Weekbericht RC Nijmegen 10 maart 2022

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 / Jaargang 64 /  Bijeenkomst  van 10 maart 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

Bijeenkomst van donderdag : 10 maart 2022

 Welkom: delegatie RC Tongeren Gasten: Luc Ponet, René Nassen, Joseph Hougaerts, Michel Meyers

Jarigen afgelopen week:  geen

Mededelingen:

 • extra clubbijeenkomst 24 mrt a.s.
 •  week van de open clubbijeenkomst 4 t/m 9 april
 • Bart Kramer: landelijke actiedag om leden te werven voor de Rotary. Alle leden mogen een introducee meenemen. Een introducee  dient  aangemeld te worden in de club-app of bij het secretariaat.  Daarna zal er besproken worden of mensen lid willen/mogen worden.
 • Rotary project van het jaar (mail) Wij mogen meedoen met het Rotary project van het jaar: voor 1 mei een filmpje insturen. Kunnen 20k winnen en landelijke pitch doen.
 • uitnodiging masterclass RC Lingewaard 10 juli

 Het woord wordt gevraagd door:

Ronald de Groot en Hans van Leeuwen

 MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:   24

Gasten:  4

PROGRAMMA

  • 18 maart 2022: Jeroen de Vries – Duurzame voedselplanning
  • 25 maart 2022 : Beroepspraatje Nadine Maters
  • 1 april 2022: Interview Anneke Assen – Omgaan met tegenslagen en mislukkingen in het leven
  • 8 april 2022: Eleni Diker – Rotary Peace Fellowship
  • do. 14 april 2022: titel volgt
  • 22 april 2022: Peer Scheepers – Sociale cohesie in Nederland na de eeuwwisseling
  • 29 april 2022: Jan Brabers – Rotary in de Tweede Wereldoorlog
  • 6 mei 2022: Wilko van Schaik – titel volgt
  • 12 mei 2022: Hans de Haan – Mijn wandeling door een bestuurslandschap

BELANGRIJKE DATA:  

 • 4- 9 april 2022: Week van de Open Clubbijeenkomst
 • 15 mei 2022: Rotary Festival
 • 18- 22 mei 2022 : Lustrumreis Berlijn

Intrinsieke waarde van muziek door Luc Ponet van Rotary Tongeren.

16 jaar geleden heeft hij zijn eerste voordracht voor deze club gedaan in de Vereeniging. Het gaat vanavond over cultuur, muziek en kunst (als spiegel van de maatschappij).

„Ken je geschiedenis anders heb je geen toekomst“

Onderwijs is permanent aan hervorming toe, daarbij is kunst ook van belang.

Een aantal zaken die belangrijk zijn in het onderwijs:

 • Taal
 • Rekenen
 • Aardrijkskunde

Twee aspecten die in opleiding belangrijk zijn:

 • Geschiedenis
 • Kunst (maakt u een beter mens: flexibeler)

„Nijmegen – Tongeren er is meer dat ons bindt“

Bij zijn voorbereiding kwam hij op het stadswapen van Nijmegen uit. In de kroon staan 5 stenen. In het stadswapen van Tongeren zijn deze er ook maar dan 3. Hij komt bij de geschiedenis van dit wapen uit bij Willem de eerste I, hij is degene die deze 5 elementen in het wapen heeft toegevoegd. Een andere overeenkomst tussen Tongeren en Nijmegen is dat het allebei Romeinse steden zijn.

Het onderzoek waar deze presentatie betrekking op heeft is om over de diepere betekenis van cultuur wat meer te vertellen. Prinsbisdom Luik: dat was een groot geografisch gebied; van België tot Den Bosch. Dus we hebben een zeer sterke gezamenlijke cultuur. Zelfde gedragscodes, zelfde lijn qua cultuur.  De Franse revolutie heeft alles veranderd, alles geruïneerd en vernietigd.

“Een vergeten muziekcultuur”

De aanleiding voor deze presentatie en het onderliggende onderzoek betreft de restauratie van Le Picardorgel, het Tongers Orgelhandschrift en zijn doctoraatsonderzoek.

Een cultuurgebied: we gaan weer op zoek naar cultuur identiteit; het besef wat cultuur betekent voor de mensen. Uitstekende biotoop en voedingsbodem voor een eigen specifieke culturele identiteit.

