Weekbericht RC Nijmegen 90jaar 12 augustus 2021

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 64 /  Bijeenkomst 12-08-2021

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen.

Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:

Gasten: Lilly Verhagen

Forest Resener (via internet)

PROGRAMMA:

20 augustus geen lunchbijeenkomst!

 BELANGRIJKE DATA:  

21 augustus Jubileumfeest  vanaf 1700 uur

MEDEDELINGEN:  

  •  een oproep aan alle leden zich te melden voor het schrijven van het verslag van een bijeenkomst. Met ingang van september zijn er geen verslaggevers meer ingeschreven. Aanmelden bij bij de Commissie weekberichten: Astrid Wessels, Hans Classen, Paul Dirven of Tjeerd Jansen!
  • afgelopen week waren er geen verjaardagen van leden
  • dinsdag 16 november is er een bijeenkomst met de gouverneur. Deze bijeenkomst wordt samen met andere clubs uit de omgeving georganiseerd. Het bestuur en de voorzitters van verschillende commissies zullen namens RCN aanwezig zijn. De voorzitters die het betreffen worden nog door het bestuur gevraagd.
  • op 29 oktober houdt Eelke de Jong een rede ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Internationale Economie aan de Radboud Universiteit. Titel: “De euro heeft vertrouwen nodig, méér dan ander munten”. Aanvang 15.00 uur. Details volgen nog. In het voorjaar zal hij voor de club een lezing geven onder de titel “Persoonlijke ervaringen in het besturen binnen een ambtelijke organisatie”.

 

Verslag presentatie Forest Resener van het Stove Team International

De bijeenkomst bestond voor een groot deel uit een presentatie van Forest Resener over het Stove Team International. De presentatie was via een zoomverbinding met Amerika en in het Engels. Hieronder volgt een kort verslag van de bijeenkomst. Meer informatie is te vinden op: https://www.stoveteam.org/

Lilly Verhagen is aanwezig omdat ze over hetzelfde thema een promotieonderzoek heeft verricht.  Ze bespreekt dit tijdens de bijeenkomst van 26 november.

Stove Team International is opgericht door een Amerikaanse vrouw die haar man aan kanker had verloren. Ze wilde haar tijd nuttig besteden is toen als vrijwilligsters met teams van medici naar Midden Amerika meegereisd. Zij kookte voor deze teams. Daar zag ze hoe de lokale bevolking kookte. Vaak op een open vuur binnen in de woning. Dit is zeer ongezond. Vooral voor degenen die veel rond de kookplaats zijn: vrouwen en kleine kinderen. Kinderen worden op deze manier per dag blootgesteld aan de rook van ongeveer 80 sigaretten. Deze werkwijze komt veel in ontwikkelingslanden voor ( 2- 4 miljard mensen) en is ook de reden dat luchtwegaandoeningen tegenwoordig de belangrijkste oorzaak voor sterfte onder jonge kinderen is. Belangrijker dan malaria en HIV. Daarnaast veroorzaakt het stoken van hout veel emissie van CO2. Al deze overwegingen hebben ertoe geleid dat 13 jaar geleden Stove Team International (STI) is opgericht.

Het doel van STI is het realiseren van efficiënte (weinig hout verbruikende) fornuizen voor de arme bevolking in Midden Amerika. Men wil de lokale bevolking hier zoveel mogelijk bij betrekken. De productie is daarom lokaal en zo veel mogelijk met lokale middelen. De Amerikaanse vrijwilligers helpen door het verrichten van werkzaamheden die anders blijven liggen, zoals het verbeteren van de infrastructuur en het bouwen van opslagruimtes. Verder bouwen ze een voorbeeld om te laten zien hoe het werkt.

Voordat in een dorp fornuizen worden geplaatst worden eerst alle gezinnen bezocht en met hen de voor- en nadelen besproken. Eén, 3 en 12 maanden nadat de fornuizen zijn geplaatst worden gezinnen weer bezocht en gekeken of alles nog werkt en men de fornuizen echt gebruikt. Vaak wordt een voorbeeld gebouwd bij iemand die weet ermee om te gaan om de bevolking van het nut te overtuigen. Door deze intensieve voorbereiding wordt de bevolking erg betrokken bij het project en voorkomt men dat het fornuis niet gebruikt wordt. Een fornuis kost 100 US dollar, terwijl het inkomen van een gezin 1-3$ per dag is. Bij gevolg moeten de kosten door anderen dan de gezinnen zelf opgebracht worden. Dit gebeurt via donaties. Men hoopt deze sterk te laten  stijgen.

Naar aanleiding van vragen (voor zover die niet in de bovenstaande tekst zijn verwerkt) . Is er subsidie van de Gates Foundation verkregen? Antw. Neen, nog niet maar men ontwikkelt momenteel met een partner een subsidie-aanvraag

 

 

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.