Weekbericht RC Nijmegen 24 juni 2022

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 64 /  Bijeenkomst 24 juni 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! 

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:   23 leden en 11 partners

Gasten:  Vanuit RC Mönchengladbach Thomas

PROGRAMMA:

  • 1 juli:Paul Goedknegt, Nijmegen van Goffertpark naar Rivierpark
  • 8 juli:Ben van Gelder – de Nijmeegse Binnenstad vanuit economisch perspectief
  • 14 juli (do):Paul van Tongeren, Denken over Vriendschap

 BELANGRIJKE DATA:  

  • 26 augustus: Gouverneursbezoek

 MEDEDELINGEN:

Vanaf 17.30 uur waren alle leden met partners en gasten welkom bij Villa Klein Heumen. We hebben de hele avond lekker buiten doorgebracht onder een grote tent, waarbij we aan de bar allemaal onze eigen drankjes konden bestellen.

Jan Roelof Moll heeft ons voor de allerlaatste maal als clubvoorzitter welkom op deze bijzondere avond. Hij verwelkomt Thomas Vossieck van RC Mönchengladbach en meldt ons dat RC Tongeren helaas op dezelfde avond de machtsovername heeft en vandaar dat er geen afgevaardigden zijn. Achteraf was dit wel mogelijk geweest, want de nieuwe voorzitter bij RC Tongeren heeft Corona, waardoor de hele plechtigheid verschoven moet worden.

Inmiddels hebben we een live-verbinding met Ronald de Groot in Canada, aangezien hij vanuit de club voor al zijn activiteiten wordt geëerd met een Paul Harris Fellow. Hij is er duidelijk aangenaam door verrast.

Daarna volgt er een tweede live-verbinding. Het duurt even voordat al het geluid ook in orde is, maar 5 afgevaardigden van RC Menton zijn via de Zoom aanwezig omdat zij heel graag vanuit RC Menton een Paul Harris Fellow willen uitreiken aan Hans Classen. Hij is er duidelijk door verrast en ook enigszins emotioneel. Alice heeft het met enige moeite geheim kunnen houden.

Vervolgens blikt Jan Roelof terug op zijn bestuursjaar en wil hij graag enkele mensen persoonlijk bedanken. Dat zijn (met bloemen) Lilian en Salima. Zij verlaten nu ook het bestuur. Tevens dank aan Jeroen en Bart, maar zij blijven nog in het bestuur zitten.

Daarna roept hij Maike naar voren en installeert haar als nieuwe voorzitter van onze Rotary Club.

Zij heeft een hele mooie speech voor ons, welke volledig toegevoegd zal worden in de mailwisseling en op de site. Ze verwelkomt Nadine Maters (secretaris) en Eelke de Jong (inkomend voorzitter) in het bestuur.

En met haar motto: De hoogte en de diepte, gaan we een mooie avond en een mooi bestuursjaar tegemoet!

 Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.