Rotary Club Nijmegen
Clubjaar 89 / Jaargang 62 / Bijeenkomst 15 november 2019
Motto van clubvoorzitter Tjeerd Jansen: “Rotary verbindt”
Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen.
Rekening Stichting Theo van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.
MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:
Aanwezig: 15 leden
Gast: —

PROGRAMMA:
Vr 22 nov: CLUBZAKEN
Vr 29 nov: Maud Graff- oratie leerstoel ergotherapie, Vijfde Vrijdag (partners welkom)
Vr 6 dec: Ethiek-quiz door Helmy Schellens
Do 12 dec: Ijsbrand Terpstra (DROG) over fake news, tevens het thema van de Ryla voorjaar 2019
(let op gewijzigde locatie: Aqua Viva)
Vr 20 dec: Kerstvoordrachten en muziek
Vr 27 dec: GEEN CLUBBIJEENKOMST
Vr 3 jan: Nieuwjaarsbijeenkomst in de Stevenskerk
Do 9 jan: Toets je intuitie
Vr 17 jan: Marcel Becker, filosoof en ethicus Radbouduniversiteit
Vr 24 jan: Marianne Dees over Centraal Medisch Tuchtcollege

BELANGRIJKE DATA:

1 februari 2020 : Landelijk seminar Vocational service, Apeldoorn (info volgt)
15 mei 2020 : Pieter de Bruyn bokaal, MG
16 mei 2020 : Districtsconferentie

MEDEDELINGEN:
Hans Classen: Opmerking voor diegenen die overwegen naar Frankrijk te gaan: enorme chaos in hele land verwacht, vanaf 5 december en de dagen kort daarna.

VERSLAG:

