Weekbericht 22 november

Rotary Club Nijmegen
Clubjaar 89 / Jaargang 62 / Bijeenkomst 22 november 2019
Motto van clubvoorzitter Tjeerd Jansen: “Rotary verbindt”
Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen.
Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.
MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:
Aanwezig: 30 leden

PROGRAMMA:
Vr 29 nov: Maud Graff- oratie leerstoel ergotherapie, Vijfde Vrijdag (partners welkom)
Vr 6 dec: Ethiek-quiz door Helmy Schellens
Do 12 dec: Toets je intuitie door Jacqueline van de Pol, aanmelden via [email protected]
let op gewijzigde locatie: Aqua Viva
Vr 20 dec: Kerstvoordrachten en muziek
Vr 27 dec: GEEN CLUBBIJEENKOMST
Vr 3 jan: Nieuwjaarsbijeenkomst in de Stevenskerk, partners welkom
Do 9 jan:
Vr 17 jan: Marcel Becker, filosoof en ethicus Radbouduniversiteit
Wo 24 jan: Gouverneursbezoek i.s.m. RC Nijmegen Stad en Land
let op gewijzigde locatie: Valdin, van Peltlaan 4 Nijmegen
Vr 24 jan: GEEN CLUBBIJEENKOMST

BELANGRIJKE DATA:
28 maart 2020 : RC Tongeren, Tentoonstelling Roemenië in Gallo-Romaans Museum
15 mei 2020 : Pieter de Bruyn bokaal, MG
16 mei 2020 : Districtsconferentie

MEDEDELINGEN:
Voorzitter Tjeerd Jansen opent de vergadering en is verheugd over de hoge attendance (30 leden). Hij heeft de volgende mededelingen:
– Op donderdagavond 12 december kunnen we niet terecht bij De Rozenhof maar komen we samen bij Aqua Viva. We gaan aansluiten op de Kerstpakketten-actie van de Voedselbank. Een ieder wordt verzocht wat aardige inhoud voor een Kerstpakket mee te brengen; dit gaan we gezamenlijk inpakken.
* Cees Gips merkt op dat Inner Wheel die avond alle partners heeft uitgenodigd; daarnaast heeft de Herensociëteit vergadering.
* Vanuit de aanwezigen wordt hiertegen ingebracht dat we op eigen koers moeten varen en niet op de agenda’s van anderen.
* Voorzitter gaat nog even nadenken, maar geeft aan dat de avond zoals aangekondigd vooralsnog gewoon doorgaat.
– Carla Verlinden is overleden op 20 november. Uitvaart op 26 november in de Cenakelkerk; crematie in kleine kring. Rouwkaart volgt.Een aantal commissievoorzitters hebben mededelingen:
Programma Commissie (Jacqueline Le Grand)
– Er ligt nu tot de zomer een behoorlijk gevuld programma, maar er zijn nog enkele open plekken. Goede ideeën zijn welkom.
– Ten aanzien van het evenwicht tussen interne en externe sprekers is geturfd: 14 intern tegen 12 extern, waarbij toe te voegen 4 maal interactieve bijeenkomsten op intern initiatief. Conclusie: geen onbalans.
– Commissielid Peter Mulder gaat tot eind mei naar Australië.
– Commissielid Marieke van Baarle is weer deels aan het werk en doet iedereen de groeten
– Er wordt gewerkt aan een Nieuwjaarsbijeenkomst met partners op 3 januari in de St. Stevenskerk
Commissie International Services (Jan Roelof Moll)
– De Kaminabend bij de contactclub Mönchengladbach op 13 november is plezierig verlopen. Vanuit onze club waren Jacqueline v.d. Pol, Hans de Haan, Bart Kramer en Jan Roelof Moll present. Ook vertegenwoordigers van de andere clubs uit Mönchengladbach namen deel. Hartelijke ontvangst. In RC Mönchengladbach zijn nog geen dames lid. Op dit moment is er in onze contactclub meer aandacht gericht op fund raising dan op ‘handen uit de mouwen’.
– Vanuit contactclub RC Tongeren is er een uitnodiging binnen voor een evenement op zaterdag 28 maart. Dan is er een Tentoonstelling in het Gallo-Romeins museum over Roemenië, met een diner en mogelijkheid tot overnachting. Partners mede uitgenodigd.
Fellowship commissie (Jan Spanhoff)
– Op bezoek geweest bij Marieke van Baarle; gaat wat beter met haar.
– Op bezoek geweest bij Marion Stoutjesdijk; dank voor de bloemen.
– Contact met Wim Bongaerts; die voelt zich goed, is inmiddels verhuisd.
– Cees Gips en Astrid Wessels melden dat het ook met Beatrijs Linford wat beter gaat.
– Qader Shafiq mist een ‘in memoriam’ voor Hans Stoutjesdijk.
Webmasters (Theo Bergen)
– Vanaf 1 december wordt het Weekbericht niet meer per e-mail verspreid, maar ieder krijgt een link naar de website;
– Oproep om gebruik website te promoten, ook via Linked-in.
Community services (Igor v.d. Vlist)
– Aanvragen (#10) doorgenomen voor dit jaar. Wat opvalt is dat er aan een financiële aanvraag vaak ook verzoeken gekoppeld zijn om mee te denken of mee te helpen.
– Terugblik op activiteiten afgelopen jaar gedaan.
– Oproep voor nieuwe ideeën.

