Weekbericht RC Nijmegen 16 september 2022

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 91 /  Jaargang 65 /  Bijeenkomst 16 september 2022

 Motto van clubvoorzitter Maike Woldring  “De hoogte en de diepte in”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:

Gasten:  Andrea Voskens (spreekster)

PROGRAMMA:

Vr 23/09 Qader Shafiq : “Wordt Afghanistan weer vergeten?”
Wo 28/09 Bespreking Statuten en Huishoudelijk Reglement. 20.00 uur

Let op :Thiemeloods,Leemptstraat34 in Bottendaal

Vr 30/09 Eelke de Jong : “Waarom kan de ECB niet zomaar het beleid van de FED kopiëren? “

BELANGRIJKE DATA:  

MEDEDELINGEN:  

. Maike wijst op het artikel “In verdriet, leed en pijn kun je ook grootsheid ervaren”. Dit artikel in het NRC van 13 september bevat een interview met ons oud-lid en Denker des Vaderlands, Paul van Tongeren.

. De piano recital van Sebastiaan van afgelopen dinsdag was een succes. Peter Matthijs heeft de gespeelde werken in hun cultureel historisch perspectief geplaatst.

. Saskia was 12 september jarig

. Maike wijst nog op de mail van Rotary om de nieuwe app te installeren. Lukt het je niet dan kun je Maike benaderen.

. In het kader van Les Voies Romaines organiseert de Rotary Club van Trier een bezoek aan Trier op 8 oktober. De stad is zeer de moeite waard omdat het hoofdstad van het West Romeinse rijk is geweest. Tevens is er momenteel een interessant tentoonstelling over de val of beter gezegd het langzame imploderen van het West Romeinse rijk. Helaas kunnen veel leden niet. Daarom de oproep wie wil de club representeren? Graag voor 25 september doorgeven aan Anneke Assen.

. 24 september is er een seminar over “Hoe rechtvaardig is duurzaamheid?” in Amersfoort. Zie ook een eerdere email.

. 28 september om 20..00 uur is er een bijeenkomst over de statuten en het huishoudelijk regelement in de Thiemeloods. Leemptstraat 34. Gisteren zijn net nieuwe statuten van Rotary International binnen gekomen. Deze blijken maar tot twee kleine weinig inhoudelijke veranderingen te leiden. KOMT ALLEN OF GEEF EEN VOLMACHT AF. Zie de eerdere  email voor de volmacht.

. Ronald deelt mee dat zijn moeder in de leeftijd van meer dan 100 jaar is overleden. De laatste weken waren moeilijk.

. Maike vertelt dat het gelukt is het schilderij “Gezicht op Rhenen” van Van Gooyen voor het stadsmuseum Rhenen te verwerven, Het was in het bezit van een Berlijnse familie die het graag in de collectie van een klein museum opgenomen zag, zodat het ook tentoongesteld zou worden. Zie ook: https://www.verenigingrembrandt.nl/nl/nieuws/gelukt-van-goyen-voor-rhenen

 Bijeenkomst

Andrea Voskens geeft een presentatie over de citymarketingstrategie van Nijmegen. Ze vertelt over de weg die is bewandeld om van een versnipperd profiel te komen tot een breed door de stad gedragen ambitie om Nijmegen met focus te profileren langs twee speerpunten: Oudste & Bruisende stad en Health & High Tech met als overkoepelend thema Old city / Young vibe. Om dit te bereiken heeft men vanuit het stadhuis een imago onderzoek gedaan. Het bleek dat deze twee thema’s het beste aansloten bij het imago zoals dat beleefd werd. Opvallend is dat partijen in de stad citymarketing wensen, maar hiervoor niet willen betalen. Daarom is er maar een budget van 340.000 euro per jaar en 1 fte. Het thema blijft tot 2030 gehandhaafd. Hiervoor wisselde men vaak van thema, wat marketing lastig maakt.

City marketing is veelzijdig: van het bouwen van basisinstrumenten zoals een bezoekerswebsite tot het stimuleren van events die het profiel van de stad versterken. Het doel om Nijmegen met de beschikbare middelen en personele inzet sterker te profileren is een uitdaging en vraagt vooral commitment van de stad. Door de beperkte middelen zoekt Andrea ook naar goedkope oplossing zoals het uitnodigen van journalisten voor een event. De journalisten mogen dan back stage interviewen en de stad betaalt het verblijf. Komen hier een of meer artikelen uit dan is dat reclame voor de stad en veel goedkoper dan een advertentie plaatsen. De website is: https://www.intonijmegen.com/ontdek-nijmegen/old-city-young-vibe. Hierop zijn naast tekst ook korte filmpjes te zien.

Na de levendige presentatie worden verschillende vragen gesteld

Cor Cremers mist de aandacht voor de vierdaagse: klopt is vanzelfsprekend. Verder wijst hij op het gebrek aan faciliteiten inde stad en omgeving om een congres van meer dan 500 deelnemers te organiseren.

Jan Ramakers zou graag meer focus willen en mist de regio. In Eindhoven richt men zich ook op de regio. Antwoord: in Nijmegen doet men dat ook wel door met name bij het toerisme te wijzen op de mogelijkheden van de omgeving: Rijk van Nijmegen.

Jan Roelof ziet twee doelgroepen: bezoekers voor een of een aantal dagen en degenen die overwegen in Nijmegen of directe omgeving te gaan wonen, mede omdat men meer op afstand is gaan werken. Wordt met dit verschil rekening gehouden?

Roland vraagt of het thema wel door een grote groep gedragen wordt. Dat was vroeger (City of Health) niet altijd zo. Antw. Ja, het thema is gebaseerd op een imago-onderzoek onder partijen uit Nijmegen.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Paul Dirven, Salima El Guada, Jan Ramakers en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.