Weekbericht RC Nijmegen 31 januari 2020

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 89 /  Jaargang 62 /  Bijeenkomst 31-01-2020

Motto van clubvoorzitter Tjeerd Jansen: “Rotary verbindt”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig: 17 leden

Gasten: 1 partner

PROGRAMMA:

 • Vr 7 feb:     Joost Meuwese, Wetsvoorstel voltooid leven
 • Do 13 feb: Igor van der Vlist, Ethische aspecten van gemeentelijk zorgbeleid
 • Vr 21 feb:  Saskia de Wildt, Beroepspraatje
 • Vr 28 feb:  Tjidde Tempels, Bedrijfsethiek
 • Vr 6 mrt:    Roelof ten Doesschate, Studentenverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • Do 12 mrt: 75 jaar bevrijding: Sunsetmarch
 • Vr 20 mrt: Clubzaken
 • Vr 27 mrt: Marc van Uhm-generaal b.d., Vredesmissies in Afghanistan

 BELANGRIJKE DATA:  

 •  8 februari 2020  : Rotary Foundation dag
 • 22 februari 2020: Kreeftenfestijn RC Tongeren
 • 21 maart 2020    : PETS en Assembly
 • 28 maart 2020  : RC Tongeren, Tentoonstelling Roemenië in Gallo-Romaans Museum
 • 15 mei 2020     : Pieter de Bruyn bokaal, MG
 • 16 mei 2020     : Districtsconferentie

 MEDEDELINGEN:

 • Bij afwezigheid van Tjeerd Jansen wordt het voorzitterschap vandaag waargenomen door inkomend voorzitter Lilian van der Velden.
 • Lilian meldt dat Paul Dirven heeft laten weten dat de boomplantdag die gepland stond op 8 februari wordt uitgesteld.
 • Op dinsdag 4 februari vergadert het bestuur. Als er punten zijn van de leden die besproken zouden moeten worden, gaarne aanmelden bij Lilian of Salima.
 • Vorige week was de gezamenlijke bijeenkomst en ontvangst van de gouverneur Anneke Assen met Rotaryclub Stad en Land. Wellicht komen hier initiatieven uit om meer gezamenlijk met elkaar op te trekken.
 • Jacqueline LeGrand meldt namens de commissie dat het programma tot aan de zomer aardig vol zit. In de zomerperiode is nog ruimte en het wordt op prijs gesteld als onze eigen leden een eigen bijdrage kunnen leveren in het kader van oorlog en vrede. In augustus is ook nog ruimte dan staat het thema reizen op het programma. Het totale overzicht wordt toegestuurd.
 • Op 13/2 zouden we onze bijeenkomst houden bij Rein Gerritsen, maar nu blijkt dat we daar niet terecht kunnen. Bovendien is de avond voor Rein toch te zwaar. We proberen de bijenkomst nu met Rein te plannen op een vrijdagmiddag.
 • Joost houdt volgende week een voordracht over ‘voltooid’ leven. Hij zal het zojuist verschenen rapport bestuderen zodat we daar een actuele discussie over kunnen hebben.
 • Qader meldt dat afgelopen maandag de deelnemers aan de leergang modern leiderschap en diversiteit waar Jacqueline van de Pol de moderator van was hun plannen hebben gepresenteerd. Op 16 maart in de Lindenberg een slotbijeenkomst/symposium over modern/kleurrijk leiderschap. De auteur Abdelkader Benali geeft daar een voordracht. Wij worden bij deze door Qader uitgenodigd. In september gaat een nieuwe sessie van start en Qader vraagt ons om mogelijke deelnemers aan te melden.

 

Verslag: Ethiek en Farmacie, door Bart Benraad

Bart Benraad geeft een voordracht met als titel: Ethiek en Farmacie. Als leidraad voor zijn voordracht heeft Bart een aantal powerpoint slides die zijn bijgevoegd aan dit verslag. Voor hen die Bart nog niet zo goed kennen geeft hij een beknopt overzicht van zijn carrière met o.a. zij studie farmacie in Groningen, de opzet van de ziekenhuis/poliklinische apotheek in de Maartenskliniek en momenteel ‘klussenier’ in het Laurentiusziekenhuis in Roermond en ‘drug redevelopment/rediscovery’.

Bart refereert aan een eerdere voordracht van Marcel Becker. Het onderwerp ethiek en ethisch handelen vraagt steeds meer persoonlijke aandacht en inbreng in vergelijking met vroeger. De valkuil is dat we tegenwoordig geconfronteerd worden met gedragingen en handelen op grote afstand. Dat kan ons eigen moreel kompas nadelig beïnvloeden.

Bart benadrukt naast IQ en EQ ook de DQ (Decency coëfficiënt), het vermogen/behoefte om ‘decent’ te handelen en dat hij zelf, gezien zijn beroepskeuze, wel in zich heeft.Standaarden in de farmacie wereld zijn vaak omslachtig en buiten proporties en het is de kunst om daar pragmatisch mee om te gaan.