Het is voor sommigen even zoeken maar uiteindelijk komt iedereen op de juiste plek terecht, de locatie Boekweitweg van het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen. De meesten zijn er nog nooit geweest maar het gebouw is bij oudere Nijmegenaren misschien nog bekend als het voormalig Breed.
Mijn collega’s Rob Ruhl (directielid), Tim Tiemens (teamleider Sociale Werkvoorziening) en Astrid Rutten (communicatiemedewerker) stellen zich eerst voor, daarna houdt Rob een presentatie (zie bijgevoegde powerpoint).
Ondanks dat het kabinet heeft besloten te stoppen met de Sociale Werkvoorziening (verder: SW) en dat dus een uitstervende tak van sport is, blijft de missie van het Werkbedrijf (verder: WB) overeind.
Waar geloven wij in? Iedereen is van waarde, afstand tot de arbeidsmarkt bestaat niet, we kijken naar wat mensen wél kunnen en relaties zijn de sleutel tot succes.
We zoeken heel erg het contact met ondernemers en besteden veel aandacht aan relatie-opbouw vanwege het opsporen van banen. Arbeidsbemiddeling is onze belangrijkste taak : mensen die onder de Participatiewet (bijstand) vallen en op zoek zijn naar een baan, op een duurzame werkplek krijgen. Daarvoor zijn ongeveer 300 mensen (220 fte) in 6 werkteams aan de slag (Horeca, zorg en verkoop, Productie, magazijn en logistiek, Bouw, ICT, Techniek en Toezicht, Zakelijke dienstverlening, Schoonmaak en Groen en Grijs).
Ons werkgebied is de hele regio: van Nijmegen tot Mook en Middelaar, Wijchen, Druten etc.
Bij het UWV zitten de mensen die of een uitkering hebben op grond van sociale verzekeringen of die WW recht hebben opgebouwd en dus wat recentere werkervaring hebben. Dat betekent dat bij WB de mensen zitten die over het algemeen meer steun nodig hebben op de weg naar werk. En dat zijn zeker niet alleen laagopgeleiden, we zien ook veel (niet-, bijna-) afgestudeerden van hogeschool en universiteit.
Dit roept de vraag op hoe het toch kan dat ook hoogopgeleiden zoveel moeite hebben werk te vinden. Allereerst gaat het om een minderheid binnen de groep hoogopgeleiden maar wat we zien is o.a. psychische problematiek maar ook houdingsaspecten, te weinig voorbereiding op het werkende leven. Opleidingen leiden nog te vaak op voor een diploma en minder voor de arbeidsmarkt.
Er zijn 11.000 mensen in deze regio die bijstand ontvangen, daarvan vallen er ruim 4000 onder onze aandacht, voor de rest is er zorg of andere dienstverlening.
Onze doelgroep bestaat uit mensen in de Participatiewet en mensen in de SW.
Mensen onder Participatiewet:
• Met bijstandsuitkering
• Deel met arbeidsbeperking (voorheen SW en Wajong)
• Zonder uitkering/niet–uitkeringsgerechtigden (“nuggers”)
• (kwetsbare) jongeren en statushouders
We voeren bij WB geen apart doelgroepenbeleid, wel hebben we een specifieke focus op jongeren (sluitende aanpak, meteen na school aan het werk) en statushouders (vaak specifiekere problematiek, taal en cultuur).
Wat betreft Jongeren (tot 27 jaar) zijn we met scholen (inclusief de universiteit) bezig afspraken te maken om tijdig aan de voorkant mensen te koppelen aan werk. Zo is er niet alleen aandacht voor een diploma maar komen jongeren eerder op de juiste plek in beeld om ondersteuning te vinden bij het zoeken naar werk. Onnodig thuiszitten moet zo voorkomen worden. WB krijgt hiervoor geen vergoeding vanuit de rijksoverheid, dit is een eigen beleidskeuze.
Vanuit team statushouders zien we dat deze groep de vaardigheden bezit die gevraagd worden in deze arbeidsmark. Ondanks problemen met taalachterstand en cultuurverschil zijn ze redelijk kansrijk. De groep is ook divers; Eritrëers zijn bijvoorbeeld weer anders dan Syriërs.
Op dit moment zijn er zo’n 1700 medewerkers in de SW in dienst bij het Werkbedrijf. Dit wordt dus door het kabinetsbesluit afgebouwd.
In 1 x naar werk is vaak een hele grote stap voor mensen, voor hen is er bijvoorbeeld Op weg naar werk (ook wel: arbeidsmatige dagbesteding) i.s.m. zorgaanbieders als Pluryn, Iriszorg. Mensen kunnen geplaatst worden bij bijv. Blixem, dit is een eerste stap voordat ze geplaatst kunnen worden bij werkgevers, over het algemeen hebben deze mensen een zeer lage arbeidsproductiviteit. De ambitie is wel doorstroom naar werk maar deelname aan de maatschappij kan soms ook al voldoende zijn (begeleiding wordt dan overgedragen aan de zorginstelling).
Resultaten 1e half jaar : 560 mensen geheel uit de uitkering, 633 deels uit de uitkering.
Kansberoepen in een veranderende arbeidsmarkt: hiervoor gaat WB de samenwerking aan met werkgevers, zij zoeken namelijk mensen. Dit heeft geresulteerd in projecten met de zorg, logistiek, horeca en techniek. Het WB leidt de mensen op, de werkgever selecteert mee maar committeert zich ook aan het aannemen van de mensen die het traject succesvol afsluiten.
De trajecten vinden plaats in groepen van 15 á 20 personen, 90 procent daarvan komt na afloop duurzaam bij werkgevers aan het werk.
Werkbedrijf onderhoudt tot slot relaties met 1730 ondernemers in deze regio: daar kunnen mensen geplaatst worden of zijn mensen geplaatst. Alle ondernemers waar WB contact mee heeft, zijn automatisch lid van ION: Inclusief Ondernemers Netwerk https://ion-netwerk.nl/
Heb je als ondernemer interesse om actief mee te denken over duurzame arbeid en kansen te creëren voor werkzoekenden, meld je aan!
Na de prima verzorgde lunch in een uitgestorven kantine (vrijdag), gaf Tim Tiemens nog een rondleiding over verschillende afdelingen van de SW waar gelukkig voldoende mensen aan het werk waren zodat we daar ook een kijkje achter de schermen konden nemen.

SEG

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz) en Tjeerd Jansen.
Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.