Weekbericht RC Nijmegen 26 juni 2020

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 89 /  Jaargang 62 /  Bijeenkomst 26-06-2020

Motto van clubvoorzitter Tjeerd Jansen: “Rotary verbindt”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig: 18 leden (online)

Gasten: geen

PROGRAMMA:

  • vr.3 juli  Vooruitblik op het komende Rotary jaar (Rozenhof/online)   Lilian vd Velden
  • vr.10 juli          BBQ (Rozenhof)
  • vr.17 juli          Arm Nijmegen in corona-tijden    Francis Raymakers
  • vr.24 juli          Terugblik op een jaar als gouverneur   Anneke Assen
  • vr. 31 juli         Reizen door onze cultuur, Chapelle du Rosaire (Matisse) Cor Cremers
  • BELANGRIJKE DATA:  
  • 20-26 juni 2020                       Rotary International Online Convention
  • 4 september 2020                    SAVE THE DATE: Feestelijke bestuursoverdracht (i.p.v. bestuurswissel juli)
  • 13 september 2020                  Alternatieve Botary
  • 10 oktober 2020                      Les Voies Romaines (Luxemburg)

 MEDEDELINGEN:  geen

Verslag vrijdag 26 juni 2020

Pieter-Matthijs houdt een praatje, met als onderwerp Het Midden-Oosten in onszelf’. Aanleiding van dit thema is de ‘lockdown’ van de afgelopen maanden, die reizen voorbij het eigen erf bemoeilijkte.

In het eerste deel van zijn verhaal verkende PM het effect van Corona op zijn persoonlijke en professionele leven. Hij constateert dat Corona in hem onverwachte positieve én onverwachte ‘dwangmatige’ kanten losmaakte. Voorbeelden van dit laatste zijn een bijna obsessieve drang greep te houden op de ‘business’ (Comenius Leergangen), allerlei scenario’s richting (onbekende) toekomst te maken, te ordenen en opnieuw te ordenen (wat onordenbaar is) en overdadig veel te communiceren met zijn homeschoolende en overbelaste collega’s.

Tegelijkertijd was er zoiets als een verscherpt bewustzijn. Een alertheid die hem scherper deed kijken en observeren. Die reflectie uitlokte op het eigen handelen. Zoals op de vaderrol bijvoorbeeld -en dat bleek nodig omdat PM’s zoon Victor (25) sinds eind februari inwoont. Thuis werkte Victor aan de zogenaamde ‘capstone’, het laatste onderdeel van de bachelor International Law and Justice. Na jaren van nogal wat afstand leefden vader en zoon onverwacht en intensief samen. Dat vergde enig ‘social engineering’ en met vallen en opstaan hebben beiden er iets moois van gemaakt -met een Leidse bachelor voor Victor als oogst (blij!).

Intussen dwong PM zichzelf elke ochtend tot een ‘Lecture Spirituelle’, ter beteugeling van die hardnekkige controledrift.

Gewoon, het lezen van een boek. Telefoon uit, laptop op afstand. Een effectieve maatregel, die al na twee dagen veranderde van een ‘therapie’ in een rustgevende verslaving. Zonder die literaire ochtendmeditatie kwam de dag niet goed op gang. Zittend in zijn stoel reisde PM wat af, dwars tegen de lockdown in. Spiritual travelling, met Odysseus over de Griekse wateren en met Dante naar hel en hemel. Van pas kwam hem daarbij dat genoemde verscherpte bewustzijn -alsof hij de teksten beter begreep. Een soort close reading, elk geschreven woord de moeite waard.

Dat lezend-reizen-ten-tijde-van-de-lockdown stimuleerde Pieter-Matthijs ook tot reflectie op zijn vele fysieke gereis van de afgelopen jaren -vooral door het Midden-Oosten. Tot een close reading van de opgedane, grotendeels onverwerkte maar wel ergens ‘daarbinnen’ opgeslagen indrukken. Herkauwend reisde PM afgelopen maanden opnieuw door het Midden-Oosten, waarbij hij zichzelf de vragen stelde ‘wat heeft me daar geraakt en waarom? Wat zegt dat over mijzelf? Wat staat mij (dus) te doen?’

Lilian vertelt ons dat ze daar geweest is maar het heel verwarrend vond. Er waren geen verbindingen tussen allerlei mensen. PM geeft aan dat er in Libanon bijvoorbeeld wel degelijk ook geslaagde verbindingen zijn. Gemengde huwelijken, 17 politieke partijen die heel goed samen kunnen werken.

Salima vraagt zich af wie nu mee gaan op de reizen van Comenius Leergangen en wat zij daar dan leren. PM geeft aan dat een van de onderzoekers van MH17 is mee geweest en geleerd heeft dat hij de MH17 ramp ook vanuit andere perspectieven wilde zien, wat eigenlijk van Nederland niet mocht. Hij heeft het toch gedaan en dat heeft hij uit een van die reizen geleerd.

PM geeft ons mee dat er hoop is op die plekken waar de dialoog ontstaat. Dat is echt de basis. Je moet jezelf open stellen.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz), Tjeerd Jansen, Paul Dirven, Beatrijs Linford en Astrid Wessels. Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.