Weekbericht RC Nijmegen 26 november 2021

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 64 /  Bijeenkomst 26 november 2021

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:   12 leden

Gasten:  Lilly M. Verhagen

 • 3 december:                 Algemene Leden Vergadering
 • Do 9 december:            Paul van Tongeren – titel volgt VERVALT
 • 10 december:               Jan-Roelof Moll – Factfinding hoogwater 2021
 • 17 december:               Info volgt
 • 24 december:               Tjeerd Jansen – Christelijke thema’s in “Lord of the Rings”
 • 31 december:               Geen clubbijeenkomst
 • 7 januari:                      Nieuwjaarsbijeenkomst

 BELANGRIJKE DATA:  

 • 10 december: Lustrumfeest, dag voor 80-plussers GEANNULEERD

MEDEDELINGEN:  

 • Ronald: Jeugdbijeenkomst gaat niet door wegens corona.
 • Theo: Bijeenkomst voor de 80-plussers in Stevenskerk gaat niet door vanwege corona. We kijken in februari wanneer deze lustrumactiviteit kan doorgaan. De hands-on activiteiten  Lezen op de basisschool. Hidaya zijn opgeschort tot januari 2022.
 • Astrid: doet een mededeling omtrent haar gezondheid. Volgende week volgen nadere onderzoeken.
 • Marieke van Baarle en Hans de Haan worden gefeliciteerd met hun verjaardag.

Spreker Lilly M. Verhagen

Zij wordt geïntroduceerd door Ronald.

Zij was 4 jaar in Venezuela en promoveerde daarna cum laude aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Lilly is vooral geïnteresseerd in luchtweginfecties bij kinderen. Dit is namelijk doodsoorzaak nummer één in Latijns Amerika. Als kinderen, jonger dan 7 jaar, ernstige longontsteking krijgen, houden ze hier hun hele leven last van. Het leek zinvol om meer onderzoek hiernaar te doen om zo tot een andere wijze van behandelen te komen. Zij deed onderzoek in voornamelijk Venezuela, maar ook in Indonesië, Nederland en Zuid Afrika en zelfs bij de vluchtelingen in Griekenland.

Zij studeerde voor kinderarts en epidemioloog in Utrecht.

Aan de hand van een tweetal voorbeelden schetste zij een beeld van haar werkzaamheden en onderzoeken naar luchtweginfecties bij kinderen in de inheemse gebieden in Venezuela.

Voorbeeld 1.

In Venezuela is tuberculose de belangrijkste oorzaak van longontsteking bij kinderen.

Vooral bij de arme inheemse bevolking. Als dokter in het inheems gebied ging zij gegevens verzamelen over TB, omdat de officiële cijfers onbetrouwbaar waren. Zij begon met onderzoek bij volwassenen omdat TB makkelijker vast te stellen is bij deze groep dan bij kinderen. Er bleek veel besmetting te zijn. Daarna moesten de kinderen worden onderzocht dit moest gebeuren in een ziekenhuis dat alleen per boot bereikbaar was. 50% van de kinderen bleek geïnfecteerd. Dat riep de vraag op waarom de andere helft dan niet besmet was. Ze woonden immers dicht op elkaar. Ingegeven door hun eigen ervaring, richtte zij het onderzoek op darminfecties. En het bleek inderdaad dat er een zeer significante relatie bestond met worminfecties en TB. Het vermoeden bestaat dat de worminfecte al een deel van het immuunsysteem gebruikt, waardoor bescherming tegen TB niet optimaal meer kan zijn. Na deze ontdekking werden de kinderen behandeld met het een antiwormmiddel en bleek dit een goedkope en zeer effectieve oplossing.

Voorbeeld 2.

De pneumokokken bacterie is de grootste veroorzaker van longontsteking. In de inheemse gebieden in Venezuela krijgen de kinderen geen vaccin tegen pneumokokken, met wat minder valide argumentatie van de overheid daarbij. Dit is echter ook één van de oorzaken van de hoge aantallen longontsteking bij kinderen in dit gebied. Dus ging Lilly en haar team aan de slag met 500 doses vaccin, die door de fabrikant ter beschikking waren gesteld. En die werkten bijzonder goed. Waarschijnlijk kwam dat door de hogere immuunrespons als gevolg van de chronische ondervoeding bij deze doelgroep. Een volgend probleem was de vaccin-acceptatie (!)

Met veel voorlichting en m.b.v. de traditionele genezers verbeterde dit. Uiteindelijk werd het vaccin toegevoegd aan het rijksvaccinatieprogramma in dit gebied.

Vraag:

Is er ook een relatie met het immuunsysteem en (onder)voeding?

Ja er wordt wel vermoed dat bepaalde hormonen een rol spelen bij interactie tussen immuunsysteem en spijsvertering.

Vraag:

Als iemand als kind longontsteking heeft gehad, wat kun je daar op latere leeftijd nog aan doen?

Goede conditie houden door sporten; niet roken en zo min mogelijk verontreinigde lucht. En wat agressievere behandeling bij luchtweginfecties.

Vraag:

Je was toch ook bij vluchtelingen op Lesbos?

Ja daar onderzoek gedaan naar acute ondervoeding in relatie tot luchtweginfecties. Kinderen daar ook veel last van rook van vuurtjes.

Vraag:

Hoe beschermde je jezelf in Venezuela?

Wel TB-besmetting gehad en ook veel wormkuren geslikt.

 

 

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen