Weekbericht RC Nijmegen 5 juni 2020

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 89 /  Jaargang 62 /  Bijeenkomst 05-06-2020

Motto van clubvoorzitter Tjeerd Jansen: “Rotary verbindt”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig: 18 leden

PROGRAMMA:

 1. 12 juni Zero Brine (online) Jan Roelof Moll
 2. 19 juni Nederlandse solidariteit in de EU? (online) Eelke de Jong
 3. 26 juni  Titel volgt (online) Pieter-Matthijs Gijsbers
 4. 3 juli  Vooruitblik op het komende Rotary jaar (Rozenhof/online) Lilian vd Velden
 5. 10 juli   BBQ (Rozenhof)

 BELANGRIJKE DATA:  

 •  20-26 juni 2020                       Rotary International Online Convention
 • 4 september 2020                    SAVE THE DATE: Feestelijke bestuursoverdracht (i.p.v. bestuurswissel juli)
 • 13 september 2020                  Alternatieve Botary

 MEDEDELINGEN:  

De voorzitter heet alle online-aanwezigen welkom en meldt dat we nog een paar keer via deze manier bij elkaar komen, maar dat we 3 juli naar de Rozenhof kunnen voor wie dat wil en zich veilig voelt. Deze bijeenkomsten zullen gecombineerd worden met een online verbinding voor het geval iemand niet graag fysiek aanwezig is of dat we het maximale aantal van 30 zullen overschrijden. In juni en juli even geen donderdag bijeenkomst.

Verslag

Birgit Hendriks: Intelligent uit de lock down. Groene wederopbouw of zwarte kickstart? Birgit neemt ons als eerste mee naar een aantal ecologische rampen die zich in een paar dagen voorgedaan hebben:

 1. Aardverschuiving in Alta, Noorwegen. Door ontdooien van de bovenlaag van de permafrost vindt verzadiging plaats en daardoor verschuivingen van de aarde.
 2. Sociale rellen over de hele wereld: zwart/wit, met onaangename app-wisselingen tussen een burgemeester en minister en Trump die nu een muur bouwt rondom het witte huis.
 3. 20.000 ton dieselolie die de rivier in is gelopen en op weg is naar de ijszee. Ook deze ramp wordt veroorzaakt door het ontdooien van de bovenlaag van de permafrost.
 4. Problemen bij de arbeidsmigranten in met name de vleesindustrie. Huisvesting is hierbij een groot probleem.

Al deze vier ‘zwarte’ nieuwsfeiten gebeurden in 2 dagen tijd en zijn eigenlijk terug te voeren op het economische systeem. Een groot deel van de economie/industrie is gebaseerd op de volgende punten:

 • Alles tegen een zo laag mogelijke prijs.
 • Geen ‘true pricing’. Sociale kosten en natuurlijke kosten worden niet mee berekend in de prijs van een product.
 • Het is niet inclusief.
 • Het is niet meervoudig waarde gedreven.

Corona heeft de economie grondig afgebroken, waardoor we in een grote economische crisis komen. Maar het heeft ook goede ontwikkelingen laten zien  wat betreft de CO2 reductie (14Mton minder). Gaan we wellicht door dit tijdperk van Corona de economie opnieuw uitvinden? Birgit hoopt dat de economie nu meervoudig waarde gedreven zal worden en dat dus niet alleen de aandeelhouderswaarde meetelt, maar ook gebaseerd zal worden op ecologische gronden en gezondheid. Maar ze hoopt ook dat er een rechtvaardigere verdeling van het geld in de wereld zal komen. Meer geld in de reële economie en minder in de kapitaalmarkt. Op dit moment is deze verhouding 5% : 95%. En bovendien meer bij de massa en minder bij een select gezelschap. Zo bezitten op dit moment de 8 rijksten van de wereld net zoveel geld als 50% van de wereldbevolking. En daar moeten we vanaf. Iets klopt er niet in dit huidige systeem en als Rotary kunnen we het niet oplossen, maar wellicht wel aan bijdragen.

Birgit heeft zelf gemerkt hoe het gaat met een eigen project dat ze heeft. Samen met een ondernemer uit Rotterdam heeft zij een community opgericht: ZES25. Dit staat voor: Zero Emissie Stadslogistiek 2025. In 2015 is ondertekend dat er vanaf 1 januari 2025 gestart wordt om zorg te dragen voor een CO2 reductie van 1 Mton richting 2030. Dit hele plan is door meerdere partijen ondertekend naar aanleiding van het klimaatakkoord. Op dit moment zijn er meerdere partijen/branche organisaties die trachten om dit toch weer 5 jaar uit te stellen. De transportsector en logistiek is er nog niet klaar voor (er zouden te weinig elektrische vrachtwagens beschikbaar zijn); MKB Nederland wil het uitstellen want de ondernemers hebben het op dit moment al zo moeilijk en ook sommige stadsbesturen sturen aan op het verschuiven van dit plan voor 5 jaar. De redenen hierachter volgens Birgit zijn dat bijvoorbeeld de Fossiele sector eerst hun return op investment terug willen verdienen en daarom willen uitstellen. Op dit moment is er dan ook een stevige lobby gaande van deze grote partijen. Hierbij acteert de shareholder value ten koste van de samenleving, ten koste van de gezondheid van met name mensen in de steden en ten koste van het klimaat. Bij ZES25 hebben zich op dit moment 128 bedrijven aangesloten. Ook steeds meer grote bedrijven, zoals bijvoorbeeld ABN AMRO. Bedrijven die inzien dat het anders moet. De manier waarop Birgit nu contact heeft met ambtenaren die hierover gaan in Den Haag doen denken aan spionage: er wordt gecommuniceerd via hotmail adressen van partners, met verschillende telefoons en telefoonnummers, er mag niets op papier gezet worden (daar eindigt ook elk gesprek mee). Op deze manier werken ambtenaren in Den Haag die de klimaat doelen willen halen, maar die niet willen dat de fossiele grootmachten dit zien.

