Weekbericht 6 december 2019

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 89 /  Jaargang 62 /  Bijeenkomst 6 december 2019

 • Motto van clubvoorzitter Tjeerd Jansen: “Rotary verbindt”
 • Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen.
 • Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAATAanwezig:   24 leden

 Do 12 dec:  Toets je intuitie door Jacqueline van de Pol let op gewijzigde locatie: Aqua Viva. Aan- of afmelden via maikewoldring@gmail.com 

Vr 20 dec:   Kerstvoordrachten en muziek

Vr 27 dec:   GEEN CLUBBIJEENKOMST

Vr 3 jan:      Nieuwjaarsbijeenkomst in de Stevenskerk, partners welkom

Do 9 jan:    

Vr 17 jan:    Marcel Becker, filosoof en ethicus Radbouduniversiteit

Wo 24 jan:  Gouverneursbezoek i.s.m. RC Nijmegen Stad en Land let op gewijzigde locatie: Valdin, van Peltlaan 4 Nijmegen

Vr 24 jan:   GEEN CLUBBIJEENKOMST

 BELANGRIJKE DATA:  

 •  28 maart 2020  : RC Tongeren, Tentoonstelling Roemenië in Gallo-Romaans Museum
 • 15 mei 2020     : Pieter de Bruyn bokaal, MG
 • 16 mei 2020     : Districtsconferentie

 MEDEDELINGEN:  

 • Tjeerd maakt ons attent op  de uitnodiging van Rotaryclub Tongeren voor een lezing van Tom Sauer over de NAVO op 17 december. Zie mail van vorige week.
 • Lilian maakt melding van een bijeenkomst met het regionaal bestuurscontact. Veel zaken zijn besproken en er is kennis gemaakt met andere inkomende voorzitters.
 • Anneke Assen wijst op een krantenartikel over Rotary, dat zonder inbreng of overleg met de Rotary tot stand gekomen is. Het zij zo. Verder alle chauffeurs bedankt!
 • Maike vertelt dat zij moet afzien van het voorzitterschap na volgend jaar i.v.m. haar grote betrokkenheid bij de zorg voor haar zus.
 • Maud heeft nog een aantal boekjes van haar rede meegenomen voor geïnteresseerden die er afgelopen week niet bij konden zijn toen zij haar lezing gaf.

 VERSLAG: 

Ethiek-quiz door Helmy Schellens.

Deze quiz vormt de aftrap van een aantal voordrachten rond het thema ‘Ethiek’ of ‘ Ethische Dilemma’s’. Helmy legt ons een aantal vragen voor: Wat is ethiek? Nadenken over goed handelen in concrete situaties.

Moraal is het geheel van normen en waarden. In de ethiek kun je kritisch nadenken over de moraal. Rotary werd destijds opgericht omdat het volgens Paul Harris slecht gesteld was met de ethiek van het zakenleven in Chicago. Daartoe werd de 4-way test bedacht, die ook momenteel nog actueel is.

Op basis van de 4-way test dienen we ons vier vragen te stellen met betrekking tot alles wat we denken, zeggen of doen:

 1. is het waar?
 2. is het billijk voor alle betrokkenen?
 3. bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
 4. komt het alle betrokkenen ten goede?

Dit is een vorm van pragmatische handelingsethiek. Daarnaast bestaat er ook ‘bezielingsethiek’. Dat gaat meer over goed en kwaad in het algemeen.

Ethische dilemma’s kunnen ook ontstaan als men fout doet als onderdeel van een groter geheel. Hannah Arendt heeft daar over gepubliceerd: Eichmann was onderdeel van een groter kwaad.

In onze maatschappij is verantwoordelijkheid erg versnipperd. Wie is er dan fout?

Helmy legde een aantal ethische problemen aan de verschillende tafels voor. Deze betroffen:

 • het wachtgeld van Klaas Dijkhoff,
 • het verplicht donorschap,
 • het inzetten van robots ten koste van werknemers,
 • het verkopen van Mein Kampf.

Er werd veel gediscussieerd aan de verschillende tafels. Zo ook over andere dilemma’s, zoals over:

 • Fake-nieuws. Informatie screenen om foute berichten op te sporen?
 • IS-vrouwen en kinderen, moeten we ze wel of niet terughalen? Er ontstaat een conflict tussen humanitaire, juridische en veiligheidsoverwegingen.
 • Vrijwillig afzien van AOW.

Discussie het wachtgeld van Klaas Dijkhoff: het is een vangnetregeling, politicus heeft voorbeeldfunctie en zou daarom van wachtgeld moeten afzien. Het is vanuit partijpolitiek oogpunt schadelijk om wachtgeld te accepteren. Zouden er redenen kunnen zijn dat we het wel terecht hadden gevonden dat hij wachtgeld zou accepteren? Stel dat Klaas Dijkhoff een ernstig ziek kind heeft met kostbare behandelingen waar groot deel van zijn salaris aan opgaat. Wat zouden we dan besluiten?

Kortom heel veel zinnige vragen, maar geen eenduidige antwoorden. Dat is nu typisch voor ethiek. Helmy bedankt hiervoor!

JM

 

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz) en Tjee