Weekbericht RC Nijmegen 12 juni 2020

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 89 /  Jaargang 62 /  Bijeenkomst 12-06-2020

Motto van clubvoorzitter Tjeerd Jansen: “Rotary verbindt”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig: 20 leden on line

Gasten:

PROGRAMMA:

  • vr. 19 juni  Nederlandse solidariteit in de EU? (online) Eelke de Jong
  • vr.26 juni   Titel volgt (online) Pieter- Matthijs Gijsbers
  • vr.3 juli      Vooruitblik op het komende Rotary jaar (Rozenhof/online)Lilian vd Velden
  • vr.10 juli    BBQ (Rozenhof)

 BELANGRIJKE DATA:  

  • 20-26 juni 2020                       Rotary International Online Convention
  • 4 september 2020                    SAVE THE DATE: Feestelijke bestuursoverdracht
  • 13 september 2020                  Alternatieve Botary

 MEDEDELINGEN:  

 Verslag

Jan Roelof Moll houdt een voordracht met als titel ‘ZERO BRINE – naar een circulaire economie’. Dit betreft een 4 jaar durend Europees project gericht op het terugwinnen van waardevolle mineralen uit zout industrieel afvalwater (brijn), waaraan hij vanuit TU Delft leiding geeft. Het project beoogt de eindontwikkeling en introductie van nieuwe technologieën te bevorderen waardoor afvalstromen worden beperkt en de import door Europa van bijvoorbeeld magnesium  (90% komt uit China)  te verminderen. Er zijn 4 proeffabrieken gebouwd, in de Botlek voor de gedemineraliseerd water productie van Evides Industriewater, in Gliwice in Polen voor de mijnbouw, in Zaragoza, Spanje bij de siliciumwinning, en in nabij Istanbul, Turkije, in de leerlooierij. Binnen ZERO BRINE wordt gewerkt aan kennisuitwisseling centra, een match-making platform voor aanbieders van brijn en de afnemers van zouten, een milieu effect evaluatie, ontwikkeling van business modellen en beoordeling van wet- en regelgeving (governance).

Jan Roelof gaf aan dat de samenwerking tussen de 21 Europese verschillende partijen met verschillende eigen culturen soms best aandacht vroeg, maar dat politieke tegenstellingen geen issue vormden binnen het project. De presentatie kun je hier lezen:  ZERO BRINE Presentatie 12 juni 2020 RC Nijmegen (2) (1)

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz), Tjeerd Jansen en Astrid Wessels.

Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.