weekbericht 9 januari 2020

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 89 /  Jaargang 62 /  Bijeenkomst 09-01-2020

Motto van clubvoorzitter Tjeerd Jansen: “Rotary verbindt”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT: Met ingang van het nieuwe jaar 2020 zal het weekbericht zoals aangekondigd uitsluitend te vinden zijn op de clubwebsite: www.rotaryclubnijmegen.nl

Aanwezig: 18 leden.

Gasten:  Marianne Dees, huisarts, SCEN-arts en beroepslid Centraal Tuchtcollege Den Haag

PROGRAMMA:

 • Vr 17 jan:    Marcel Becker, filosoof en ethicus Radbouduniversiteit
 • Wo 22 jan:  Gouverneursbezoek i.s.m. RC Nijmegen Stad en Land. let op gewijzigde locatie: Valdin, van Peltlaan 4 Nijmegen
 • Vr 24 jan:   GEEN CLUBBIJEENKOMST
 • Vr 31 jan:   Roosvita Wijler, 5e vrijdag, partners welkom
 • Vr 7 feb:     Bedrijfsethiek (ovb)
 • Do 13 feb: Igor van der Vlist, Ethische dilemma’s jeugdhulp en gemeentelijke zorg
 • Vr 21 feb:  Saskia de Wildt, Beroepspraatje
 • Vr 28 feb:  Joost Meuwese, Wetsvoorstel voltooid leven

 BELANGRIJKE DATA:  

 • 1 februari 2020  : Vocational Day, Apeldoorn
 • 8 februari 2020  : Rotary Foundation dag
 • 21 maart 2020    : PETS en Assembly
 • 28 maart 2020  : RC Tongeren, Tentoonstelling Roemenië in Gallo-Romaans Museum
 • 15 mei 2020     : Pieter de Bruyn bokaal, MG
 • 16 mei 2020     : Districtsconferentie

 MEDEDELINGEN:  

 •  Jacqueline Legrand meldt een mooie opkomst bij de Nieuwjaarsbijeenkomst: 45 personen.  Bovendien dat medio februari de nieuwe statuten te verwachten zijn voor het functioneren van de RC. Jacqueline, Joost en Helmy zetten zich hiervoor in.
 •  Eelke vraagt of er tips zijn voor arbeids-juridisch advies ten behoeve van zijn pleegdochter. Zij heeft geen contract bij haar werkgever, maar is ziek. Ten gevolge hiervan dreigt zij geen inkomsten te hebben. ‘Geen contract, is wel een contract’, is een antwoord van Paul. Cyril, Lilian en Igor komen in beeld voor advies.
 •  Tjeerd meldt de recente benoeming van Qader Shafiq als Nijmegenaar van het Jaar, en feliciteert hem namens alle leden.
 • Let op: Op 22 januari komt de RC samen in restaurant Valdin.
 • Indien er leden zijn die hulp nodig hebben bij gebruik van de website: vriendelijk verzoek om Igor te raadplegen.
 • De speech die Tjeerd had geschreven voor de Nieuwsjaarsbijeenkomst komt op de website.

 Verslag

In de bijlage vindt u de sheets van de presentatie van Marianne Dees.

 Marianne Dees heeft 30 jaar gewerkt als huisarts in Dukenburg en is sinds 2000 actief als SCEN-arts (SCEN staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland).

Na haar promotie aan de Radboud Universiteit op het onderwerp Euthanasie werd ze gevraagd als beroepslid van het Centraal Tuchtcollege Den Haag. Haar rol is als medische-ethische toetssteen te dienen voor de juristen die in het College zitting hebben. Het College hanteert drie criteria voor een goed functioneren van haar als lid van het College: betrouwbaar, autonoom en eigenwijs. Marianne heeft een beroepsgeheim, haar uitspraken moet ze daarom altijd zeer goed wegen. Haar vak vergt permanente scherpte.

 Marianne stelt de vraag wie van de leden van de RC te maken heeft gehad met het Tuchtcollege en kort naar de bevindingen. Maike steekt haar vinger op. Zij raadt iedereen aan goed na te denken voordat je verhaal haalt. De procedures vergen veel van je, ook als partner. In het geval van haar partner heeft de erkenning van gemaakte fouten door zijn artsen zeker geholpen met de acceptatie.

 Marianne noemt het aantal zaken die doorgaans jaarlijks spelen, het aantal is vrij constant.

 • 1600 zaken komen voor bij het Regionaal Tuchtcollege
 • 64% van de zaken heeft betrekking op het functioneren van artsen (1000 per jaar)
 • 12 % van die klachten wordt gegrond verklaard
 • 64 % van die artsen krijgt een waarschuwing
 • 21% krijgt een berisping (deze wordt gepubliceerd)
 • Enkelen worden uitgeschreven uit het BIG-register (gemiddeld 6).

 Bij het behandelen van zaken blijkt hoezeer het vaak om het onderwerp communicatie draait. Meer dan voorheen wordt erkend dat het van belang is dat artsen laten zien dat het hen wat doet als er een medische fout is gemaakt. ‘Als een patiënt komt met een klacht moet je sorry leren zeggen als mens. Al heb je als professional mogelijk een fout gemaakt, en is jou die te verwijten. Iedereen maakt fouten in zijn vak, wij ook als artsen’.

 Marianne noemt een aantal dilemma’s uit de praktijk. Bijvoorbeeld de kwestie: Kan iemand nog arts zijn, als deze zijn partner heeft vermoord? Of: Mag een arts een medicijn in Afrika laten testen bij HIV-patiënten, zonder dit eerst getoetst wordt bij de medisch ethische commissie?

Het Centraal Tuchtcollege kan tot een andere uitspraak komen dan het Regionaal Tuchtcollege.

Tegen uitspraken van het Centraal Tuchtcollege kan men niet in beroep gaan.

 Tot slot van haar betoog vraagt ze of leden vragen willen stellen over medisch-ethische kwesties. Zo vraagt men of artsen die een berisping hebben gehad nog begeleid worden, na die uitspraak. Nee, luidt haar antwoord. Of over het gebruik van het elektronisch Patiëntendossier. Is dit in te zien door specialisten?  Het antwoord is dat huisartsen bepalen wat er met anderen uit de medische wereld wordt gedeeld.

 Marianne wordt door de voorzitter bedankt voor haar uiterst boeiende inkijk in de praktijk van het Centraal Tuchtcollege.

 Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz) en Tjeerd Jansen.

Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.