijeenkomst van vrijdag : 1 april 2022

 Jarigen afgelopen week:  geen

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:        16

Gasten:             geen

PROGRAMMA

  • 8 april 2022: Eleni Diker – Rotary Peace Fellowship
  • do. 14 april 2022: titel volgt
  • 22 april 2022: Peer Scheepers – Sociale cohesie in Nederland na de eeuwwisseling
  • 29 april 2022: Jan Brabers – Rotary in de Tweede Wereldoorlog
  • 6 mei 2022: Wilko van Schaik – titel volgt
  • 12 mei 2022: Hans de Haan – Mijn wandeling door een bestuurslandschap

BELANGRIJKE DATA:  

 • 4- 9 april 2022: Week van de Open Clubbijeenkomst
 • 9 april 2022 : District Assembly (Zoom)
 • 15 mei 2022: Rotary Festival
 • 18- 22 mei 2022 : Lustrumreis Berlijn

 Welkom:  Salima El Guada is vandaag voorzitter. De voorzitter, Jan Roelof Moll, is op de terugweg uit Polen met vluchtelingen.  Maike Woldring, de inkomend voorzitter, heeft corona.

Mededelingen:

 • Ophalen van de vluchtelingen uit Oekraïne. Onze RC heeft met de RC Szczecin in Polen afgesproken om vluchtelingen uit Oekraïne op te halen, die in eerste instantie door Rotarians van die club in Wroclaw worden opgevangen, m.n. door de eigenaar van het hotel waar iedereen de nacht doorbrengt. Donderdag 31 maart 2022 is een bus op weg gegaan met de volgende personen: van onze RC Lilian van de Velden, Ronald de Groot en Jeroen Simkens, plus Paul Baars, de tolk en Rosanne, een kinderverpleegkundige, via Saskia de Wildt (RC Nijmegen). Aan boord zijn ook de dekens, die de vele Rotarians bijeengebracht hebben. Onze voorzitter, Jan Roelof Moll en Eelke de Jong, rijden samen in een volgauto. Ze zijn nu op  de terugweg met 20 vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen. Verwacht wordt dat ze vanavond om 21.00 uur in Beuningen zullen aankomen, waar de vluchtelingen worden geregistreerd en vandaaruit naar de eerste opvangadressen worden gebracht. (De Jan Massinkhal is tijdelijk wegens besmettingen niet in gebruik). Vanavond moeten nog enkele clubleden vanuit Beuningen naar Nijmegen worden gebracht. Francis Raymakers en Sebastiaan Oosthout hebben zich hiervoor gemeld.
 • Cees Gips heeft in een email aan de club een toelichting gegeven op zijn besluit om zijn lidmaatschap op te geven. Deze wordt in een email aan iedereen gezonden.
 • Vanuit de zusterclub RC Tongeren is door Michel Meyers een bericht gestuurd over de ‘Distinghuised Gentlemen Ride’ waaraan ook Ladies mogen deelnemen. Deze wordt in een email aan iedereen gezonden.
 • ’s vrijdag 8 april gaat de Open club dag door – er is weliswaar een lezing in het Engels, maar het betreft een Rotary Peace fellow, dus een Rotary activiteit.

 VERSLAG

Vandaag het levensbericht van Anneke Assen. Hiervan wordt geen inhoudelijk verslag gemaakt. Dit levensbericht is in een andere vorm gebracht, nl in de vorm van een interview. Salima heeft Anneke geïnterviewd. I.p.v. te focussen op succes in leven en beroep, zoals zo vaak bij levensberichten, is deze keer gekozen voor een andere invalshoek: hoe kun je omgaan met tegenslagen, mislukkingen in het leven; in je beroepscarrière. Welke levensles wil je meegeven, m.n. aan jonge mensen. Salima concludeerde dat Anneke een pionier is.

Na afloop werd door een aantal aanwezigen opgemerkt, dat dit soort bijeenkomsten de basis is van Rotary; van onze club: fellowship – en ook vocational. Om die goede basis te behouden en te versterken zou het goed zijn, als er meer leden regelmatig aanwezig zijn. Alleen door aanwezigheid kan de onderlinge vriendschap en het vertrouwen in elkaar groeien.  Een oproep aan allen dus om vaker te komen.

En nogmaals: neem iemand mee naar de Open Club Dag, volgende week vrijdag 8 april.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.