Weekbericht 22 april 2022

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 / Jaargang 64 /  Bijeenkomst  van 22 april 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

Bijeenkomst van vrijdag : 22 april 2022

 Jarigen afgelopen week:  geen

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:        18

Welkom: de voorzitter opent de bijeenkomst en heet onze gast welkom.

Gasten: Prof. dr. Peer Scheepers, de spreker van vandaag

Jarigen afgelopen week: geen

Mededelingen:

 • De voorzitter vraagt aandacht voor de mailing die de inkomende voorzitter Maike Woldring heeft rondgestuurd waarin wordt gevraagd te laten weten in welke commissie je nu zit, en wat je in de toekomst zou willen doen. Deadline 26 april.
 • Voor de komende Ryla kunnen kandidaten tussen 16 en 19 jaar worden voorgedragen, zie mail van 21 april.
 • Verder kan er gestemd worden op het Rotaryproject van het jaar. Anneke zegt dat er nog verdere info komt hoe dit in zijn werk gaat. RC Elst Overbetuwe heeft onze club verzocht hun project te steunen, deze heeft betrekking op hun acties voor de Voedselbank en Oekraïne.

 Het woord wordt gevraagd door: niemand

PROGRAMMA

 • 29 april 2022: Jan Brabers – Rotary in de Tweede Wereldoorlog
 • 6 mei 2022: Wilko van Schaik (NEC) – Positief leiderschap in crisis vanuit de mens
 • 12 mei 2022: Hans de Haan – Mijn wandeling door een bestuurslandschap
 • 20 mei 2022: Berlijnreis
 • 27 mei 2022: Beroepspraatje Sebastiaan Oosthout + pianorecital
 • 3 juni 2022: Jeanette van Dongen – Aardige dokters helpen

BELANGRIJKE DATA:  

 • 12 mei 2022: Benoeming dhr. Karelle (RC Tongeren) tot ere-lid.
 • 15 mei 2022: Rotary Festival
 • 18- 22 mei 2022 : Lustrumreis Berlijn
 • 10-12 juni 2022: Ryla, Groesbeek

VERSLAG

Prof. dr. Peer Schepers is hoogleraar methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek bij de leerstoelgroep Sociologie van de Radboud Universiteit. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.  Zijn interesse gaat uit naar vraagstukken inzake sociale cohesie: solidariteit met leden van de eigen groep (sociale contacten en onderling hulpbetoon) en vijandigheid tegenover leden van andere groepen (vooroordelen, uitsluiting, discriminatie, stemmen op extreemrechtse partijen). Hij vergelijkt samenlevingen (vaak landen) onderling, om zo verschillen tussen samenlevingen te verklaren met gevonden kenmerken en kijkt ook hoe deze zich ontwikkelen in de tijd. Het is dus eigentijdse geschiedenis vanuit een sociologisch perspectief gezien.

Vandaag spreekt hij over sociale cohesie in Nederland na de eeuwwisseling en maakt een vergelijking met andere Europese landen. Sterke determinanten voor solidariteit met de eigen groep en vijandigheid t.o.v. anderen zijn het sociale zekerheidssysteem, de democratische geschiedenis van een land en economische ongelijkheid (de kloof tussen arm en rijk). De data van dit onderzoek komen uit de European Social Survey, in Nederland ook bekend als Nationaal Opinie Onderzoek, een crossnationaal enquêteonderzoek dat beoogt de attitudes, meningen en gedragspatronen van de bevolking in de verschillende Europese landen in kaart te brengen. De enquête wordt sinds 2002 iedere twee jaar georganiseerd. De resultaten van ronde 10 worden in 2022 gepubliceerd. http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/netherlands/

In Nederland is het vertrouwen in de medemens hoog (65%) en is vergelijkbaar met Denemarken. Aan de andere kant van de schaal vinden we landen als Duitsland, Italië en Portugal. Een ander sociaal zekerheidssysteem en een gebroken democratische traditie spelen hierbij een rol. Nederland blijkt extreem hoog te scoren op participatie in vrijwilligersorganisaties. 80% van de Nederlanders is hierbij op een of andere manier betrokken. Over de tijd gezien (2008  2020) zijn we meer geld gaan doneren, terwijl de actieve inzet ongeveer gelijk blijft. We geven dus liever geld dan dat we iets doen. Participatie in religieuze organisaties, vakbonden en politiek partijen toont een licht dalende trend. Ons geloof in God daalt sterker dan het kerkbezoek.

Het slechte nieuws is dat er in Nederland en Europa sprake is van etnocentrisme. Mensen in landen als Hongarije, Tsjechië, Litouwen en Estland zeggen de grenzen te willen sluiten voor zigeuners, moslims en Joden (in deze volgorde), dit in tegenstelling tot de Scandinavische landen, Duitsland en Nederland waar dit soort opinies eveneens bestaan maar in mindere mate. In Nederland uit etnocentrisme zich met name in vooroordelen over moslims en de vrees voor de Islam. 36% van de Nederlanders denkt overigens dat minderheden zichzelf uitsluiten.

Het goede nieuws is dat er sinds 2010 in Nederland een sterke daling is te zien in discriminatie van andere bevolkingsgroepen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met een veranderde toestroom, sinds 2010 voeren Polen en Syriërs de lijst van nieuwkomers aan.

Het was een boeiende voordracht die stof tot nadenken geeft en die tot een levendige discussie tijdens en na het betoog leidde.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz).

Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.