Weekbericht RC Nijmegen 27 november 2020

 

page1image43442720

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 63 /  Bijeenkomst 27-11-2020

Motto van clubvoorzitter Lilian van der Velden: “Rotary inspireert”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig: 17 leden online

Gasten: geen

PROGRAMMA:

 • 04 december 2020:   Birgit Hendriks en de Commissie Duurzaamheid: TED-gesprek: Duurzaamheid in Nijmegen
 • 11 december 2020:   Jan Roelof Moll: Droogte en de waterhuishouding in Nederland
 • 18 december 2020:   Marieke van Baarle en Maike Woldring: TED-gesprek: Cultuur in corona-tijd
 • 25 december 2020:   geen bijeenkomst vanwege Kerstmis
 • 01 januari 2021:       geen bijeenkomst vanwege Oud&Nieuw
 • 08 januari 2021:       Nieuwjaarsbijeenkomst en start van het Jubileumjaar

 BELANGRIJKE DATA:  

 MEDEDELINGEN:  

 • Lilian meldt dat de moeder van Liesbet is overleden. Ondanks haar grote verdriet over het verlies van haar lieve moeder, is er ook geluk bij de geboorte van Abel, haar 2e kleinkind.
 • Quiet 500 zal via Salima een online foldermateriaal sturen omdat ze in deze moeilijke tijden op zoek zijn naar nieuwe vrienden.
 • Lilian roept de voorzitter van de Community Service op om hun adviezen voor goede doelen voor 15 december naar het secretariaat te sturen, zodat het bestuur deze kan beoordelen tijdens de bestuursvergadering. Dit geldt voor iedereen (en alle commissies): als iemand iets voor de bestuursvergadering heeft, graag voor 15 december aan het secretariaat melden.
 • Joost doet verslag van een telefoongesprek met Peter Smit. Hij zou samen met Francis langsgaan, maar op dit moment was het voor bezoek te druk. Het gaat wat minder fysiek en ook wat problemen met lekkages in het gebouw.
 • Astrid brengt aan iedereen de groeten over van Jacques en Odie. Hij ligt veel op bed. Luistert naar muziek en heeft vooral veel pijn, welke redelijk onder controle te houden is met medicatie.

 Verslag

Lilian geeft een introductie voor deze bijeenkomst. Eigenlijk zouden we de Statuten en het Huishoudelijk Regelement bespreken. Maar Cees en Jacqueline hebben aangegeven dat hiervoor echt een live bijeenkomst noodzakelijk is. We gaan het vandaag hebben over de toekomst van Rotary (Club Nijmegen). Helaas niet in speciale break-out rooms, maar gewoon plenair.

Het piept en kraakt in heel Rotaryland. Ledenaantallen lopen terug. We zullen dus moeten kijken wat we kunnen veranderen om dit tij te keren. Er is al in een eerdere sessie afgesproken dat we naar twee avonden en twee middagen zullen gaan. Hiermee trachten we de attendance van werkende mensen te kunnen verhogen en het voor nieuwe leden ook makkelijker te maken om voor onze Rotary Club te kiezen.

Het bestuur hoopt middels deze bijeenkomst de kennis, ervaringen en inzichten van de leden te kunnen gebruiken voor het visiestuk van Rotary Club Nijmegen in de 21e eeuw. En dat we daarbij vooral stilstaan bij alles wat goed gaat en wat de krachten en kansen van onze club zijn. En niet blijven hangen in de dingen die minder goed gaan.

Het bestuur heeft een aantal vragen aan ons voorgelegd waar eenieder zijn meningen over mag geven. Middels dit verslag wil ik vooral een samenvatting van de middag geven en niet specifiek aangeven wie/wat gezegd heeft.

Meerdere personen geven aan dat je eigenlijk niet bij de vraag over onze missie moet starten. De volgorde zou andersom moeten zijn in hun ogen: als we eerst kijken waar we trots op zijn en dat er meer betrokkenheid komt en wat voor projecten we willen doen, dan kom je vanzelf uit bij de missie van onze club. (red. dit is door Bestuur ook zo gedaan, maar dat is mogelijk niet duidelijk door de volgorde van de vraagstelling).

