Weekbericht RC Nijmegen 6 mei 2022

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 / Jaargang 64 /  Bijeenkomst  van 6 mei 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

Bijeenkomst van vrijdag: 6 mei 2022

 Aanwezig: 15 leden

 Welkom:

Gasten: Wilco van Schaik (spreker)

Jarigen afgelopen week:  geen

PROGRAMMA

  • 12 mei 2022: Hans de Haan – Mijn wandeling door een bestuurslandschap + erelidmaatschap Philippe Karelle (RC Tongeren)
  • 20 mei 2022: Berlijnreis, GEEN BIJEENKOMST
  • 27 mei 2022: Beroepspraatje Sebastiaan Oosthout + pianorecital
  • 3 juni 2022: Jeanette van Dongen – Aardige dokters helpen
  • 9 juni 2022 : Zomerfeest – Koken aan de Waal o.l.v. Rob Beernink
  • 17 juni 2022: Anton van Erve – Geologie van de omgeving van Nijmegen
  • 24 juni 2022: Motalib Weijters (RC Uden) – Empowering Girls Bangladesh

BELANGRIJKE DATA:  

 • 12 mei 2022: Benoeming dhr. Karelle (RC Tongeren) tot ere-lid.
 • 15 mei 2022: 100-ste verjaardag Rein Gerretsen (viering in besloten kring)
 • 15 mei 2022: Rotary Festival
 • 18- 22 mei 2022 : Lustrumreis Berlijn
 • 10-12 juni 2022: Ryla, Groesbeek

Mededelingen:

 • Afgelopen zondag heeft een team van 5 leden deelgenomen aan het hardloop evenement in Tongeren. Iedereen heeft de finish gehaald. Zie de foto onderaan het verslag.
 • Komende donderdag, 12 mei, komt een delegatie van RC Tongeren bij onze bijeenkomst en wordt Philippe Karelle tot erelid benoemd. Hans de Haan zal dan spreken.
 • 15 mei is het Rotary festival.
 • 18-22 mei clubreis naar Berlijn, daarom is er 20 mei GEEN bijeenkomst.
 • 27 mei Sebastiaan Oosthout beroepspraatje met piano-recital.
 • Jan Roelof licht stemproces toe voor de verkiezing van de nieuwe president van RI en zal namens onze club een stem uitbrengen op de Nederlandse kandidaat voor het kiescollege voor de president.

Het woord wordt gevraagd door:

 • Astrid Wessels: Wandelen voor Water gaat dit jaar niet door. Scholen hebben geen belangstelling of organiseren zelf iets (Brakkestein). Jan van der Steen van Stichting

Kansarmen Sri Lanka is tijdens de lintjesregen geridderd. Astrid heeft hem namens de club gefeliciteerd. Hij groet ons uit Sri Lanka en heeft altijd fijn met ons samengewerkt.

 • Anneke Assen deelt mee dat ze als ambassadeur van Empowering Girls activiteiten verricht tijdens het Rotary Festival op 15 mei. Verder is ze gevraagd om tijdens de Conventie in Houston Empowering Girls te vertegenwoordigen. Ze zal een interview afleggen en als hand-on project ons project met Hidaya behandelen. Ze geeft aan dat door corona meisjes nog meer zijn achterop geraakt en dat we nu de moeders er ook meer bij willen betrekken.
 • Qader Shafiq wijst erop dat op 12 mei de Vrede van Nijmegen Penning aan Frans Timmermans uitgereikt zal worden.

 VERSLAG

 Spreker is Wilco van Schaik over Positief leiderschap

Wilco is een autodidact: leren op school was niet zijn ding. Hij heeft alles geleerd van mensen om zich heen en is ook graag onder mensen. Graag ontmoet hij personen die al geweest zijn waar hij in zijn carrière naar toe wil.  Hij zegt van zichzelf dat hij een Pleaser is: het moet leuk zijn. Hij zoekt de mensen om zich heen waar hij energie van krijgt. Optimisme en jezelf positieve gedachten aanpraten helpt.

Zijn eerste baan was bij Unilever, daarna heeft bij een reclamebureau gewerkt en vandaaruit bij SBS commentaar gegeven op o.a. dartwedstrijden, daardoor kent hij nog steeds mensen van de media. Door Fons van Seuren, eigenaar van FC Utrecht, werd hij gevraagd om algemeen directeur te worden, en nu is hij al weer 5 jaar algemeen directeur bij NEC. Zijn stelling is: bij voetbal zit je altijd in de shit, alleen de diepte varieert. Men (o.a. supporters) is heel erg betrokken bij voetbal en de eigen club en dan kunnen de emoties hoog oplopen. Belangrijk is in ieder geval de indruk te wekken dat je als algemeen directeur naar iedereen luistert. Bij kritiek (slechte prestatie van het eerste team) vertrekt vaak eerst de trainer, dan de technisch directeur en ten slotte de algemeen directeur. Van belang is dat in tijden van crisis de leider beseft dat hij / zij een voorbeeldfunctie heeft en dus niet emotioneel van alles moet doen of onzin gaat uitkramen. Een algemeen directeur zit er gemiddeld 2,1 jaar. Dat is te kort om continuïteit te waarborgen. Voetballerij is een omgekeerde wasstraat: fouten en versprekingen worden je genadeloos nagedragen en binnen de kortste keren heeft ook de familie er last van. Belangrijk is om duidelijk te communiceren en degenen die kritiek hebben of je zelfs  bedreigen tegemoet te treden. Zo heeft Van Schaik een keer iemand die hem bedreigde uitgenodigd op kantoor. Ze werden het niet eens maar de waardering was er wel en is er nog steeds.

Bij het aantreden bij NEC heeft Van Schaik met veel mensen gesproken om er achter te komen wie met wie verbinding heeft en hoe de verschillende geledingen over zaken denken. Uiteindelijk heeft hij de organisatie drastisch versimpeld. Dat helpt de besluitvorming enorm.

Klanttevredenheid is erg belangrijk: Klanttevredenheid van minimaal een 8 verpulvert de concurrent. Je moet met klanten een relatie opbouwen en hen aandacht geven: berichtje sturen tijdens belangrijke gebeurtenissen van een klant. Een slogan “First the head, then the heart before you get the wallet”.

Het is de kunst elke dag de gewone dingen goed te doen. Dit vereist hard werken, elke dag. EdeJ

  Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.