Weekbericht RC Nijmegen 90 jaar 8 oktober 2021

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 64 /  Bijeenkomst  8 oktober 2021

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:   15 leden

Gasten:           –

PROGRAMMA:

 • Do 14 oktober: Ab Osterhaus – Voorbereiding op de volgende pandemie hebben we onze les geleerd?
 • 22 oktober: Cor Cremers en Barbara Kruijssen – Een plek in Beek
 • 29 oktober: Roswitha Weiler en Myrthe Wijnkoop – Vluchtelingenwerk Nederland
 • 5 november: Cees Gips en Jacqueline Legrand – Toelichting concept statuten en huishoudelijk reglement
 •  Do 11 november: Thema Carnaval (invulling volgt)
 • 19 november: Ruud Klep – De Versfabriek
 • 26 november: Lily Verhagen – Leven bij de Warao indianen in de Orinoco-delta
 • 3 december: Algemene Leden Vergadering

 BELANGRIJKE DATA:  

 • 16 november: Gouverneursbezoek samen met andere clubs te Elst
 • 10 december: Lustrumfeest, dag voor 80-plussers

MEDEDELINGEN:

 Voorzitter Jan Roelof Moll

 • Geen jarigen afgelopen week
 • Bericht uit Tongeren over een concert op 21 november waar we voor uitgenodigd zijn. Bij interesse aanmelden via Cyril. Nadere info zal hij verspreiden vanuit de commissie internationaal.
 • Komende week is er bestuursvergadering. Dus input is uiteraard welkom. De laatste besluitenlijst is op de website te lezen.
 • Herinnering aan de email vanuit de programmacommissie over meedenken over invullen van een carnavalsprogramma op 11/11.
 • Herinnering aan de email namens de ledencommissie over nieuwe leden en vrije  beroepskwalificaties.

Joost:

 • Fijn om er weer te zijn! We hebben veel gereisd afgelopen periode. Veel in Zeeland geweest (Cadzand) met onze caravan en in augustus een mooie fietsreis gemaakt van Zwitserland naar Noord-Italië en terug over de St. Bernardpas. Was erg leuk en jammer dat hierdoor mijn attendance even wat mager was en we het lustrumfeest hebben moeten missen.

Verslag Clubzaken:

 Doel van de bijeenkomst:

Interactieve presentatie van de activiteiten die onze commissies dit verenigingsjaar gaan uitvoeren met open uitnodiging aan eenieder hieraan actief te gaan bijdragen. Specifieke doelgroep: onze nieuwe leden.

Vorm:

Pitches van 2 minuten, ondersteund door explosieve tijdwaarnemer

Reacties op Post-its

Plenaire respons hierop

Voorbereiding:

Van de volgende commissies wordt van de voorzitter (of plaatsvervanger) een pitch voorzien:

 1. Fellowship

Geen afvaardiging vandaag

 1. Leden

Bart Kramer voert het woord: kleine commissie maar wel gedreven om de club te enthousiasmeren actief te gaan werven voor nieuwe leden. Verwijzend naar de recente oproep per email aan alle leden en met inzicht naar nog openstaande beroepskwalificatie. Pak het op! Overigens is de beroepskwalificatie vooral richtinggevend bedoeld. Enthousiaste nieuwe leden is de prioriteit. Bijvoorbeeld een van de ROC managers die betrokken zijn bij 80+ evenement.

 1. Programma

Ronald de Groot: oproep aan de aanwezige leden om een actieve bijdrage te leveren aan het programma. Geef ideeën of meld je aan voor een eigen voordracht. Het programma is nu tot half januari gevuld. De rest moet nog plaatsvinden. Denk mee!

De commissie bestaat nu uit 2 leden. Zij kunnen dit niet alleen af.

Idee is om in een interview stijl leden een levensbericht te laten delen. Francis staat open om dit te doen. Nadine heeft als nieuw lid wel interesse om aan de programma commissie deel te nemen. Voor Michel geldt dit ook.

 1. Website en PR

Geen afvaardiging en input vandaag. Zijn er vragen?

Hoe actief wordt de website gebruikt door leden? Wat is er nodig om dit te bevorderen? Bijvoorbeeld een ‘masterclass’ hoe te gebruiken.

 1. Community Services incl. 80+

Jeroen heeft even kort het woord gevoerd (spontaan). Commissie is recent bijeengeweest. Focus dit clubjaar en specifiek deze periode is gericht op de medeorganisatie van het 80+ event. Met name op de werving van de 80 senioren en het transport hiervan. Daarnaast is er dan nog een beperkt budget om toe te kennen aan sponsoraanvragen. Hiervan liggen er nu een aantal voor bij het bestuur.

 1. Duurzaamheid

Geen aanwezigheid tijdens clubzaken onder tijdige afzegging.

 1. International

Anneke Assen voert het woord; de contacten worden nadrukkelijk geheractiveerd na een moeilijkere periode vanuit Corona. Vraag is wie er een voordracht wil geven aan onze zusterclub in Tongeren? Luc Ponet komt bij ons een presentatie verzorgen en Hans de Haan doet dit in Mönchengladbach.

Anneke verwijst naar het Les Voies Romaines weekend 9 oktober. We gaan met 4 leden daarheen.

 1. Vocational

Salima voert het woord namens Helmy Schellens. Ze komen op 14/10 voor het eerst dit clubjaar bijeen. Met name de beroepspraatjes staan dit clubjaar centraal. Zowel binnen clubverband als voor Hidaya. Dit was onderdeel van de recente vragenlijst voor hands-on. Ook willen ze dit jaar weer: “toets je intuïtie” op de agenda zetten.

Andere oproep is om een keer te spreken over wat beroepsmatig nu mislukkingen of belangrijke lessen zijn geweest van zaken die niet goed zijn gegaan.

 1. Beeld en Geluid

Geen berichtgeving

 1. Weekbericht

Geen berichtgeving

 1. Jeugd incl. Hidaya

Ronald de Groot voert het woord; hij is samen met Elsbeth hiervoor verantwoordelijk. Primair de contacten over het ‘Verdrag van Elst’. Hier zitten de 4 Nijmeegse clubs in, Wijchen/ Beuningen, Lingewaard/ Bemmel en Elst.

Er is geen Ryla voorzien dit clubjaar. Er wordt wel over gesproken om dit te gaan organiseren. Sebastiaan geeft aan dat hij als nieuw lid wel wil aansluiten bij Jeugd.

 1. Rotary Foundation

Geen berichtgeving

 1. Van Broekhovenfonds

Jeroen voert het woord; Met name even teruggrijpend op een oproep uit maart voor wie er openstaat voor een positie in het bestuur VBF.  Hier hebben een aantal leden op gereageerd, echter hierop is nog geen inhoudelijke terugkoppeling gegeven aangezien het bestuur niet in voltalligheid bijeen is geweest. Dat zullen we op korte termijn doen. De huidige bestuursleden staan open voor een nieuwe termijn van 3 jaar, echter vinden het met oog op continuïteit ook wijs om ieder jaar een van de bestuursleden te wisselen voor dynamiek en continuïteit.

 1. Jubileum incl. Berlijnreis

Geen berichtgeving

 1. Kroniek

Joost voert het woord. Mede namens Tjeerd. Hij refereert aan het feit dat we een dochterclub hebben in ’s-Hertogenbosch. Zij zijn in 1953 door ons geïnitieerd. Het idee is om een keer een lezing te geven over een bepaald tijdsvlak in onze historie om leden wat verder mee te nemen in onze geschiedenis.

 1. Kascontrole

Geen berichtgeving

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.