Weekbericht RC Nijmegen 3 juli 2020

Rotary Club Nijmegen

 • Clubjaar 90 /  Jaargang 63 /  Bijeenkomst 03 -07 -2020
 • Motto van clubvoorzitter Lilian van der Velden: “Rotary inspireert”
 • Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig: 12 leden fysiek en 12 leden online

Gasten: geen

PROGRAMMA:

 • vr.10 juli          BBQ (Rozenhof)
 • vr.17 juli          Arm Nijmegen in corona-tijden Francis Raymakers
 • vr.24 juli          Terugblik op een jaar als gouverneur     Anneke Assen
 • 31 juli (5e Vrijdag) Reizen door onze cultuur, Chapelle du Rosaire (Matisse) Cor Cremers

 

 • BELANGRIJKE DATA:  
 • 4 september 2020                    Feestelijke bestuursoverdracht (Stroom, Lent)
 • 13 september 2020                  Alternatieve Botary
 • 10 oktober 2020                      Les Voies Romaines (Luxemburg)

 

 •  MEDEDELINGEN:  
 • Een hartelijk welkom aan iedereen. Ook het ‘thuispubliek’. Na 16 weken mogen we weer bij elkaar komen. Wat fijn is dat.
 • De Zomerbarbecue is vol
 • Er gaat een intekenlijst voor de verslaglegging rond
 • 4 september is de feestelijke bijeenkomst gepland van Rotary Club Nijmegen in Stroom, Lent.

VERSLAG:

Het woord is aan onze nieuwe voorzitter Lilian van der Velden. Allereerst wil zij stil staan bij de leden die de afgelopen tijd een mooie onderscheiding hebben gekregen: Qader Shafiq (Nijmegenaar van het Jaar en een koninklijk lintje), Anne-Marie Kuijpers heeft een hoge onderscheiding gekregen voor haar werk in de orthodontie, Paul Smits (man van Liesbeth) heeft een lintje ontvangen, Jacqueline vd Pol is PHF (met saffier) en Astrid Wessels (PHF).

Het komende jaar viert RC Nijmegen haar 90e verjaardag. Een reden om eens stil te staan bij een recente geschiedenis van de club: Fietsenproject, Ouderenmiddag NSG, Speeldag Irrland, Vaarkracht, Boatery, Tulpenbollen actie, gouverneursjaar van Anneke en de actie met Rozenhof en Quiet 500. Al deze projecten zijn belangrijk en daar mogen we trots op zijn. De projecten zijn een groot goed en laat goed zien waar Rotary voor staat: Service Above Self. Maar naast deze positieve kanten, zijn er ook helaas schaduwzijden. Allereerst loopt het ledenaantal terug. In de afgelopen weken hebben 5 leden hun lidmaatschap beëindigd. Dat is een behoorlijk groot aantal op onze gehele club. Ten tweede wordt er veel geklaagd/gemopperd: niet iedereen komt naar de club; we reageren niet altijd meer op oproepen van bestuur en/of commissies. En om uit deze schaduw te kunnen stappen, moeten we de verbinding versterken en nieuwe leden aantrekken. Dit is ambitieus, dat realiseert Lilian zich, maar daarvoor heeft ze dan ook een 5-stappen plan gemaakt:

 1. Meer variatie in tijdstip. Tijden zijn veranderd. Het is niet meer voor iedereen automatisch weggelegd tijdens de lunchbijeenkomsten vrij te regelen.
 2. Lilian wil graag dat de leden willen komen op een bijeenkomst. Er is geen Rotarypolitie. We kunnen ‘disruptive’ zijn en meer experimenteren. Vrijheid gaat hand in hand met verantwoordelijkheid en respect.
 3. We moeten op zoek naar nieuwe leden, die voor nieuwe energie/nieuw elan kunnen zorgen, anders halen we de 100 wellicht niet eens.
 4. Lilian wil graag een aantal projecten oppakken. De Lustrumcommissie is daar al druk mee bezig en er loopt ook een project waar een Grant voor aangevraagd wordt. Dit geeft intern meer verbinding en zijn we extern meer zichtbaar.
 5. Vanaf dit jaar wil de voorzitter vaker een avondje van 8 inplannen om elkaar nog beter te leren kennen en te verbinden.

Met z’n allen zullen we de schouders eronder moeten zetten en de blik op de toekomst richten. Vandaar dat het motto van dit Rotaryjaar is: “Rotary inspireert”. We moeten goede keuzes binnen de club maken voor vriendschap, verbinding, boeiende bijeenkomsten, mooie projecten en nieuwe leden. Daarmee hoopt Lilian een gezond en mooi Rotary jaar tegemoet te gaan. De voorzitter sluit af met een filmpje van de nieuwe gouverneur: Arnold Veldman. Deze zal meegestuurd worden met het weekbericht.

 • Cees Gips meldt dat hij blij is met een liberalere insteek in de Rotary. Dat geeft wat meer mogelijkheden voor de Statuten. Hij gaat zich er opnieuw over buigen.
 • Jan Ramaekers is blij met de projecten en hoopt dat we daar wellicht de armoede in de stad bij betrekken. Vooral de verborgen armoede is heel belangrijk. Het wordt ook wel de werkende armoede genoemd.
 • Ronald de Groot vindt het mooi dat we aan willen sluiten bij bestaande projecten. Hij hoopt op wat meer sustainability. Elk jaar komt er een nieuwe voorzitter met weer nieuwe ideeën. We moeten dus waken dat alle initiatieven niet na 1 jaar weer weg zijn. Jan Roelof Moll reageert daarop met de mededeling dat we daarom juist bij een bestaande groep aansluiten. Daarmee kun je ook na een jaar weer ‘makkelijker’ het project verlaten als je hulp geboden hebt.
 • Theo Bergen zou graag zien dat er wellicht een keer gekeken wordt naar de oorzaak van het teruglopen van het ledenbestand ipv aan symptoombestrijding te doen. Het is iets wat overal gebeurt, dus dit echt uitzoeken is wellicht heel zinvol. Hans de Haan geeft aan dat dit wellicht al gebeurd aangezien het een wereldwijd probleem is.
 • Maud Graff meldt ook dat het belangrijk is om vooruit te kijken ook binnen onze groep.
 • Bovendien wordt er nog gewaarschuwd over mogelijke gevolgen van deze hybride bijeenkomst. Nu in deze overgang is het natuurlijk heel mooi om op een ‘dubbele’ manier de bijeenkomst aan te bieden, maar in de toekomst moet dit niet leiden tot een club binnen de club. Wellicht kan er ook nagedacht worden over een tijdelijke verhuizing. Hier kunnen max 28 mensen. Maar in de Sociëteitskamer bij de Vereeniging kan bijvoorbeeld de hele club aanwezig zijn, waarbij genoeg ruimte is voor de Corona-maatregelen.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz) Tjeerd Jansen, Beatrijs Linford, Paul Dirven en  Astrid Wessels. Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.