Weekbericht RC Nijmegen 25 september 2020

 

page1image52576464

 

Rotary Club Nijmegen
Clubjaar 90 /  Jaargang 63 /  Bijeenkomst 25 – 09 -2020
Motto van clubvoorzitter Lilian van der Velden: “Rotary inspireert”
Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen.
Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.
MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT: S.v.p. aanmelden via de clubapp als je de bijeenkomst in de Rozenhof wil bijwonen.
Aanwezig: 17 leden
Gasten: Herman Schimmel (RC Elst)

 PROGRAMMA:  

Vr. 02 oktober: Let op: GEWIJZIGD PROGRAMMA AnneMarie Kuijpers-Jagtman : Sumbing Bibir
Do.08 oktober: Commissie-avond
Vr.16 oktober: Astrid Wessels: Rotary Peace-fellowship
Vr. 23 oktober:  Gouverneursbezoek
Vr.30 oktober: 5e vrijdag: Hans de Haan: Cornelis Drebbel, een vergeten uitvinder
Vr.06 november: Jan Roelof Moll: Droogte en de waterhuishouding in Nederland
Do.12 november: volgt nog
Woe.18 november: Let Op WOENSDAGAVOND: een avond bij Dekker van der Vegt
Vr.27 november: CLUBZAKEN over Statuten en Huishoudelijk Reglement

BELANGRIJKE DATA:  
10 okt: Les Voies Romaines AFGELAST

MEDEDELINGEN: 
Maud vertelt over het geslaagde avondje van 6 dat onlangs werd gehouden bij Lilian. Dit ging o.a. over het werven van nieuwe leden en verbinding binnen de club.

Verslag
Na de lunch worden de clubzaken besproken en praat onze voorzitter Lilian ons bij over de locatie en de tijdstippen van de toekomstige bijeenkomsten, mede n.a.v. de gehouden enquête. De alom gewenste verhuizing naar De Vereniging kan helaas nog niet doorgaan vanwege het virusgevaar en te weinig ruimte voor voldoende afstand (…).
Hierna gaat het over de 2 donderdagavonden, als nieuwe opzet voor de club bijeenkomsten. Uit de enquête blijkt dat 24 van de 52 respondenten hier vóór waren. Het bestuur stelt voor om iedere 1e en 3e donderdagavond en iedere 2e en 4e, waar het kan de 5e vrijdagmiddag een clubbijeenkomst te houden.
Paul geeft aan dat het hem handig lijkt als op één van de twee avonden commissievergaderingen plaatsvinden.
De beoogde discussie over de avonden neemt een wat onverwachte wending als Theo de knuppel in het hoenderhok gooit door aan de hand van 3 metaforen te proberen de vinger op, de in zijn ogen juiste, zere plek te leggen. De metaforen van Theo met betrekking tot de reden tot aanwezigheid/verbinding van onze leden bij de Rotary Club Nijmegen bijeenkomsten zijn:
1. Even tanken
2. Elkaar ontmoeten
3. Samen op expeditie.
Theo beoogt hiermee aan te geven dat volgens hem de discussie over de verkeerde dingen gaat.
Het probleem zit dieper en laat zich niet oplossen door wijzigen van locatie of avondopenstelling.
Hij denkt dat het meer moet gaan over de onderlinge band en de cohesie binnen de club.
Ook merkt hij op dat het lopende experiment van een donderdagavond, niet heeft gebracht wat ervan werd gehoopt.
Velen beamen dat het goed is om dieper door te praten op wat ons bindt als club. De metaforen van Theo zijn hier prikkelend toe.
Ons nieuwste lid Saskia vertelt over hoe zij de club ervaart met de eerste indrukken tot nu toe.
Zij vindt het eigenlijk een lappendeken, waarbij we van het ene naar het andere goede doel of thema springen. Zij mist een gezamelijke missie en visie, samenhang en structuur en vindt dat we meer moeten focussen. Tijd voor een lange termijnvisie of misschien een 5-jarenplan.
Anneke licht de 5 uitgangspunten van de Rotary toe die de basis vormen van onze verbinding en samenkomsten.
Ronald vindt dat er te weinig actieve leden zijn en onderschrijft ook het gebrek aan cohesie. Hij wil pleiten voor een 5-jaars termijn voor de voorzitter samen met een 5-jarenplan.
(Lilian laat blijken dat zij hier niet voor is….)
Jan trekt de vergelijking met het bedrijfsleven, waar je natuurlijk ook niet ver komt zonder lange termijnvisie.
Waarna Tjeerd concludeert dat er blijkbaar iets mist. Voorkeur voor een voorzitter die 5 jaar aanblijft is er niet.
Lilian noemt tussen de sprekers door op wat er allemaal goed gaat en goed gedaan wordt binnen de club. Zij vindt dat we de nieuwe voorstellen en aanpak eerst maar eens moeten doorzetten. Zij concludeert echter ook dat er binnenkort doorgepraat moet worden over de aangeroerde thematiek. Dit zal door het bestuur geagendeerd worden. BK.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Maud Graff (vz), Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en  Astrid Wessels.Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge