Weekbericht RC Nijmegen 21 oktober 2022

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 91 /  Jaargang 65 /  Bijeenkomst 21 oktober 2022

 Motto van clubvoorzitter Maike Woldring  “De hoogte en de diepte in”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig: 24 leden

Gasten: Ir. Peter van de Kreeke, waterbouwkundig ingenieur bij Royal Haskoning DHV; hij is de spreker van vandaag

PROGRAMMA:

  • 28 oktober Paul Dirven Het voedselbos

 BELANGRIJKE DATA:  

  • 25 november, zullen alle commissies zich presenteren en op 16 december volgt de officiële benoeming van het bestuur
  • 29 november a.s. is de districtsbijeenkomst die in het teken staat van ledenwerving

 MEDEDELINGEN:  

  • Reijer Goettsch, Maike Woldring en Jan Roelof Moll waren jarig
  • Verzoek om de update van de Rotary app te downloaden om van alle functies gebruik te kunnen blijven maken
  • Peter Hermans is ons nieuwe lid en hij zal in januari geïnstalleerd worden
  • Voor de supermarktactie ten behoeve van de voedselbank hebben zich 6 leden aangemeld
  • Op 28 oktober gebruiken wij de lunch in de kantine van het Wis- en Natuurkundegebouw van de RU.

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST

Inleiding Ir. Peter van de Kreeke

Rivieren temmen, golven opvangen, stekelvarkens, betonblokken, en accropods. Wat dit allemaal met elkaar te maken heeft zullen we aan het eind van de bijeenkomst weten.

Peter begint met kort iets over zijn achtergrond te vertellen. Hij is waterbouwkundig ir, studeerde in Delft, en werkte aanvankelijk vooral in Nederland. Hij werkt sinds 1989 voor Royal Haskoning DHV en sinds 2013 ook in het buitenland, met name in Colombia, Myanmar, Rwanda, Nigeria, en Bangladesh. Vandaag gunt hij ons een kijkje in een drietal projecten.

MYANMAR

Het probleem is de bevaarbaarheid van de rivier de Ayerwaddy. Deze rivier meandert door het landschap en de hoofdgeul verplaatst zich. Belangrijk is dat er voldoende diepte blijft om te varen en de stad Mandalay bereikbaar te houden. Dat betekent dat de hoofdgeul in stand gehouden moet worden, maar riviergedrag is moeilijk te voorspellen in computersimulaties. De oplossing is geworden om met kleinschalige middelen het riviergedrag te beïnvloeden door de bodem van de nevengeulen te verruwen met 25.000 zogenaamde porcupines, die op de bodem van de zijgeulen worden gezet waardoor daar zandaanwas plaatsvindt en het rivierwater dus de hoofdgeul volgt. Het project wordt volledig lokaal uitgevoerd inclusief de productie van de betonnen paaltjes (6 paaltjes vormen een stekelvarken). En het werkt!

BANGLADESH

Bangladesh is een delta waarin de afgelopen decennia 132 polders zijn gerealiseerd. Hier wonen 18 miljoen mensen. Het probleem: 40 polders worden direct bedreigd door cyclonen vanaf zee en hoge rivierstanden vanaf land door de moessonregens. Het veiligheidsniveau moet omhoog naar overstroming 1 keer per 25 jaar (ter vergelijking in Nederland is dat 1 keer per 1250 jaar). De oplossing ligt in het verbeteren en verhogen van de dijken en beschermen tegen erosie t.g.v. golven en stroming. Daarvoor is verbetering van de drainage en een harde verdediging met betonblokken nodig. Het moet ook niet te ingewikkeld want alles moet lokaal geproduceerd en gemaakt worden. Financiering komt o.a. van de Wereldbank en veel Chinese bedrijven zijn actief in de regio.

NIGERIA

Lagos is een uit zijn voegen gegroeide aan de kust gelegen miljoenenstad (15 miljoen inwoners). Het probleem is enorme kusterosie en onderbreking van zandaanwas langs de kust door menselijk handelen. Hierdoor is veel land verloren gegaan. Het herstellen van de oude kustlijn is de oplossing die nu in uitvoering is. Daartoe is een geavanceerde 8 km lange golfbreker in zee gebouwd evenwijdig aan de kust. Deze golfbreker The Great Wall of Lagos is opgebouwd uit 12 lagen en afgedekt met accropods (betonblokken van 5 ton met uitstekels). Hierachter, dus tussen golfbreker en de kust moet dan zand aanwassen. Er wordt ook zand gebaggerd op zee dat dan achter de golfbreker wordt gestort. Ook hier is de productie van de accropods lokaal geregeld. Dit project is nog een uitvoering. Kijk vooral dit YouTube filmpje even om een indruk te krijgen van de grootschaligheid ervan. https://www.youtube.com/watch?v=UBK7_nEn8Ac

Peter nam ons mee in de waterbouw met een zeer boeiende voordracht die tot veel discussie leidde. Een beetje trots op onze Nederlandse waterkennis waren we ook wel!

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Paul Dirven, Salima El Guada, Jan Ramakers en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.