Een kruispunt van culturen:

 • Kelten
 • Romeinen
 • Germanen / Franken
 • Bisdom Tongeren
 • Bisdom Luik
 • Karel de Grote

Karolingische Renaissance is naar Karel de Grote vernoemd. Hij is het scholensysteem begonnen, Napoleon heeft het gefinaliseerd. Daarnaast heeft hij het eerste orgel binnen gebracht (Aachen).

Kasteel de Renesse: foto getoond. Hij vertelt hierbij dat een oom van een studievriend hier papieren gevonden had in een kasteel waar Luc Ponet naar mocht kijken. Hier kwamen muziekstukken uit. Dit document is bestudeerd en hier komt hij later op terug.

Rene van Renesse van Elderen was de heer van het kasteel de Renesse. Hij was een belangrijk politicus, diplomaat, cultuurliefhebber en verzamelde bepaalde stukken.

“Een onbekend Tongers orgelhandschrift (1626) als inspiratiebron en als indicatie voor een historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk”. Er wordt een foto getoond van een muziekstuk, dit lijkt al wel wat op hoe het nu geschreven staat. Destijds met 12 lijnen, nu met 5.

„Unieke bron van inspiratie voor de overgang van renaissance naar barok, van Gregoriaans naar Polyfonie in het Prinsbisdom Luik“

„Tongeren versus Kapittel van Winderheim“: verbinding van kloosters. Deze waren allemaal verbonden met het Kapittel van Windesheim. Dit kapittel heeft een onderwijssysteem overgenomen met 7 stromen en heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Tongeren. Manuscript ligt nu in een museum in Den Haag.

„Muziek uit de collegiale kerk van Tongeren”: beschikt over een aantal bijzondere werken.

Een vermelding die hij meegeeft is dat Fuga ontstaan is in Luik en dat dit niet uitgevonden is  door Bach. Daarna vertelt hij over het orgelboek van de kruisheren van Luik: liber fratrum cruciferorum Leodiensium. Hier zie je een internationaal gezelschap in genoemd wat bijzonder is in die tijd omdat het verplaatsen van muziek een stuk langzamer en ingewikkelder was dan nu.

Zo valt te zien dat onze cultuur impact had op Europa. Luik was voor de Franse revolutie heel erg rijk (te vergelijken met Rome) en had veel cultuur en mooie architectuur.

Hij legt uit dat sommige culturen overgenomen zijn door Italië en vervolgens  door hun naar buiten gebracht zijn. Een van de voorbeeld die hij benoemt is basso seguente.

In organis et in discantu: zingen bij het orgel: zangers die op een bepaalde manier bij het orgel stonden om muziek te maken. Dit is tevens de titel van zijn onderzoek.

Henri du Mont is de grondlegger van de Frans-klassieke orgelmuziek.

Hierna komt het onderwerp de toekomst van de kunst aan bod.

 • VOC-mentaliteit (ondernemersmentaliteit)
 • 1ste NV
 • Handelsgeest, daadkracht en durf

Dit zou moeten stabiliseren met kunst en cultuur.

„cultureel besef of nuttigheidswaarde“ Nuttigheidswaarde was enorm maar cultureel besef minder omdat hier geen geld mee te verdienen is.

 • Culturele identiteit: wij kunnen bijvoorbeeld ons volkslied niet meezingen. Andere landen wel.
 • Collectiviteit: waar gaan we naar toe voor wat betreft de collectiviteit.
 • Identiteit: dit zouden we ons vaker moeten afvragen.
 • Tijdloosheid: als je de rusten in de muziek niet speelt dan heb je geen muziek, gaat om ordenen. Schilderkunst en poëzie hebben tijd nodig anders is het niks.
 • Normen en waarden: de discussie of deze er nog zijn.

In de 16de eeuw heeft het je alles afvragen geleid tot de Renaissance.

Hij gaat verder met het vraagstuk wat het oplevert:

 • Economische verdienmodel tegenover evenwicht en harmonie (schoonheid en esthetiek)
 • Beschaving: mensen zonder cultuur zijn niet anders dan beesten (Nietzsche)
 • Cultuur verbindt
 • Mensvorming: contact houden met mensen
 • Geluksquotiënt

Het rijker worden via kunst en cultuur: boodschap van zijn presentatie.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.