Weekbericht RC Nijmegen 11 november 2021

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 64 /  Bijeenkomst 11 november 2021

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:  7 leden

Gasten:  —

PROGRAMMA:

  • 19 november:  Ruud Klep (De Versfabriek) – Van koffiedrab tot oesterzwam
  • 26 november:  Lily Verhagen – Leven bij de Warao indianen in de Orinoco-delta
  • 3 december:  Algemene Leden Vergadering
  • Do 9 december:  Paul van Tongeren – titel volgt
  • 17 december: Jan-Roelof Moll – Factfinding hoogwater 2021
  • 24 december: Tjeerd Jansen – Christelijke thema’s in “Lord of the Rings”

 BELANGRIJKE DATA:  

  • 16 november: Gouverneursbezoek samen met andere clubs te Elst
  • 10 december: Lustrumfeest, dag voor 80-plussers GEANNULEERD

 MEDEDELINGEN:  

 VERSLAG:

 Overwegingen rond Carnaval door Bernhard van Welzenes, Salesiaan van Don Bosco

Het is de 11e van de 11e en onze gast is Bernhard van Welzenes. Hij is al sinds jaar en dag betrokken bij het Nijmeegse Carnaval als geestelijk adviseur van het Prinsenconvent.
In het dagelijkse leven is hij priester vanuit de Orde der Salesianen van Don Bosco en landelijk aalmoezenier binnenvaart.Hij heeft als werkterrein de trekkende bevolking: de kermisexploitanten, circusmedewerkers en schippers. Hij vertelt daar enthousiast over net als over zijn leven als priester en hoe hij tot dat besluit is gekomen.

Bernhard vertelt dat Carnaval van oorsprong een heidens feest is waaraan rond 1100 door de toenmalige Paus een katholiek tintje is toegevoegd. Carnaval en de daaropvolgende vastentijd hangen volgens Bernhard met elkaar samen. De 11e van de 11e is de start van de voorbereiding op Carnaval.

Bernhard ziet het Carnaval als een verbindend feest waarin mensen samen lol maken en de verbinding met elkaar zoeken. De Vastentijd is de periode waarin je in jezelf terugkeert en tijd neemt voor bezinning. Daarna komt Pasen als begin van nieuw leven.
Het askruisje op Aswoensdag symboliseert het leven en de vruchtbaarheid.

Tegenwoordig is de Vastentijd in onbruik geraakt en dat vindt Bernhard jammer. Als geestelijk adviseur van het Prinsenconvent is hij de voorganger tijdens de Carnaval mis in de Molenstraatkerk en probeert hij de kerkgangers te stimuleren ook ruimte te maken voor de bezinning na de Carnaval.

Verder is hij een graag geziene gast bij de diverse Carnavalsfeesten in Nijmegen maar hij zorgt ervoor dat hij rond 22.00 uur naar huis gaat zodat hij niet in de verleiding komt te veel te drinken 😉.

 

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz).

 

Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.