Weekbericht 25 februari 2022

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 / Jaargang 64 /  Bijeenkomst  van 25 februari 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT: DRINGEND VERZOEK VOORAF AAN TE MELDEN VIA DE CLUB-APP VOOR DE BIJEENKOMSTEN IN GROENEWOUD

Aanwezig: 15 leden. 1 gast

Gast: Chris van Weel, Valérie de Groot

PROGRAMMA:

  • do. 10 maart 2022Luc Ponet (RC Tongeren) – De innerlijke kracht van muziek
  • 18 maart 2022: Jeroen de Vries – Duurzame voedselplanning
  • 25 maart 2022 : Beroepspraatje Nadine Maters
  • 1 april 2022: Interview Anneke Assen – Omgaan met tegenslagen en mislukkingen in het leven
  • 8 april 2022: Eleni Diker – Rotary Peace Fellowship

 BELANGRIJKE DATA:  

  • 15 mei 2022: Rotary Festival
  • 18- 22 mei 2022 : Lustrumreis Berlijn

 MEDEDELINGEN:  

  • De voorzitter geeft een update van de gezondheidssituatie van Birgit. Haar behandeling is gestart en die verloopt naar omstandigheden voorspoedig.
  • De ALV die voor de komende bijeenkomst gepland stond, zal geen doorgang vinden. Er is de komende week geen bijeenkomst. Nadere informatie vanwege het bestuur zal volgen.

Inleiding: Chris van Weel: De portrettering van Dr. Jacobs 1919-1920. Of hoe Aletta nooit in “Amsterdam” kwam

Chris van Weel houdt, na een introductie door Ronald de Groot, een geëngageerde inleiding over de portrettering van Aletta Jacobs. Het is een engagement dat geholpen wordt door een familieconnectie met het onderwerp.

Aletta Jacobs is zes keer geportretteerd door Isaac Israëls. Chris van Weel heeft naar die portrettering detectivewerk verricht. Dat was nodig, want het is een gecompliceerde geschiedenis. Hij schetst eerst de context: De emancipatie van vrouwen en de verwerving van kiesrecht zijn niet zonder slag of stoot verlopen. En Aletta Jacobs heeft in die geschiedenis een omstreden positie. De “dames” van de beweging waren namelijk niet altijd enthousiast over haar. Haar verdienste gaf echter aanleiding om haar – naast de eerbewijzen die haar ten deel vielen – ook te portretteren. Maar er zijn grote onduidelijkheden rond de opdrachtverlening. Die opdracht zou gegeven worden aan “onze eerste schilderessen”. Maar uiteindelijk kwamen er portretten van Israëls.

Natuurlijk was het de bedoeling dat er een officieel portret zou komen in het Rijksmuseum. Maar dat ging niet door. Een portret dat kandidaat was voor verwerving door het Rijks werd door de directeur kunstzinnig akkoord bevonden. Maar de beslissing over de koop werd door hem overgelaten aan de verantwoordelijke minister, die negatief besliste. Wellicht is die beslissing geïnspireerd door zijn verleden verzet tegen het vrouwenkiesrecht.

Een latere poging tot schenking leidde tot niets. Die mislukking zag echter de geboorte van de gedachte om een ander museum een officieel portret van Jacobs te schenken. De keuze viel op Groningen. En dat bleek ermee verguld, ook al omdat het een verzameling schilderijen van Jozef Israëls bevatte en aan die verzameling graag een Isaac toevoegde. In 1931 werden er twee portretten van haar in het museum ondergebracht.

Inmiddels blijken er echter ook andere portretten te zijn, waaronder een portret in de collectie Kröller-Müller. En er zijn er – naast dit drietal – nog twee, die een weg naar een museum hebben gevonden. En er is een zesde portret. Dat is spoorloos. Maar er bestaat een foto van, dat de reden is waarom wij van het bestaan van dat portret weten. Zes portretten dus maar liefst.

Maar in het Rijks – dat ooit de gedoodverfde destinatie van het officiële portret was – is er nooit één terechtgekomen. Amsterdam heeft het. Maar geen portret van deze grote voorvechter van de vrouwenbeweging en advocaat voor het kiesrecht voor vrouwen.

–/–

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.