Weekbericht 25 oktober

Rotary Club Nijmegen

 • Clubjaar 89 /  Jaargang 62 /  Bijeenkomst 25 oktober 2019
 • Motto van clubvoorzitter Tjeerd Jansen: “Rotary verbindt”
 • Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen.
 • Rekening Van Broekhovenfonds: NL66SNSB0932254330 of NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:   25 leden

Gast:   Maria van den Muijsenbergh (spreker) en Saskia de Wildt (die vandaag geïnstalleerd wordt als lid)

PROGRAMMA:

 • Vr 1 nov:     Mark Slinkman over de rol van de overheid bij armoedebestrijding
 • Do 7 nov:    Frank van de Schoor, Valkhofmuseum over Piet Mondriaan en Jessurun de Mesquita
 • Vr 15 nov:   Bezoek aan Werkbedrijf Rijk van Nijmegen (aanmelden bij secretariaat)
 • Vr 22 nov:   CLUBZAKEN
 • Vr 29 nov:   Maud Graff- oratie leerstoel ergotherapie, Vijfde Vrijdag (partners welkom)
 • Vr 6 dec:     Start thema ethiek
 • Do 12 dec:  Ijsbrand Terpstra (DROG) over fake news, tevens het thema van de Ryla voorjaar 2019
 • (let op gewijzigde locatie: Aqua Viva)

 BELANGRIJKE DATA:  

 •  2 november 2019         : Tulpenbollen planten Kalorama
 • 15 mei 2020                 : Pieter de Bruyn bokaal, MG
 • 16 mei 2020                 : Districtsconferentie

 MEDEDELINGEN:  

 • Iedereen wordt gevraagd om even kritisch te kijken naar hun Avondjes-van-8. Die lopen op dit moment. Maar er zijn indicaties dat ze niet allemaal goed van de grond zijn gekomen. In jullie aandacht aanbevolen.
 • Men wordt ook herinnerd aan de tulpenbollenaanplantdag op zaterdag 2 november aanstaande bij Kalorama.
 • Clubzaken op 22 november zal voornamelijk besteed worden aan een gesprek over de gehouden enquête. Tjeerd stuurt tevoren nog een tekst rond.
 • Er wordt opnieuw een oproep gedaan voor chauffeurs voor de clubbezoeken van Anneke.
 • Anne Marie vertelt over haar bezoek aan Indonesië. Zij was er voor een aantal projecten, maar is ook uitermate gastvrij ontvangen door de Rotaryclub van Semarang, waarvan zij een vaantje heeft meegenomen. Zij zal te zijner tijd wat meer over haar bezoek vertellen.
 • Qader vertelt over zijn projecten en bericht onder meer over Shelter City.
 • Ronald is met een aantal projecten druk bezig geweest, en zal de komende tijd veel op reis zijn. We mogen hem pas tegen Kerstmis weer terug verwachten.

 Dan volgt de installatie van Saskia de Wildt, ingeleid door een (nu al felbegeerde) speech van de voorzitter en gevolgd door een uitstekend praatje van ons nieuwe lid.

VERSLAG:  Armoede en gezondheidzorg door Maria van den Muijsenberg

Eelke introduceert de spreker Prof. Dr. Maria van den Muijsenberg, huisarts, straatdokter Nijmegen, Hoogleraar Gezondheidsverschillen en eerstelijnszorg Radboud UMC – Pharos.

Onder de titel “ Armoede en gezondheid” vertelt de spreker ons over de relatie tussen opleiding/inkomen en de levensverwachting. Dit verschilt in Nijmegen per wijk. Kort gaat ze in op de verschillende armoede-definities van CBS en SCP. In Nijmegen is er een relatief hoog percentage van de bevolking dat onder de armoedegrens leeft (14,8%). Dit zijn meest bijstandsontvangers, eenoudergezinnen en migranten of vluchtelingen.

Armoede is ongezond. En deze mensen komen vaak in een neerwaartse spiraal terecht, waarbij ze ongezonder gaan leven en zorg mijden. Een belangrijke reden van de ongezondheid is chronische stress. Dit resulteert in minder denkkracht en korte termijn oplossingen. Ook speelt dit bij zwangerschappen, waarbij chronische stress van de moeder lijdt tot akkerende postnatale problemen.

Spreker Maria is als vrijwilliger huisarts bij de daklozen-zorg in Nijmegen. De daklozen bestaan in toenemende mate uit een atypisch gezelschap. Vaak is voor hen de regelgeving te ingewikkeld, veel hebben moeite met lezen/schrijven en ze hebben vaak een beperkt “doe-vermogen”. Een goede aanpak is om armoede en gezondheid te koppelen. In Nijmegen is daarvoor o.a. de “formulieren-brigade”, die deze mensen gericht help. Verder wordt er gepleit voor het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid en voor begrijpelijk taalgebruik. Verder moeten patiënten een persoonlijke benadering krijgen i.p.v. de protocollen-benadering. Kortom geeft elk mens wat hij/zij nodig heeft en versterk het gevoel van eigenwaarde. Dat komt de gezondheid ten goede.

Ronald pleit voor betere pré-conceptie-zorg en -voorlichting in deze groep. Roelof blijft er op hameren dat 2,5 miljoen mensen in Nederland een verstandelijke beperking hebben en dat daar onvoldoende rekening mee wordt gehouden. Eelke pleit ervoor om nieuwkomers niet weg te zetten of te kleineren. Ronald vraagt zich af of de gemeente iets doet aan wetenschappelijk onderzoek naar armoede. Dit is eigenlijk niet het geval. Gemeente wil wel, maar heeft geen middelen ervoor beschikbaar. Saskia meldt uit haar ervaring, dat er in Rotterdam een prenataal programma is voor deze doelgroep.

Eelke sluit af en bedankt de spreker voor haar boeiend betoog.

BK.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz) en Tjeerd Jansen.

Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.