Weekbericht RC Nijmegen 25 maart 2022

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 / Jaargang 64 /  Bijeenkomst  van 25 maart 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

Bijeenkomst van vrijdag : 25 maart 2022

 Leden aanwezig: 22

 Gasten:geen

Jarigen afgelopen week:  Joost Meuwese

Mededelingen:

 Ons clublid Nadine Maters heeft haar beroepspraatje vandaag  moeten annuleren, ze heeft corona. Besloten wordt de bijeenkomst te wijden aan actualiteiten, met name de actie om 50 vluchtelingen uit Oekraïene naar Nijmegen te begeleiden, vanuit Polen.

 • Rein Gerretsen viert zijn 100ste verjaardag bescheiden, aldus Joost, die contact heeft gehad met Rein.
 • Bart Kramer memoreert de Open Clubledendag op 8 april, en roept iedereen op om één of twee personen te inviteren. Op 15 maart is een mail gestuurd met alle info over aanmelding. Kosten zijn voor rekening van de RC.
 • Qader nodigt de leden uit voor een benefietconcert met veiling op 17 april ten bate van Oekraïene. Dit ‘event’ vindt plaats in De Lindenberg in Nijmegen. Wie goederen heeft voor de veiling kan contact opnemen met Qader.
 • Qader heeft vrienden uit het Oekraiënse Charkov in huis, de stad waar hij zelf heeft gestudeerd, voordat hij naar Nijmegen kwam.

PROGRAMMA

  • 1 april 2022: Interview Anneke Assen – Omgaan met tegenslagen en mislukkingen in het leven
  • 8 april 2022: Eleni Diker – Rotary Peace Fellowship
  • do. 14 april 2022: titel volgt
  • 22 april 2022: Peer Scheepers – Sociale cohesie in Nederland na de eeuwwisseling
  • 29 april 2022: Jan Brabers – Rotary in de Tweede Wereldoorlog
  • 6 mei 2022: Wilko van Schaik – titel volgt
  • 12 mei 2022: Hans de Haan – Mijn wandeling door een bestuurslandschap

BELANGRIJKE DATA:  

 • 4- 9 april 2022: Week van de Open Clubbijeenkomst
 • 15 mei 2022: Rotary Festival
 • 18- 22 mei 2022 : Lustrumreis Berlijn

Actualiteiten

Rotary Club Nijmegen is per mail benaderd door de president van Rotary Club Szczecin in Polen, Roman Lakomiak. Deze heeft het plan om – in samenwerking met partner-clubs in Oekraïne – een groep van 50 personen op te halen bij de grens van Oekraïene en deze veilig naar Szczecin te brengen. Het verzoek aan onze club is of we deze mensen (veelal vrouwen en kinderen) vanuit Szczecin naar Nijmegen kunnen brengen per bus. Opdracht is te zorgen dat ze veilig terecht komen bij de noodopvang in Nijmegen, die geregeld is door de Veiligheidsregio. De planning betreft de week van 28 maart, maar de oorlogssituatie zal bepalen wat het juiste moment van afreizen uit Nijmegen is.

Het bestuur heeft samen met enkele leden al een eerste opzet gemaakt van alles wat er moet gebeuren, en wat deze actie voor fondsen vergt. Er wordt intensief samengewerkt met de Veiligheidsregio, zodat men in Nijmegen op de komst van de groep is voorbereid. Salima heeft een check gedaan naar de betreffende Rotary Club op de website van Rotary International (district 2231, clubnr. 57690). De samenwerking zal officieel worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Er zal een touringcar worden geregeld, met begeleiders vanuit de RC, plus een volgauto, tevens met leden uit onze Rotary. Dit om extra hand- en spandiensten te kunnen verrichten. Pieter Matthijs reikt ook hulp van zijn zoon en dochter aan. Met de bus zullen middelen meegaan, die nodig zijn voor op de terugweg (eten, sanitaire zaken, informatie, dekens). Zaken als noodzakelijke verzekeringen voor de  vluchtelingen worden in het plan en de begroting meegenomen. Enkele leden (Hans van Leeuwen en Cor Cremers) stellen zich desnoods persoonlijk garant. Jeroen heeft het aanbod gedaan chef de mission te zijn, deze geste wordt in dankbaarheid aanvaard.

Het leeuwendeel van de aanwezigen vindt dat de actie bij uitstek geschikt is voor ons, kijkend naar de geest van Rotary: ‘service above self’. Er is voldoende dekking voor uitgaven, en eventueel zijn er externe fondsen ( Rotary helpt Oekraïne, ca € 270.000 in kas). Het geeft ons de kans om eendrachtig goed te doen. Fred Mouw pleit er voor om te helpen, zonder aanspraak te maken op fondsen van derden. Er is meer dan voldoende in eigen kas.

Roelof ten Doesschate vindt dat er in een speciale LV moet worden gestemd over deelname, dit vanwege financiële risico’s ( ziekte, ongelukken). Voorzitter neemt het gezegde voor kennisgeving aan, en besluit dat RC Nijmegen de actie doorzet.

Leden van de RC geven aan dat ze de mensen in de komende tijd willen bijstaan in Nijmegen. Dit op persoonlijke titel. Dit met etentjes, stadswandelingen, taalles etc. Daar wordt een aparte groep voor geformeerd. Wil men gastgezin zijn (zoals Eelke aanbood) of woonruimte aanbieden (zoals Wim Vos dat deed), dan is dat ook op persoonlijke titel. De eerste prioriteit ligt nu bij het vervoer, afstemming met de Poolse partner, en het regelen van de formaliteiten.

Complimenten voor de bestuurs- en clubleden die de hulpvraag met zoveel energie hebben opgepikt.

Na de clubbijeenkomst gaan diverse leden aan de slag met het plan de campagne.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.