Weekbericht RC Nijmegen 30 november 2020

 

page1image3824336

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 63 /  Bijeenkomst 30 – 10 – 2020

Motto van clubvoorzitter Lilian van der Velden: “Rotary inspireert”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT: Online meeting vrijdag start: 13.00 uur via https://www.gotomeet.me/RotaryClubNijmegen

Aanwezig: 18 leden

Gasten: —

 

PROGRAMMA:

 • 06 november:   Peter Mulders en Theo Bergen – Amerikaanse presidentsverkiezingen
 • 13 november:   zie bericht programmacommissie
 • 20 november:   zie bericht programmacommissie
 • 27 november:   Clubzaken: Visiestuk Rotary Club Nijmegen in de 21e eeuw
 • 04 december:   zie bericht programmacommissie

BELANGRIJKE DATA:  

MEDEDELINGEN:  

Voorzitster Lilian vd Velden opent de vergadering met de volgende mededelingen:

 • Ronald de Groot is benoemd tot Ridder in de Nederlandse Leeuw en tot erelid van de European Society of Pediatric infectuous diseases. Van harte gelukgewenst! Feestje volgt.
 • Maud Graff testte positief op Covid-19 en ziekt uit
 • Dinsdag is er Bestuursvergadering

Andere mededelingen:

 • Hans de Haan meldt dat Brigitte en hij deze week 50 jaar getrouwd zijn! Glas heffen volgt.
 • Joost Meuwese brengt de groeten over van Rein Gerretsen (99); over de telefoon klonk diens stem als vanouds
 • Tjeerd Jansen, voorzitter Programma commissie, kondigt aan dat we i.v.m. COVID-19 dit jaar on-line blijven vergaderen, en wel op vrijdag. Er is een nieuw interactief concept bedacht met duo’s die actuele thema’s voorbereiden. Volgende week de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De eerder aangekondigde lezing van Jan Roelof Moll over Droogte in Nederland is verschoven naar een latere datum. Ronald de Groot heeft een shortlist van goede externe sprekers opgesteld en zal die aan Tjeerd toesturen.

 Verslag Voordracht van Hans de Haan : ‘Een onbekende Nederlandse uitvinder’

Cornelis Drebbel was in zijn tijd (1572-1633) een gezien man. Geboren in Alkmaar, overleden in Londen. Hij werkte als graveur, natuurkundige, werktuigkundige, alchemist, uitvinder en meet-en regeltechnicus. Hans toont voorbeelden van wat uit Drebbels handen kwam: een perpetuum mobile in de vorm van een klok die op wisselingen in atmosferische druk en temperatuur loopt, een duikboot en een microscoop. Drebbel werkte aan het Britse hof en dat van de Oostenrijkse Keizer van het Heilige Roomse Rijk in Praag. Daar overleefde hij ternauwerdood het schavot bij een paleiscoup; de nieuwe machthebber, Matthias van Oostenrijk,  kreeg tijdig in de gaten dat het genie Drebbel levend meer waard was dan dood. De bijzondere kwaliteiten van Drebbel zijn recent herontdekt: 2 proefschriften, postzegels van St Maarten en Guinee-Bissau (2010), een buste in Alkmaar (2013). In Nederland gestimuleerd door Hubert van Onna, Drebboloog, voorzitter van het Drebbel Genootschap.

Drebbel is bekender in de Angelsaksische wereld dan in Nederland. Hans heeft eerder bij onze contactclub Mönchengladbach over Drebbel gesproken als ‘De uitvinder van de U-boot’, een titel waarmee hij zich verzekerde van een brede opkomst.

De levendige voordracht gaf aanleiding tot een groot aantal vragen; de antwoorden leverden een nog bredere blik op de markante persoon Drebbel op.  Alleen op de vraag wat de ‘University of the Street’ is waarmee Van Onna aangaf te zijn geaffilieerd bleek ter plekke geen passend antwoord voorhanden.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Maud Graff (vz), Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en  Astrid Wessels.

Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.