Weekbericht RC Nijmegen 23 september 2022

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 91 /  Jaargang 65 /  Bijeenkomst 23 september 2022

 Motto van clubvoorzitter Maike Woldring  “De hoogte en de diepte in”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:

Gasten: Edwin Lotz (44 jaar), werkzaam als kandidaat-notaris bij Ten Berge Notarissen (kennismaking)

BELANGRIJKE DATA:  

  • 29 november a.s. is de districtsbijeenkomst die in het teken staat van ledenwerving
  • Denk aan de bijeenkomst van a.s. woensdag 28 september 20.00u in de Thiemeloods i.v.m. de stemming over statuten en huishoudelijk reglement.

 MEDEDELINGEN:  

  • Theo Bergen wordt 80 jaar
  • Verzoek om de update van de Rotary app te downloaden om van alle functies gebruik te kunnen blijven maken

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST

Inleiding Qader Shafiq

Qader vraagt eerst nog een keer aandacht voor het Democratiefestival GrondFest op 30 september van 20-22 uur in de Molenstraatkerk Nijmegen. Daarin gaan 25-minners en 65-plussers in gesprek over hun gedeelde verantwoordelijkheid voor de aarde maar ook over (niet) genomen verantwoordelijkheden. Overbruggen zij de generatiekloof om samen tot oplossingen te komen?

Qader stond vanmorgen relaxed op, ging een rondje hardlopen, en kwam er toen ineens achter dat hij vandaag een inleiding zou geven…….

Hij vertelt met passie en emotie over zijn wortels en het land waar hij zijn wortels heeft, Afghanistan, het land dat niet vergeten mag worden.

Hij groeide op In Afghanistan, woonde daar in diverse regio’s en kwam later weer terug naar Kabul. Zijn vader was telecommunicatiespecialist en zijn moeder onderwijzeres. Zijn droom over zijn toekomst is mede door zijn ouders gevormd. Begin jaren negentig kwam hij naar Nederland ‘Ik wilde geen Nederlander worden. Ik wilde terug. Ik wilde een meisjesschool oprichten, ik wilde de Olympische Spelen naar mijn land halen, ik wilde de Paul Witteman van Afghanistan worden’. In 2003 gaat hij na elf jaar terug, om zijn mogelijkheden te verkennen. Elf jaar gedroomd. Het wordt een desillusie, hij realiseert zich dan voor het eerst dat er geen weg terug is ‘Ik ben Nederlander, maar ik ben wel verantwoordelijk’

Nu er een nieuwe golf van Afghanen naar Nederland is gekomen ziet hij bij hen die hier komen, dat ze niet klaar zijn voor hier. Ze dromen om terug te gaan. De les die hij ieder mee zou willen geven is ‘Ontwikkel je hier, dan krijg je vanzelf mee wat er daar gebeurt’.

Afghanistan is verraden. De Amerikanen, de Nederlanders gingen daar een democratie inrichten, maar het fundament haperde. De Taliban waren in 2001 verslagen, waarom zijn ze toen niet geëlimineerd? Waar ging de opiumopbrengst naar toe, onder toezicht van de Amerikanen? Corruptie en zelfverrijking van de regeringsfunctionarissen ging door. Iran en Rusland zagen hun kans, zij gingen wapens sturen want een democratie onder leiding van het westen kon niet getolereerd worden. Uiteindelijk wordt het land in 2021 door de Westerse mogendheden totaal in de steek gelaten.

Zijn moeder is nu 86 jaar en geeft nog steeds les. Zij is de brug tussen zijn verleden en zijn toekomst. Voor je geboorte word je al verwacht, ben je al geliefd, niemand droomt van een toekomst elders. Maar zijn moeder is veranderd en Qader is veranderd. En dat doet pijn. Qader benoemt het als het trauma van de ontworteling.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Paul Dirven, Salima El Guada, Jan Ramakers en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.