Joost vraagt of Bart een voorbeeld heeft. Hij noemt bepaalde middelen die door een arts binnen 24 uur worden toegepast, maar die volgens de inspectienormen dienen te worden bereid onder strikte condities gericht op lange houdbaarheid. Een voorbeeld in Amsterdam waar een geneesmiddel door het ziekenhuis zelf wordt gemaakt omdat het zo duur is en de industrie de inspectie onder druk zet om bepaalde grondstoffen niet toe te staan waar ze zelf ontheffing voor hadden, maar dat was geheim……..

Complexe regels zijn vaak afkomstig van de grote farmaceutische industrie met het doel om nieuwe/kleinere toetreders het zo lastig mogelijk te maken.Cees Gips zegt dat het de farmaceutische industrie zou sieren als ze zich niet telkens verschuilen achter wet en regelgeving. Bart en Jacqueline benadrukken wel dat de farmaceutische industrie, net als elk ander bedrijf en beursgenoteerde firma, dient te kijken naar hun resultaten en aandeelhouders en dat het daarom niet altijd terecht is om hun telkens zeer negatief weg te zetten.

Dilemma’s: Bart geeft aan dat hij voortdurend keuzes moet maken tussen bedrijfsbelang en individuele belangen van medewerkers. Toch geeft het lange termijn bedrijfsbelang wel de doorslag.Bart geeft aan dat hij als ziekenhuisapotheek ervoor dient te zorgen dat de middelen aanwezig zijn die nodig zijn voor adequate patiëntenzorg. Het proces van veiligheid bij opname van patiënten en overdracht van medicatie van thuissituatie naar ziekenhuis en vice versa krijgt veel aandacht en is inmiddels goed onder controle.

Dure geneesmiddelen: vroeger waren geneesmiddelen 2% van het ziekenhuisbudget en nu al 10%…. Vroeger kreeg een ziekenhuis geen extra vergoeding voor geneesmiddelen en was er automatisch een drive om daar zuinig mee om te gaan. Voor dure geneesmiddelen is nu een ander vergoedingssysteem ingevoerd. Dit leidt soms tot een situatie dat het zuinig handelen en zuinig omgaan met geneesmiddelen uit het oog wordt verloren en soms zelfs niet wordt gestimuleerd.Varend op zijn eigen moreel kompas probeert Bart toch artsen te bewegen om verantwoord met het voorschrijven van middelen om te gaan en niet alleen maar voor de duurste variant te kiezen.

De eerstelijnsbekostiging: vroeger werd er enorm veel geld verdiend in de eerstelijns apotheek. Er is echter veel veranderd. Nu bestaat het preferentie beleid. Apothekers dienen tegenwoordig meer rendement te halen uit het verlenen van zorg dan uit de verkoop van medicijnen. Echt dure geneesmiddelen zijn overgeheveld naar ziekenhuisbekostiging en vallen onder de plafondafspraken. Eerstelijnsapotheken leveren de generieke middelen, echter dat kan ook wel weer problemen opleveren als een arts het speciaal middel voorschrijft dat de apotheek dan toch moet leveren, maar niet vergoed krijgt. Vaak komen deze patiënten dan toch weer bij de ziekenhuisapotheek terecht met de nodige commotie vandien.

De farmaceutische industrie speelt ook wel een rol in het promoten van de spécialités en zelfs twijfel te zaaien op geneesmiddelen die uit patent zijn. Er zijn overigens wel voorbeelden waar generieke middelen toch een aantoonbaar negatief effect hebben voor de patiënt, maar dat kan diverse oorzaken hebben en niet alleen een placebo-effect zijn. Echter framen dat generieke middelen minder zijn dan een spécialité is iets waar wij ons als apotheek ook tegen zouden moeten verweren in de publieke arena. Het recente voorbeeld dat een farmaceutisch bedrijf een duur geneesmiddel wilde gaan verloten onder een beperkt aantal kinderen/patiënten werd genoemd en de massale kritiek die daar op is gekomen.

Qader vroeg of Bart ook een keer aandacht zou willen besteden aan de mondiale farmacie -wereld inclusief de invloed van India en China.

Afsluitende opmerking: we zijn zelf verantwoordelijk voor het inrichten van het systeem.

Hoe kom je nou aan nieuwe geneesmiddelen?

We hebben het systeem zodanig ingericht dat we ons zoveel mogelijk richten op patenteerbare nieuwe stoffen, terwijl er een enorme hoeveelheid aan bestaande middel zijn die heel goed op een effectieve manier kunnen worden ingezet. Bart geeft aan dat hij zelf bezig is om een bestaand middel in te zetten voor astma en copd, maar je loopt toch vast op standaard structuren, maar we hopen binnenkort het onderzoek wel te kunnen gaan doen.

Bart geeft tot slot nog mee hoe je je kunt spiegelen aan de decency coëfficiënt n.l. onze eigen Rotary ‘four way test’.

Lilian bedankt Bart hartelijk voor zijn boeiende voordracht en geeft aan dat Bart volgens haar hoog scoort op de decency coëfficiënt!

J.R.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz) en Tjeerd Jansen.

Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.