Het bij elkaar komen wordt als een groot goed gezien. Helaas zitten we nu sinds maart al in de situatie dat we niet live bij elkaar kunnen komen, hetgeen ook meteen ervoor zorgt dat communiceren moeilijker is op dit moment.

Waar velen trots op zijn en wat voor hen ook het lidmaatschap beschrijft is dat er eigenlijk drie aspecten zijn om lid te zijn van de club.

1e        Persoonlijke betrokkenheid: door de band/ontmoeting met de andere leden, levert het persoonlijk ook heel veel op in de groei van jezelf.

2e        Professionele ontwikkeling: door de vele verschillende classificaties draagt het lidmaatschap veel bij aan je eigen beroepsmatige ontwikkeling; je ziet hoe andere professionals zaken aanpakken.

3e        Maatschappelijke betekenis van het lidmaatschap (goede doelen en projecten)

In elke fase van je leven en voor elk lid van de Rotary Club Nijmegen kan een van deze drie bovenaan staan. En dat kan gedurende je leven ook veranderen. Ontmoeten moet primair staan. De 4-way test moet ook verwerkt worden in de missie.

Het blijkt dat velen ook vinden dat commissies onmisbaar zijn. Als je niet in een commissie ingedeeld wordt, lijkt het of je er eigenlijk niet bij hoort. Naar vermogen zal iedereen moeten bijdragen aan de commissie waar hij/zij ingedeeld is. En daar mag best harder op toegezien worden door de voorzitter van de commissie of door het bestuur. Maar neem ook je verantwoordelijkheid als lid hierin! De samenstelling van de commissies is daarbij heel relevant. Men ervaart ook dat de onderlinge uitwisseling tussen de commissies inspireert. Dus vaker per jaar gezamenlijk bij elkaar komen om commissies tegelijk te laten vergaderen is heel goed initiatief. Maar ook wordt als optie gegeven om maandelijks een commissielid te laten vertellen waar ze mee bezig zijn. (niet alleen de voorzitter tijdens clubzaken).

Op dit moment zijn we trots op de bijeenkomsten die door de leden worden verzorgd. Het verhaal van vorige week (vaccinatiemogelijkheden van corona) wordt daarbij als voorbeeld gegeven. Men geeft wel aan dat het wel verschilt in welke levensfase je zit. Als iemand (net) gepensioneerd is, heeft diegene mogelijk wat meer tijd dan anderen om wat voor de club te betekenen. De club moet wel open staan voor alle leeftijden, diversiteit en voor iedereen die betrokken kan en wil zijn in onze Club. Trots op de ervaringen van elkaar: levenservaring, maar ook kennis. En trots op de projecten die we tot nu toe verzorgd hebben. Maar men is er ook trots op dat we toch maar even een digitale manier opgezet hebben om toch bij elkaar te kunnen komen! Het is de verbinding van de leden waar we trots op kunnen zijn. We willen elkaar op dit moment wel blijven zien! Maar er wordt ook gezegd dat men niet trots is op de lage opkomst van de club van de afgelopen tijd.

Uiteindelijk komt men tot de conclusie dat de missie van de Club wat pakkender en meer aansprekend moet zijn. Een aanzet daartoe:

“Wij zijn een Rotaryclub die maatschappelijke betrokkenheid toont middels de projecten die we doen. Er is verbinding tussen de leden en naar de club op diverse momenten en verschillende wijze, waarbij we met plezier bijeenkomen. Je komt graag als je kunt, je ontmoet de andere leden dien je in het dagelijkse leven niet tegenkomt. Je zet je in voor de club.

Bewust zijn van een groter goed waar je je voor wil inzetten. Iedereen kan ook op verschillende wijze zich vinden in de visie en zich inzetten voor de club. Dat kan doordat je een verschillende visie hebt op je lidmaatschap, maar ook door het moment van je levensfase.

Door al deze gesprekken en inbreng van de aanwezige leden is het niet gelukt om alle vragen te bespreken. Lilian geeft aan dat het bestuur weer meer informatie heeft om het visiestuk weer aan te passen, te optimaliseren.

Volgende week houdt Birgit Hendriks een lezing die gaat over duurzaamheid.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz) Tjeerd Jansen, Paul Dirven en  Astrid Wessels.