Weekbericht RC Nijmegen 8 april 2022

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 / Jaargang 64 /  Bijeenkomst  van 8 april 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

Bijeenkomst van vrijdag : 8 april 2022

 Jarigen afgelopen week: 

 

 • Cyril Spiertz (50)
 • Hans Classen (90)

 

Mededelingen:

 • Jan Roelof heet de gasten van harte welkom en geeft een korte introductie tot Rotary. Aansluitend worden de mededelingen gedaan:
 • Benefietmiddag ‘Hoop voor Oekraïne’ 17 april 2022.
 • District Assembly 9 april 2022.
 • Financieel jaarverslag
 • Donderdag 14 april – avondbijeenkomst met onderwerp Berlijnreis.
 • Lezing Hans de Haan 26 april 2022 (Tongeren).
 • Hardloopevent in Tongeren zoekt nog meelopers op 1 mei 2022.
 • Jeroen Simkens doet verslag van het ophalen van de Oekraïense vluchtelingen vanuit Polen: Vanwege bombardementen is het ophalen uitgesteld van maandagochtend naar donderdagochtend. Donderdagochtend is een bus met 6 personen en een bezemwagen naar Polen vertrokken. De vluchtelingen zijn niet in Czecyn maar in Wroclav opgehaald. Uiteindelijk zijn er 20 vrouwen en kinderen meegegaan nadat een aantal Oekraïense vluchtelingen aan had gegeven niet uit Polen weg te willen. Het betrof een emotionele reis: deze mensen zijn vaak al weken onderweg geweest vanuit heel Oekraïne. Communicatie verliep uitstekend dankzij een Russische tolk. Na een overnachting in een hotel is de vrijdagochtend de terugreis aanvaard wat soepel is verlopen. Ronald en een meegereisde verpleegkundige hebben onderweg een medische controle gedaan. Uiteindelijk zijn de vluchtelingen conform afspraak met de overheid bij de noodopvang in Beuningen opgevangen, van waaruit ze naar een opvangschip in de Waalhaven zullen worden gebracht in afwachting van verdere opvang. Voor nadere hulp is nog niets bedacht: mogelijk dat in samenwerking met andere clubs in de regio of zelfstandige club nog een bijdrage geleverd kan worden.

 Het woord wordt gevraagd door:

 • Astrid Wessels vraagt het woord en meldt het goede nieuws dat ze weer beter is maar nog wel therapie krijgt.

 MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:        14 leden

Gasten:             5

PROGRAMMA

  • do. 14 april 2022: Pieter Mattijs Gijsbers – Berlin Berlin, nur du allein
  • 22 april 2022: Peer Scheepers – Sociale cohesie in Nederland na de eeuwwisseling
  • 29 april 2022: Jan Brabers – Rotary in de Tweede Wereldoorlog
  • 6 mei 2022: Wilko van Schaik (NEC) – Positief leiderschap in crisis vanuit de mens
  • 12 mei 2022: Hans de Haan – Mijn wandeling door een bestuurslandschap
  • 20 mei 2022: Berlijnreis, info alternatief programma volgt.
  • 27 mei 2022: Beroepspraatje Sebastiaan Oosthout + pianorecital
  • 3 juni 2022: Jeanette van Dongen – Aardige dokters helpen

VERSLAG

Astrid Wessels geeft een korte introductie inzake het Peace Fellowship programma. Het Rotary Peace Fellowship is voor mensen die professionele werkervaring hebben in vrede en ontwikkelingsprogramma’s. Jaarlijks ontvangen zo’n 50 mensen fellowships voor Masterstudies en 80 voor certificate studies aan universiteiten. Zo ook Eleni Diker.

Eleni Diker komt oorspronkelijk uit het oosten van Turkije uit een van de minderheidsgroeperingen (grieks/arabisch/armeens) en momenteel studeert zij aan de UN University gelieerde Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT). Daar doet zij onderzoek naar migratie met speciale aandacht voor ‘diaspora mobilisation and diaspora engagement’. Naast lesgeven en begeleiden van studenten houdt ze zich daar bezig met ontwikkelen van nieuwe projecten en fundraising.

Eleni deelt haar achtergrond en expertise, vertelt over het Rotary Peace Fellowship Program en toekomstplannen.

Haar werkervaring begon met werken voor de UN Migration in Istanbul waar ze zich bezig onder meer bezig hield met verplaatsing van vluchtelingen en herenigen van families. Daarnaast werkte ze voor MiReKoc een migratie onderzoekscentrum aan de Koc Universiteit in Istanboel en richtte ze BoMoVu op wat een NGO is waarin sport / lichaamsbeweging centraal staat bij hulp aan achtergestelde groeperingen, anti-racisme training voor scholen en mensenrechten. Ze noemt hierbij onder andere de ‘Reconciliation Games’ langs de grensstreek in Oost Turkije en bewegingstherapie met Syrische vluchtelingen.

Een deel van haar huidige onderzoek UNU-MERIT betreft mobiliseren en inzetten van de diaspora van minderheden. Specifiek noemt ze de studie ‘Iraqi Minorities in diaspora mapping of community structures, perceptions on return and connections to the homeland’. Ze deelt het beeld dat mensen van hun land van oorsprong hebben, hoe dat soms wat geromantiseerd lijkt en hoe sterk en belangrijk deze band voor deze mensen is.

Eleni vertelt vervolgens over het Professional Development Certificate Program waar ze aan deelneemt. Het betreft een éénjarig programma met 20 deelnemers met vier speerpunten: (i) analyse van vrede en conflicten, (ii) conflict transformatie en sociale verandering, (iii) leiderschap en verandermanagement en (iv) een individueel project en uitvoeringsplan.

Het individuele project is het opzetten van een transnationaal vrouwennetwerk uitgaande van het koerdisch – turks conflict van de jaren 1980. Doel is het verbinden van de vrouwen in het thuisland met die in de diaspora om samen te werken aan voorkomen van conflict en radicaliseren van de jeugd. Hierbij uitgaande van de grote diaspora van Turkse en Koerdische vrouwen in Nederland.

Eleni eindigt haar bijzonder enthousiaste verhaal met haar toekomstplannen die uitblinken in betrokkenheid en ambitie.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.