Weekbericht RC Nijmegen 90 jaar 23 juli 2021

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 64 /  Bijeenkomst 23 -07–2021

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig: 14 leden en een gast.

Gasten: Carla van Amerongen

PROGRAMMA: 30 juli: Voedselbos van Paul Dirven, 12.30 uur.

( zie mail RC Nijmegen van 25 juli)

BELANGRIJKE DATA:  

  • 21 augustus: lustrumfeest
  • 10 december: 80+project Stevenskerk
  • 18-20 mei 2022: Berlijnreis

 Verjaardagen:  22 juni; Hans van Leeuwen

 MEDELINGEN:

  • Theo Bergen, als voorzitter van de Jubileumcommissie, doet een oproep aan iedereen om zich zo spoedig mogelijk aan te melden ( en te betalen) voor het lustrumfeest. Tot nu toe zijn er 38 aanmeldingen binnen.
  • Ronald de Groot, namens de Programmacommissie, vraagt aan iedereen om een bijdrage te leveren aan het weekprogramma.

 VERSLAG van 23 juli 2021:

Maike Woldring heeft voor vandaag een wandeling georganiseerd , met als vetrekpunt Boscafé Zweef-Inn in Malden. Voor vertrek wordt gestart met koffie en appeltaart. Jan Roelof neemt de leiding en gaat ons voor in de richting van de Mulderskop.

De bekendheid met de omgeving is zeer wisselend. De een kent de omgeving op zijn duimpje, omdat deze tot zijn hardlooprondje behoort. Een ander is hier nog nooit geweest. Zo verplaatsen we ons door het fraaie grensgebied van de provincies Gelderland en Limburg. Daarbij wisselen de afgelegde kilometers sterk tussen de echte senioren en de hardloper(s). Een ieder op zijn/haar passende snelheid. Uiteindelijk komt ieder na een uurtje weer bij het uitgangspunt waar de lunch klaar staat.

Onder een zonnige hemel hebben zowel tijdens het wandelen als tijdens de lunch geanimeerde gesprekken plaats gevonden. Zeker voor herhaling vatbaar. W.B.

 Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.