Diverse mededelingen

  • Persoonlijk nieuws: Igor heeft een nieuwe baan. Hij is bij Gemeente Lingewaard nu Manager (teamleider) Toegang (tot sociale voorzieningen).
  • Qader Shafiq: Heeft onlangs zijn eerste Nederlandse, Nijmeegse, buurman weer ontmoet, Charles. Charles heeft hem indertijd heel goed geholpen. Charles is nu 90. Qader heeft recent een column gewijd aan hem. Toen Qader hierna thuiskwam trof hij zijn huidige buurman aan die een zware partij hout aan het sjouwen was. Die is hij toen ook maar gaan helpen. Dat leverde Qader rugpijn op, maar de dag erop heeft hij toch de Zeven Heuvelenloop succesvol uitgelopen.
    Qader Shafiq: De Zeven Heuvelenloop heeft hij ook dit jaar gelopen voor een goed doel: Sheltercity gast William uit Uganda. Die zet zich in voor het behoud van het regenwoud. Met de sponsoropbrengst kan Qader enige tientallen bomen laten planten in Uganda. Hij doet een oproep om hieraan aanvullend bij te dragen.
  • Maike Woldring: Zeer goed avondje van 8 beleefd bij Hans Classen in Belvoir.
    Mariëlle Harrigan gaf een toelichting op de opbouw van de rechterlijke macht. Er bleek veel betrokkenheid bij het wel en wee van de club; de thema’s die vandaag aan de orde komen zijn deels direct alvast opgepakt.

