Weekbericht RC Nijmegen 18 november 2022

Rotary Club Nijmegen
Clubjaar 91 / Jaargang 65 / Bijeenkomst 18 november 2022

Motto van clubvoorzitter Maike Woldring “De hoogte en de diepte in”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:
Aanwezig: 23 leden
Gasten: 2

Voorzitter opent de bijeenkomst en deelt mee dat Edwin Lotz 3 maal onze gast is geweest en heeft aangegeven lid te willen worden van onze club.

MEDEDELINGEN:
Alvast wat mededelingen omdat de lunch even op zich laat wachten.
• Elsbeth Rooker heeft het woord gevraagd en geeft aan dat ze een lange periode van heel voorzichtig zijn rondom Corona heeft kunnen afsluiten en ze hoopt weer regelmatig bij de club te zijn.
• Roland de Groot vraagt iemand voor het programma op 2 december en Elsbeth biedt aan om een verhaal te houden.
• Maud Graff heeft aangegeven een tijd afwezig te zullen zijn door mantelzorgtaken.
• Hans Classen: Ambassadeur van Menton, iedereen heeft mail van Hans gehad over 12.500 rozen in Menton. 800 boekettengemaakt, vandaag naar alle bestellers, bouquet kost 35 euro voor 15 rozen. Zaterdag wordt de rest verkocht. Opbrengst 27.000 euro. Iets voor onze club?

PROGRAMMA:

• 25 november Clubzaken
• 2 december Elsbeth Rooker

BELANGRIJKE DATA:

• 16 december Algemene Leden Vergadering
• 30 december geen bijeenkomst
• 6 januari bijeenkomst georganiseerd door bestuur en programma commissie

Na de lunch vervolg mededelingen.

  • Jarig geweest afgelopen week: Qader Shafiq
  • Astrid Wessels: 1 jaar na diagnose borstkanker: het gaat gelukkig goed.
  • Afgelopen donderdag was de clubavond een poëzieavond, was mooie avond.
  • Dan vanuit de fellowschipcommissie: Een 9 tal personen die naar Berlijn zijn geweest zijn naar de film die Wannsee geweest. Was indrukwekkend.
  • Gisteren heeft afvaardiging van onze club deelgenomen aan de Wijchen -Beuningen Tweestromenland pubkwis. Na 3 ronden stond onze club bovenaan. Daarna drie ronden wat de mist in, vooral door nogal moderne muziek. Als tiende geëindigd. Avond heeft 3000 euro opgeleverd.
  • Voorzitter: Uitnodiging voor ledenvergadering 16 december heeft iedereen gehad. 7 december volgt de kandidatenlijst. Indien nog onderwerpen dan laat het voor 5 december weten.
  • Er is een Jubileumpuzzle van Rotary, info volgt. 1000 stukjes.
  • Waar zijn de tulpenbollen? Anneke assen gaat erachter aan.
  • 25 november clubzaken. OA over past rotarians. Wordt wat informelere lunch.
  • Roelof Mol. Oekraine. Opnieuw verzoek van Poolse club gehad dit maal om mee te werken aan aanschaf van noodgeneratoren. Willen we een steentje bijdragen? Er ontstaat wat discussie, gaat vooral over de inhoud. Heeft deelname voldoende effect: Beslissing: als het nuttig lijkt dan heeft het bestuur de ruimte om te acteren. Er is ook nog een potje van 7 clubs uit een oud project, misschien ook een idee om dat voor de Oekraïne aan te spreken.

Voordracht
SPREKER De heer Jo Berden De ommuring van Nijmegen met haar torens en poorten.
Jo is ex internist uit de Radboud. Na pensionering is hij opgeleid tot stadsgids, en zich gaan verdiepen in de ommuring van Nijmegen in de afgelopen 600 jaar.
Ook in de romeinse tijd waren er al ommuringen in Nijmegen.
Jo heeft een aaltal belangrijke informatiebronnen gebruikt voor zijn verhaal.
1 Hendrik Feltman. Heeft In 1669 plattegrond van Nijmegen geschilderd, te zien in Valkhofmuseum.
2 Hendrik van Schevichaven. 1827 – 1918. Stadsarchivaris van Nijmegen. De kenschetsen van Nijmegen is van zijn hand.
3 Rudolphus van Laurier. Heeft veel aquarellen van de stadswallen gemaakt.
4 Gerard Korfmacher. In 1875 opdrachtgekregen om stadswallen en poorten te fotograferen, althans wat er nog van resteerde
5 Friedrich Gorissen. Stadsarchivearis van Kleef, heeft ook veel over Nijmegen geschreven,
In 1230 is de eerste stadswal opgericht nadat Nijmegen stadsrechten had gekregen van Keizer Hendrik de VII. Aarden wal, Valkhof lag buiten de wal.
In 1325 is de tweede wal gebouwd Het was een stenen muur (waarschijnlijk dubbel) met droge gracht. Het Valkhof lag binnen de muren, de haven er buiten. De Graven van Gelre warden niet blij met het in de stad opnemen van het Valkhof, omdat ze daardoor veel meer rekening moesten houden met de stad.
1436 – 1542 is de derde muur gebouwd, daardoor werd de stad nog groter.
Rond 1850 was de druk om de stadswallen af te breken groot. Doordat buiten de wallen een schootsveld moest zijn kon er daar niet gebouwd worden en werd alles echt in de stad gepropt, met als gevolg uiterst onhygiënische omstandigheden en epidemieën.
Jo neemt ons vervolgens mee op een virtuele ronde langs alle stadspoorten van Nijmegen en geeft een levendige beschrijving van hun functies en hoe ze er uit zagen. Het waren er 25. In onveilige tijden konden ze op twee na (een aan de waal en een naar het zuiden) volgestort worden met aarde waardoor de vestiging veel beter verdedigbaar werd.
Voor de liefhebber is er een stadswandeling langs alles wat er nog rest van de stadswallen en de plekken waar de poortden hebben gestaan, een aanrader voor iedereen.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Paul Dirven, Salima El Guada, Jan Ramakers en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.