Weekbericht RC Nijmegen 23 oktober 2020

 

page1image13995680

Rotary Club Nijmegen
Clubjaar 90 /  Jaargang 63 /  Bijeenkomst 23 -10 -2020
Motto van clubvoorzitter Lilian van der Velden: “Rotary inspireert”
Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.
MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT: Online meeting vrijdag start: 13.00 uur via https://www.gotomeet.me/RotaryClubNijmegen
Aanwezig: 17 leden aanwezig op online platform
Gast: Arnold Veldman, Gouverneur 2020-2021

PROGRAMMA:

30 oktober:      5e vrijdag: Hans de Haan: Een vergeten uitvinder (online)
06 november:   Jan Roelof Moll: Droogte en de waterhuishouding in Nederland (online)
12 november:   (?)
18 november:   N.B.: WOENSDAGAVOND: een avond bij Dekker van der Vegt
27 november:   Clubzaken: Statuten en Huishoudelijk Reglement
04 december:   Astrid Snel: Van Rotary in actie (Rotaract) naar actief op ROC Nijmegen

MEDEDELINGEN:
De voorzitter meldt dat er een overlijdensbericht van Gonneke, de vrouw van Hans van Leeuwen, is binnengekomen.
Eelke vertelt over zijn rollercoaster periode waarin leven en dood zo dicht bij elkaar kwamen. Zijn vader overleed en werd begraven, en zijn dochter in Beieren kreeg een pracht van een dochter.
Theo van Bergen doet verslag van het avondje van 8 via Zoom met Salima, Bart en Elsbeth. Het is niet alles, maar beter dan niets. Zij besloten om dit over een maand te herhalen.

Opmerking van de commissie Weekbericht: graag goed in de gaten houden wanneer je moet notuleren. Als iemand niet kan, dan zelf voor vervanging zorgen!

Verslag
Vandaag bezoekt de gouverneur Arnold Veldman onze club. Het is natuurlijk moeilijk afspreken met de clubs in coronatijd en vaak worden bezoeken op het laatste moment afgezegd. Dit is zijn 17de clubbezoek. Hij geeft ons eerst een inkijkje in de voorbereiding op het gouverneurschap via het klasje voor inkomend gouverneurs in NL, de Governor Elect Training Seminar week op Sicilië voor de inkomend gouverneurs in Europa en tenslotte de Rotary International Assembly in San Diego (US) met de gouverneurs van over de hele wereld. Hierna weet je echt alles van Rotary.

Rotary International President Holger Knaack (Duitsland) heeft zoals bekend als motto ‘’Rotary opens opportunities’’ en de boodschap die hij bij monde van de gouverneurs wil uitdragen omvat onder meer het volgende:

1          Behoud en werving van leden. Wereldwijd is het aantal leden onder 1.2 miljoen gezakt, door met name een dalende tendens in Amerika en West-Europa. In Japan en Korea zit Rotary in de lift. Ons district had 2569 leden in het vorige clubjaar en nu 99 minder. De boodschap is, wees creatief, denk aan andere modellen zoals een e-club, of bedrijfslidmaatschap waarbij wisselende personen de clubbijeenkomst bijwonen. Werf niet hals-over-kop nieuwe leden. Zorg dat de verwachtingen tussen een potentieel lid en de club goed worden uitgewisseld, dan is de kans op vertrekken van een nieuw lid binnen de eerste 2-3 jaar kleiner. Ga na waar de passie van het nieuwe lid ligt en speel daar op in. Arnold erkent dat het lastig werven is in coronatijd zonder de mogelijkheid tot persoonlijke ontmoetingen.

2          Clubstrategie. Ga na wat voor club je eigenlijk bent: meer extern gericht of juist gericht op lokale activiteiten? Ontwikkel een strategisch clubplan met resultaatgerichte doelstellingen dat voor een langere periode geldt, bijvoorbeeld drie jaar.

3          End Polio Now. Sinds medio Jaren 80 is dit een speerpunt van Rotary. We zijn nu vlak bij de eindstreep. De WHO heeft 6 weken geleden Afrika poliovrij verklaard. Jammer dat in de berichtgeving hierover door de NOS de rol van Rotary niet genoemd werd. Nu is er nog één brandhaard over in de wereld, het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan. Uitroeiing van het virus moet via de moeders gespeeld worden in die regio. De Bill & Melinda Gates Foundation heeft toegezegd voor nog eens drie jaar bij elke euro van de Rotary twee euro bij te leggen.

Qua imago is, in ieder geval in Nederland, nog een wereld te winnen. Laat zien wat je als club hebt gedaan, zorg dat de lokale of landelijke pers erbij is, wees minder bescheiden. Kom er voor uit dat je Rotarian bent.

Tot slot ging de gouverneur nog in op de vijf kernwaarden van Rotary: fellowship, service, diversity, leadership, and integrity. En, gaf hij ons mee ‘’zorg dat alles wat je doet met de club met plezier gebeurt. Doe het vanuit het hart!’’

Hierna ontspon zich nog een korte discussie over het thema duurzaamheid. Birgit is heel blij te zien dat Rotary dit nu als 7de focusgebied heeft toegevoegd (de andere zes zijn vrede en conflictbeheersing, preventie en behandeling van ziekten, water en sanitatie, gezondheid van moeder en kind, basisonderwijs en alfabetisering, economische en sociale ontwikkeling). Anneke zwaaide ons meteen digitaal toe met een End Plastic Soup Now vlaggetje. Birgit heeft met haar commissie het initiatief genomen om vier duurzaamheidswandelingen te organiseren en Qader voegt hieraan toe dat er op 6 november bomen worden geplant.
Onze voorzitter moest al eerder de bijeenkomst verlaten en daarom sluit Jan Roelof iets over 14.00u de bijeenkomst af met het hartelijk bedanken van de gouverneur voor zijn inspirerende woorden.
Verslaglegging Anne Marie Kuijpers-Jagtman

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz) Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels.
Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen (in geval van live bijeenkomsten). Indien we online bij elkaar komen kun je ervoor zorgen dat je computer je naam weergeeft.