Weekbericht RC Nijmegen donderdag 12 maart

 

Rotary Club Nijmegen
Clubjaar 89 /  Jaargang 62 /  Bijeenkomst  12 maart  2020
Motto van clubvoorzitter Tjeerd Jansen: “Rotary verbindt”
Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Stichting Theo van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.
MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT: Tot nader berichtgeving zijn alle Rotary-bijeenkomsten en activiteiten afgelast i.v.m. het coronavirus !!
Aanwezig:   12 leden
Gast: —

PROGRAMMA:

BELANGRIJKE DATA:

MEDEDELINGEN:
geen mededelingen

VERSLAG:
Rotary loopt de Sunset March.
Een twaalftal leden, sommigen met partners, komen samen bij de trappen onder de Oversteek. In het kader van ons programma “ herdenking; 75 jaar vrijheid” lopen zij dit indrukwekkend traject.
Elke avond, rond het tijdstip van zonsondergang wordt deze “ March” gelopen, begeleid door een militair veteraan. 48 jongens lieten hun leven toen op woensdag 20 september 1944 de Amerikanen in heel lichte bootjes de Waal overstaken om de Duitsers van achteren aan te vallen. De Duitsers verdedigden heftig de Waalbrug en vertraagden zo de doorsteek naar Arnhem, naar de laatste brug….
Na een korte instructie gaat onze groep op weg, vooraf gegaan door een tiental militairen. Wij lopen in het ritme van het na elkaar aanspringen van 48 lampen, in stilte, terugdenkend…. Een van onze lopers zat die avond van 20 september 1944 in zijn Nijmeegse kelder….zoals alle Nijmegenaren wachtend op de verovering van de brug.
Aan de Lentse kant, bij het monument ter herinnering aan deze heldendaad, werd, in het vallende duister, een eregroet gebracht aan die 48 dappere, heel jonge jongens.
Het was een ontroerende samenkomst, in ijzige wind.
Daarna snel  naar het voor (bijna) allen onbekende restaurant van Hotel Nimma, in het vroegere Nuongebouw, aan het einde van de Weurtseweg.
Leuk adres: het was een zeer geanimeerde, dus uitlopende eet- en discussietafel. HC

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz) en Tjeerd Jansen.
Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.