Weekbericht RC Nijmegen 90 jaar 31 juli 2021

 

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 64 /  Bijeenkomst 31 juli 2021

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

  • lustrumfeest 21 augustus; 20 augustus geen bijeenkomst.
  • secretariaat beperkt bezet; voorzitter Jan Roelof vervangt.
  • weekberichten zijn te zien op de website.
  • 9 oktober: Voies Romaines in Luxemburg.
  • 9 oktober: districtsfamiliedag.

 AANWEZIG: 12 leden en de kandidaatleden: Nadine Maters en Michel van Heereveldt. GASTEN: Patricia Raymakers; Meke Benraad; Mireille Dirven; Alice Classen

PROGRAMMA:VERSLAG:

Aansluitend op zijn presentatie van 2 juli j.l. ontving Paul Dirven ons op een mooie warme dag op zijn inmiddels 1,5 jaar oude voedselbos Werelds.

Nadat Jan Roelof ons allen welkom heette hebben we eerst van de lunch genoten die verzorgd was door Marieke en wel onder de prachtige en gloednieuwe stretchtent van Paul die speciaal voor deze gelegenheid was opgezet en omringd was met mooie wilde bloemen.

Op een geïmproviseerd spreekgestoelte heeft Paul ons een korte intro gegeven over de opzet en visie van zijn voedselbos waarna we een uitgebreide rondleiding hebben gehad over het uitgestrekte terrein dat gelegen is op het oude terrein van villa Elshof in Malden.
De naam Werelds refereert naar het wereldse karakter van deze plek; een circulair voedselsysteem én een ontmoetingsplek voor jong, oud, groot, klein, dorps en werelds. Waar elke plant eetbaar is, nieuwe talen ontdekt kunnen worden en je even stilstaat bij ‘de onbekende vluchteling’. Dit is de visie van Paul Dirven die onder begeleiding van de Wageningse Malika Cieremans, Wouter van Eck (voedselbos Ketelbroek) en Qader Shafiq van bureau Wijnand eind 2019 van start ging met zijn voedselbos.

Sinds die tijd is er enorm veel werk verzet op het 2,5 hectare grote voedselbos; plannen en tekeningen zijn gemaakt, er zijn duizenden planten, struiken en bomen geplant, een sproeisysteem is aangelegd zodat de planten niet al teveel lijden in droge perioden en er is een mooie waterpartij aangelegd.

Naast het vele werk dat Paul hierin heeft zitten is dit werk mede gerealiseerd door een groot aantal vrijwilligers die vast op de vrijdagochtend aan de slag gaan en die veelal uit diverse delen van de wereld komen. Zo is b.v. het Wij-bos aangeplant door mensen van de organisatie New Rootz die jonge vluchtelingen en immigranten uit verschillende landen en culturele achtergronden steunt en streeft naar een samenleving waarin alle jongeren dezelfde kansen krijgen. Het Wij-bos staat symbool voor een kleurrijke, diverse en inclusieve samenleving waarin mensen elkaar versterken met diverse achtergronden.

Een voedselbos is een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels e.d.) voor de mens als voedsel dienen.

Een voedselbos is een multifunctioneel systeem, houdt zichzelf in stand en naast dat het voor voedsel zorgt, biedt het ook onderdak aan insecten, vogels en andere dieren die op hun beurt helpen het evenwicht in het bos te bewaren en laat zich combineren met educatie en recreatie.

Er zijn onder de voedselbos goeroes “rekkelijken” en minder “rekkelijken”. Paul schaart zichzelf onder de rekkelijken die de natuur af en toe een handje helpen als het echt niet anders kan.

We lopen langs een enorme diversiteit van jonge aanplant die kenbaar zijn gemaakt door bamboestokken en waarvan een deel nog zo klein is dat deze af en toe helemaal weg valt in het hoge gras. Het gras wordt niet gemaaid en wordt tijdelijk afgedekt totdat het afsterft en er weer een nieuw stuk kan worden aangeplant; het gras blijft voeding voor de bodem.

De planten zijn zo geplaatst dat ze elkaar ondersteunen en het licht krijgen dat ze nodig hebben. Daarnaast zijn er diverse hagen geplant die als windbreak fungeren.

We komen  langs een mooie poel met een bloeiende waterlelie en waar de eerste kikkervisjes rondzwemmen. Van de grond die uit de waterpartij is gekomen is weer een heuvel gemaakt waarbij aan de ene kant zon minnende planten staan en aan de andere kant de planten die van meer schaduw houden.

Op kleine afstand van de Tree of Wisdom een zaailing van de kastanjeboom van Anne Frank om ons blijvend te herinneren aan de waarde van tolerantie en wederzijds respect tussen verschillende culturen.

Het was een erg geslaagde middag die langer duurde als normaal door het enthousiasme waarmee Paul zijn verhaal vertelde. Paul dank daarvoor en we komen graag nog eens terug.

 

Grote dank aan Marieke die een heerlijke lunch voorschotelde: velerlei  broodjes, quiches, meloen, druiven ; warme en koude dranken èn wijn…Alles door haar zelf in kratten mee gebracht..Hulde! (h.c.)

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen,  Tjeerd Jansen,  Paul Dirven en  Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.