Weekbericht RC Nijmegen 12 mei 2022

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 / Jaargang 64 /  Bijeenkomst  van 12 mei 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

Bijeenkomst van donderdag : 12 mei 2022

 MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:        16 leden

Gasten:             6

 

Welkom: Erelid Christoph von Wrisberg (RC Moenchengladbach) en de gasten.

Gasten: – van RC Tongeren : Monique en Philippe Karelle, Jos Craeghs, Joseph Hoegaerts, Michel Meyers en Luc Jans. Verder Hermien Moll en Brigitte de Haan.

Jarigen afgelopen week:  – Frits Terwindt

Mededelingen:

 • vrijdag 20 mei geen bijeenkomst (lustrum reis Berlijn 18 t/m 22 mei).
 • de voorzitter van RC Tongeren, René Nassen, kan helaas niet aanwezig zijn vanwege het overlijden van zijn moeder afgelopen maandag.

 PROGRAMMA

  • 20 mei 2022: Berlijnreis, GEEN BIJEENKOMST
  • 27 mei 2022: Beroepspraatje Sebastiaan Oosthout + pianorecital
  • 3 juni 2022: Jeanette van Dongen – Aardige dokters helpen
  • 9 juni 2022 : Zomerfeest – Koken aan de Waal o.l.v. Rob Beernink
  • 17 juni 2022: Anton van Erve – Geologie van de omgeving van Nijmegen
  • 24 juni 2022: Motalib Weijters (RC Uden) – Empowering Girls Bangladesh

BELANGRIJKE DATA:

 • 15 mei 2022: 100-ste verjaardag Rein Gerretsen (viering in besloten kring)
 • 15 mei 2022: Rotary Festival
 • 18- 22 mei 2022 : Lustrumreis Berlijn
 • 10-12 juni 2022: Ryla, Groesbeek

VERSLAG

Feestelijke bijeenkomst voor de benoeming van Philippe Karelle van RC Tongeren tot erelid van RC Nijmegen. Allereerst een elektronisch muzikaal intermezzo waarin zowel muziek van Liszt ingegeven door Luc Ponet van RC Tongeren (musicus, organist) als Sebastiaan Oosthout (pianist) van onze club, respectievelijk een orgel- en een pianostuk ten gehore werd gebracht.

De voorzitter spreekt de considerans uit voor de toekenning van het erelidmaatschap. Philippe Karelle ontvangt uit handen van onze voorzitter Jan Roelf Moll vervolgens het betreffende certificaat. Hans de Haan, erelid van RC Tongeren, spreekt in het Frans Philippe toe en memoreert de langdurige vriendschap. Philippe spreekt in het Nederlands meer dan een dankwoord. Ten slotte memoreert ons erelid, Christoph van Wrisberg, in zijn moedertaal de langdurige vriendschap met RC Mönchengladbach en noemt in dit verband ook de twee ereleden uit onze club. In het bijzonder Rein Gerretsen, die 15 mei a.s. 100 jaar wordt en die van betekenis is geweest voor oudere leden van RC Mönchengladbach.

Voordracht ‘’mijn wandeling door een bestuurlijk landschap’’ van Hans de Haan

Hij spreekt aan de hand van een Power Point presentatie en geeft een persoonlijke inkleuring, die een inzicht geeft in zijn bestuurlijke loopbaan, die nog niet ten einde is.

Hij stelt zich een aantal vragen en geeft daarop beknopt enkele antwoorden.

Het woord landschap gebruik ik zoals ook in het politieke landschap.

 1. Hoe kwam ik in dat landschap terecht?
 2. Welke bestuurlijke landschappen heb ik bezocht?
 3. Is het landschap in de loop der jaren veranderd?
 4. Enkele waarnemingen opgedaan tijdens mijn wandeling.

Ad 1. Op weg gaan, zonder te weten waar je uitkomt. Een carrière pad stond me niet voor ogen. Het gebeurde gewoon. Geluk hebben, op het juiste moment ergens zijn. Daarnaast  het hebben van ambitie. In mijn geval was die op zijn minst latent aanwezig. De gelegenheid deed zich voor. Per 1 juli 1987 werd ik benoemd tot enig statutair directeur van de Koninklijke Haskoning Groep. (Royal Haskoning, nu Royal HaskoningDHV)

Ad 2. Landschappen in casu organisaties? Met de rollen die ik daar vervuld heb of nog vervul.

Profit organisaties (winst gedreven): ondernemingen

Als employee lid OR. Later bestuurder, commissaris of aandeelhouder van Nederlandse vennootschappen en bestuurder en/of aandeelhouder buitenlandse vennootschappen. Commissaris van een overheid gedomineerde vennootschap. Enkele woorden over macht en zeggenschap binnen ondernemingen.  Het op zijn Amerikaans omarmen van zogenaamde aandeelhouderswaarde. De waarde van de onderneming voor de aandeelhouder is in het algemeen niet meer dan de koers van het aandeel.

 Non-profit organisaties (niet winst gedreven, sluitende begroting met plusje) met de bijzondere kenmerken per organisatie. Verschillende bestuursfuncties zoals KvK Arnhem-Nijmegen, Internationale school Arnhem, Orde van Raadgevend Ingenieurs ONRI (vz.), VNO-NCW, Export Platform van Verkeer en Waterstaat, Sint Maartenskliniek (vz. RvT), ROC Nijmegen (vz. RvT), NEDECO, Nederlandse Bruggenstichting  (vz.)

 Goede doelen stichtingen met enkele kanttekeningen bij die organisaties. Verschillende bestuursfuncties, Novio Pontis financiering evenementen (vz.) RSMK financiering reuma research (vz.), SAFDOR financiering research oogheelkunde, ATK financiering afweer tegen kanker, College van Kerkrentmeesters PGN (vz.)

Ad 3. Is het bestuurlijk landschap veranderd? Meer macht aan aandeelhouders, Discussies over beloning top. Veel parttime, minder vaste contracten voor werknemers, instroom van goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa. Maatschappelijke en politieke thema’s spelen een grotere rol in organisaties zoals klimaat, diversiteit e.d. Een verstikkende bureaucratie ervaren onderwijs- en gezondheidsinstellingen. Goede doelstichtingen ervaren meer bemoeienis van de overheid door verplichte registraties. Er is sprake van wantrouwen. Uitgegaan wordt van kwade wil. Het vervullen van honoraire functies wordt moelijker.

Ad 4. Enkele waarnemingen opgedaan tijdens mijn wandeling. Veel is niet maakbaar. Cultuur is een bepalende factor. Verandering gaat langzaam. Tenzij de wal het schip keert. Er zijn veel mensen, die met een oordeel klaar staan. Niet alleen de stuurlieden. Er bestaan veel vooroordelen. De neiging bestaat om mensen in vakjes te plaatsen. Wie wil er in een vakje geplaatst worden? Ieder mens is uniek. Communicatie blijft moeilijk en wordt meestal als onvoldoende beoordeeld. Belangrijk is integriteit en vertrouwen.

Tot slot worden vragen gesteld en ontstaat een interessante discussie met de spreker, die had uitgenodigd tot het stellen van vragen en die ook graag beantwoordde.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.