VERSLAG: Bespreking enquête onder clubleden
Voorzitter Tjeerd Jansen leidt het thema van vanmiddag in met een toelichting op zijn brief. Hij stelt dat er stevige vragen liggen en ziet de bijeenkomst als een eerste open gesprek.
Theo Bergen:
– Respons van 42 van de 60 leden is erg matig, zeker gezien de grote inzet om iedereen nogmaals te herinneren dat ieders deelname aan de enquête van belang is.
– Hij ziet niet direct een tweedeling qua leeftijd of generatie en wil die zeker niet uitvergroten, maar liever dempen. Hij weet dat hij zelf niet jong meer is maar voelt zich nog wel zo.
Hans de Haan:
– Vindt de vragen niet gelukkig geformuleerd, maar heeft uiteindelijk toch besloten ze te beantwoorden.
– Ziet geen generatiekloof.
Jan Roelof Moll:
– Ziet een verdeling op de leeftijd van 60 jaar niet als zinvol; praktischer is om te kijken naar een verdeling in leden met een (volle) baan en gepensioneerden. Voor het aantrekken van nieuwe leden en verjonging van de club is aansluiting door nieuwe leden vanuit de groep ‘met baan’ essentieel voor de toekomst van de club.
– Voor het maken van keuzes in de tijdstippen van de clubbijeenkomsten is het bieden van maximale aansluiting bij de agenda’s van de doelgroep potentiele nieuwe leden verstandig.
Eelke de Jong:
– Uitkomsten enquête zijn niet schokkend; iedereen vindt wel wat;
– Belangrijker is: waar willen we heen, en: hoe verdelen we de taken om daar te komen.
Tjeerd Jansen:
– Er liggen wel degelijk bepaalde vragen, zoals: moet het experiment van de samenkomsten op donderdagavond worden doorgezet.
– Voorts ziet hij als zorgen:
* de weekberichtencommissie kan geen mensen krijgen;
* organisatie van avondjes van 8 loopt moeizaam;
* attendance vaak laag;
* respons op enquête te laag : maar liefst 18 leden hebben niet de moeite genomen te reageren ondanks herhaald verzoek.
Hans de Haan:
– Deze zorgen komen niet uit de enquête.
Tjeerd Jansen:
– Gesprek is belangrijker dan de enquête.
Roelof ten Doesschate:
– Gebruikelijk was om leden gewoon een taak of commissie toe te wijzen. Niets vrijblijvends.
Astrid Wessels:
– Jacqueline v.d. Pol is begonnen de leden te vragen waarvoor ze zich vooral willen inzetten. Die beweging is goed want levert meer motivatie op.
Tjeerd Jansen:
– Wijst op Statuten en Huishoudelijk Reglement, waarin het Verenigingskarakter wordt benadrukt. Dat betekent dat niet het Bestuur alles bepaalt en de taken/lakens uitdeelt.
Cees Gips:
– Via ‘polderen’ invullen van commissies is prima, maar voor huishoudelijke taken (corvee) is een indeling wel nodig, anders gebeuren die niet.
Joost Meuwese:
– Retorische vraag: welke prioriteit heet Rotary in ieders Hoofd, Hart en Agenda?
Lilian v.d. Velden:
– Ervaring bij het uitnodigen van potentieel nieuwe leden levert op dat de vrijdaglunch voor velen een niet te nemen obstakel vormt. Ze pleit voor het verschuiven van een aantal bijeenkomsten per maand naar de avond. Blijvende verjonging is essentieel, en we zitten nu in de krimp en vergrijzing.
Cees Gips:
– Is 60+ jaar jong, maar heeft behoefte aan vaste tijden, rust en regelmaat. Zelf heeft hij weinig mogelijkheden ’s avonds door andere verplichtingen.
Igor v.d. Vlist:
– Vrijdagmiddaglunch is lastig in zijn agenda. Bij het aanzoeken van nieuwe leden blijkt de attendance verplichting (ook als zachte verplichting) te remmen.
Lilian v.d. Velden:
– Vaak komen op clubbijeenkomsten is wel essentieel
Hans de Haan:
– De attendance op donderdagavond is niet hoog. Helpt zo’n avondbijeenkomst wel?
Roelof ten Doesschate:
– Alle clubs om ons heen zijn avondclubs en hebben hetzelfde probleem.
– 2 keer ’s avonds en 2 keer bij de lunch bijeen per maand leidt tot een splitsing in de club.
Jan Roelof Moll:
– Verschilt op dit punt van mening: hij komt zelf als hij in de gelegenheid is, of het nu donderdagavond is of vrijdagmiddag. En ziet dat ook bij anderen.
Qader Shafiq:
– Benadruk vriendschap!
– Praat niet over vorm!
– Werf op inhoud!
Hans van Leeuwen:
– Niet iedereen heeft nu de mogelijkheid (zoals hijzelf) om de eigen agenda vrij te sturen
– De nieuwe generatie denkt (‘tikt’) heel anders!
– Zet de deur maximaal open. Twee keer donderdagavond en twee keer vrijdagmiddag kan.
Maike Woldring:
– Pleit voor diepte-interviews.
– Doe onderzoek naar groep nieuwe potentiële leden.
– Denk na over profilering.
Cees Gips:
– Verwijst naar de Statuten, en in het bijzonder naar de verplichte vertaling vanuit de USA. Attendance is verplicht, behoudens specifieke dispensatie door het bestuur.
Lilian v.d. Velden:
– Bij de 3 andere Nijmeegse Rotary clubs loopt vooral bij Nijmegen-Zuid de avond goed.
– Ervaar de toonzetting en sfeer in het blad Rotary Nederland. Die wijkt sterk af van de juridische insteek uit de VS.
Anneke Gabreëls
– Breng goed in kaart wat mensen die gepolst worden weerhoudt.
– Vraag jonge leden wat hun attendance remt.
Hans Classen:
– Hoe is het mogelijk dat we sommige leden jarenlang niet zien?
Cees Gips:
– Spreekt waardering uit hoe het Bestuur dit gesprek oppakt.
Tjeerd Jansen:
– Geeft aan dat het gesprek wordt voortgezet; dank allen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 1400 uur.
JRM

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz) en Tjeerd Jansen.
Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.