De voorzitter bedankt voor een vlammend betoog, waarbij hij ook constateert dat de luchtkwaliteit op veel plekken beter is, er minder gereisd wordt, maar dat ook de verkoop van 2e hands auto’s weer toeneemt omdat mensen niet in de trein durven te zitten. Er is genoeg ruimte voor vragen.

Anneke Assen vraagt aan Birgit hoe zij de samenleving zou willen zien in de toekomst? Wat volgens Birgit belangrijk is dat vooral elk mens een eigen verantwoordelijkheid heeft. Maar dat er echt een eerlijke prijs betaald gaat worden voor een eerlijk product. Dus geen kiloknallers meer. Maar ook denken aan duurzaam gebruik van spullen, hergebruik van goederen en vaker iets eerst repareren. In het grotere geheel zou zij willen zien dat er meer circulair geld is. Birgit heeft met bedrijven onderling bijvoorbeeld de afspraak dat er niet in Euro’s afgerekend wordt, maar in Uniteds. Je geeft elkaar eigenlijk krediet en maakt op deze manier ook geen schulden. Birgit beseft ook wel dat we niet zonder de euro kunnen, maar dat we wel een ander geldsysteem er naast kunnen hebben.

Eelke werd al regelmatig genoemd in het verhaal van Birgit omdat hij wellicht meer verstand van deze problematiek heeft dan Birgit, aangezien zij geen econoom is. Zelf noemt Eelke zich niet superdeskundig en is wat terughoudend op dit vlak, aangezien het verhaal van Birgit zowel een ingewikkeldere als een eenvoudige kant heeft. Eelke geeft ook aan dat we het allemaal zelf doen. Als we iets willen veranderen dan moeten we echt bij onszelf beginnen. En we moeten ons ook realiseren dat vaak niet alles tegelijk kan! Eelke geeft een voorbeeld van een online kerkbijeenkomst van omroep fryslan: er wordt gebeden voor de natuur, voor de vogels en voor de boeren. Maar dat lukt niet: voor de boeren wordt het waterpeil laag gehouden, maar daardoor verandert het ecosysteem voor insecten die vervolgens dood gaan, waardoor ook weer de vogels sterven. Sommige dingen gaan nu eenmaal niet samen.

Eelke geeft aan dat geld gewoon ingewikkeld is. Het is een betaalmiddel, je bouwt er iets mee op zodat je later de revenuen ervan kan plukken. Maar er wordt erg veel waarde aan kapitaal gehecht en veel van dit geld gaat buiten de reële economie om.

Francis geeft aan dat hij denkt dat true pricing niet altijd zal lukken/kunnen of werkt. Het is een sociaal economisch probleem, waarbij sommigen een hogere prijs bijvoorbeeld niet kunnen betalen. Birgit geeft echter als voorbeeld de stadslogistiek: er zijn pakketdiensten die zich 3 slagen in de rondte werken en door de kleine/geen marges bijvoorbeeld hun voertuig niet kunnen vervangen. Als je hier wat aan de prijzen zou veranderen, kan het personeel beter betaald worden en blijft er mogelijk ook wat geld over voor een nieuw vervoermiddel.

Hans de Haan geeft aan dat je niet zomaar bestaande dingen opzij kan zetten, zoals Birgit volgens hem wil. Dat leidt tot weerstand en vraagt zich af of dit niet wensdenken is. Is dit wel de realiteit. En de bestaande mensen opzij zetten is niet altijd mogelijk. Birgit geeft aan dat zij niemand opzij wil zetten, maar dat het wel anders kan. Zo rijdt bijvoorbeeld 25 % van de vrachtwagens op de snelwegen leeg. Dat moet anders kunnen door beter samen te werken. Zorg dat je van elkaar weet waar iets opgehaald moet worden, dan hoef je niet leeg terug te rijden. Daarmee wordt de omzet van die transporteur ook weer beter en het gebruik van de snelwegen is daarmee ook weer beter en waarschijnlijk een stuk leger, want 25% lege vrachtwagens is natuurlijk heel veel.

Anneke Assen meldt nog dat Rotary D1550 zich heeft aangesloten bij het platform Sustainable Development Goals in Nederland. Wellicht kunnen we als Rotarians een mooie gesprekspartner worden aangezien we veel projecten hebben die kunnen aansluiten bij dit platform.

Om 14.00 uur sluit de voorzitter deze online bijeenkomst.

 

Klik hier voor de presentatie van Birgit: 20200605 rotary (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz), Tjeerd Jansen en Astrid Wessels.

Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.