Weekbericht 14 oktober 2021 Ab Osterhaus

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 64 /  Bijeenkomst  14 oktober 2021

Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:   15 leden

Gasten:        Ab Osterhaus

PROGRAMMA:

 • 22 oktober: Cor Cremers en Barbara Kruijssen – Een plek in Beek
 • 29 oktober: Roswitha Weiler en Myrthe Wijnkoop – Vluchtelingenwerk Nederland
 • 5 november: Cees Gips en Jacqueline Legrand – Toelichting concept statuten en huishoudelijk reglement
 • Do 11 november: Thema Carnaval (invulling volgt)
 • 19 november: Ruud Klep – De Versfabriek
 • 26 november: Lily Verhagen – Leven bij de Warao indianen in de Orinoco-delta
 • 3 december: Algemene Leden Vergadering

BELANGRIJKE DATA:

 • 16 november: Gouverneursbezoek samen met andere clubs te Elst
 • 10 december: Lustrumfeest, dag voor 80-plussers

MEDEDELINGEN:

 • Qader vermeldde verheugd met Kleurrijk Groen de veertiende plaats in de Duurzame 100 van dagblad Trouw behaald te hebben.
 • Deze week laatste kans om in te schrijven voor de tulpenbollenactie, kan via e-mail aan het secretariaat.
 • Save the date: 5 nov toelichting op HR en statuten, 3 dec ALV.
 • Uitnodiging RC Lingewaard (via oud-lid Beatrijs) voor een fundraiser taalquiz Tientje voor Taal , vrijdagavond 12 nov.
 • Geen jarigen deze week, “volgende week beter”.

Ab Osterhaus – Voorbereiding op de volgende pandemie: hebben we onze les geleerd?

Over Ab Osterhaus (bron: wikipedia)

Osterhaus studeerde van 1967 tot 1974 aan de Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde, waar hij cum laude afstudeerde als dierenarts. Vervolgens promoveerde hij in 1978 aan diezelfde universiteit op het proefschrift Feline infectious peritonitis: identification, propagation and epidemiology.

Osterhaus werkte 16 jaar bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven, waar hij verschillende functies bekleedde. Zijn laatste positie was hoofd van het Laboratorium voor Immunobiologie. In die periode werd hij tevens benoemd tot deeltijdhoogleraar in de milieuvirologie aan het Instituut voor Virologie van de Universiteit Utrecht. In 1993 werd hij benoemd tot hoogleraar in de virologie aan de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was in die hoedanigheid tevens hoofd van de Afdeling Virologie van het Erasmus MC tot 2013. Daarna werd hij de oprichter van een nieuw instituut aan de Tierärztliche Hochschule (TiHo) te Hannover waar hij onderzoek verricht naar zoönosen.

Hij was hoofd van een tweetal referentiecentra voor de Wereldgezondheidsorganisatie: het Nationaal Influenza Centrum en het Wereld Referentiecentrum voor Mazelen. Verder is hij lid van een aantal nationale en internationale beraadsgroepen en commissies die zich bezighouden met het voorkomen van infectieziekten bij mens en dier. Osterhaus speelde tevens een belangrijke rol bij de identificatie van het SARS-coronavirus, dat het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) veroorzaakt. De Wereldgezondheidsorganisatie maakte op 16 april 2003 bekend dat definitief was vastgesteld dat het om een coronavirus ging.

Maar bovenal: Ab is een waardige opponent voor ons aller Ronald. Uit de presentatie en de gehele setting bleek een lange vriendschap, doorspekt met mens/dier Rotterdam/Amsterdam tegenstellingen.

Ab nam ons gedurende zijn presentatie mee door het onstuimige landschap van de virussen en de pandemieën. Waarvan je twee dingen kunt stellen: (1) je zit in een pandemie of (2) je bent er naar één op weg. Door alle tijden heen (zeer zeker ook in de recente geschiedenis) springt bij tijd en wijle een virus over van de ene diersoort naar de andere. En tja, soms is de mens die andere diersoort. Om te komen tot een pandemie moet niet alleen zo’n ziekte zijn overgedragen op de menselijke soort, maar dient deze zich ook zo te manifesteren dat ze overdraagbaar is van mens tot mens.

Of het zeer besmettelijke zal zijn, zeer dodelijk of juist sluipend. Allemaal zaken waarvan je bijna zeker bent dat ze niet te voorspellen zijn. Juist daarom is het belangrijk voortdurend te monitoren, de analyses te versnellen en niets onder de pet te houden. Ook een verzwegen virus muteert en verspreidt!

Zo was ten tijde van de Mexicaanse griep een drietal maanden verloren gegaan door het onder de pet houden, waar recent de Chinese vakgenoten reeds binnen een week in beeld brachten wat het betrof. Het kan natuurlijk allemaal nog beter en sneller.  Juist daarom moeten we aldoor de jacht op virussen blijven voeren.

Ab had ook nog een interessante observatie ten aanzien van de complete uitroeiing van een virus [red. zoals wij bij Rotary op jacht zijn naar de laatste polio fragmenten].  Het uitroeien mag je zijns inziens nooit een excuus laten zijn om vaccinatie te stoppen. Doe je dit dan zul je zien dat het vacuüm wordt opgevuld door een verwant virus, met alle gevolgen van dien. (red. een aparte sessie zou nodig zijn om dit, zeer zeker in combinatie met thema Polio, verder uit te diepen.)

Ook liet Ab duidelijk doorschemeren dat de experts toch ook met grote regelmaat verrast worden. Zo gaf hij aan dat het lang de opvatting was dat een virus vanaf gevogelte eerst moest overspringen naar het varken en dan pas de definitieve overstap zou kunnen maken naar de mens. En zoals we inmiddels weten gaat die vlieger niet op.

Zo gaf Ab ook aan dat menigeen, ook hijzelf, in den beginne ook niet zo’n geloof had in de werking van de nieuwe generatie mRNA based vaccins. En ook hier: de wereld weet inmiddels beter.

Kortom; je weet niet waar het volgende probleem vandaan komt, maar ook: je weet niet waar de volgende oplossing op gebaseerd zal zijn. Een oproep om veel te onderzoeken, alert te zijn en breed te kijken. Want één ding weet je zeker: een volgende pandemie komt eraan.

Als laatste.

Een ander saillant detail mag toch ook zeker niet vergeten te worden. In de zeer interactieve sessie (zeker tegen het einde brandden de vragen op onze lippen, die Ab kordaat verwerkte tot aanvullende inzichten), kwam het onderwerp ook op de dierdichtheid in Nederland.

Ab, van huis uit dierengeneeskundige, verwees de zoönose mogelijkheden van de huisdieren (groot of klein) in onze regio van de wereld toch naar het rijk der..

De hygiëne en gezondsheidsmonitoring is op zo’n hoog plan in onze regio, dat we ons daar voor nu geen zorgen over hoeven te maken. Die zorgen liggen wat verder weg in de wereld.

[pd]

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz).