RC Nijmegen weekbericht 7 februari 2020

Rotary Club Nijmegen
Clubjaar 89 /  Jaargang 62 /  Bijeenkomst 7 februari 2020
Motto van clubvoorzitter Tjeerd Jansen: “Rotary verbindt”
Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds:  NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:
Aanwezig:   27 leden
Gast: Meeke Benraad

PROGRAMMA:Do 13 feb: Igor van der Vlist, Ethische aspecten van gemeentelijk zorgbeleid
Vr 21 feb:  Saskia de Wildt, Beroepspraatje
Vr 28 feb:  Tjidde Tempels, Bedrijfsethiek
Vr 6 mrt:    Roelof ten Doesschate, Studentenverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog
Do 12 mrt: 75 jaar bevrijding: Sunsetmarch
Vr 20 mrt: Clubzaken
Vr 27 mrt: Marc van Uhm-generaal b.d., Vredesmissies in Afghanistan, partners welkom

BELANGRIJKE DATA:  
22 februari 2020: Kreeftenfestijn RC Tongeren
21 maart 2020    : PETS en Assembly
28 maart 2020  : RC Tongeren, Tentoonstelling Roemenië in Gallo-Romaans Museum
15 mei 2020     : Pieter de Bruyn bokaal, MG
16 mei 2020     : Districtsconferentie

MEDEDELINGEN:  
Ledencommissie meldt dat er een nieuwe methode geprobeerd gaat worden om leden te werven: d.m.v. een gezamenlijke kennismakingsbijeenkomst. Onze leden wordt dringend gevraagd om kandidaten hiervoor aan te dragen!
Rein Gerretsen heeft bezoek gehad van tenminste Hans de Haan en Joost.

VERSLAG:  
Joost Meuwese draagt voor, met titel “Voltooid Leven”
Het wordt een interactieve verhandeling, mede naar aanleiding van het recente rapport van de commissie-Van Wijngaarden over dit onderwerp. Eerder verscheen er in 2016 al een rapport van commissie-Schnabel.
De vraagstelling van het rapport is of er grond is om tot wetgeving te komen inzake Voltooid Leven, naar voorbeeld van de Euthanasiewet.
Er wordt, zoals het betaamt, direct gezorgd voor eufemistische nieuwe terminologie, t.w. PDE-NEZ (Persistente Doods Wens-Niet Ernstig Ziek).
De groep waarom het zou gaan, blijkt erg klein en zeer divers, althans wanneer je het bekijkt vanaf leeftijd 55+. (0,18% heeft een actuele doodswens)
De manier waarop je tegen bedoelde wetgeving aankijkt is afhankelijk van je mensbeeld: Mens is autonoom, dan wel mens als onderdeel van collectief. Dit is ook weer afhankelijk van cultuur, religie en tijdsgeest.
Een snelle peiling in de zaal, over de vraag: Is dit een taak voor de overheid?  leert dat de meerderheid vindt van wel.
Wel werpen er zich vragen op als:  ontstaat er niet een ongewenste druk op bejaarden om er een eind aan te maken (Christen Unie) en moet je voor een klein aantal gewenste zelfdodingen wettelijk iets gaan regelen? En is het niet beter om je te richten op de onderliggende redenen van de doodswens, bijvoorbeeld eenzaamheid, financiële problemen, relatieproblemen e.d.
Een andere prangende vraag is of het aan de overheid is om redelijk arbitrair een leeftijdsgrens vast te stellen voor iets dergelijks.
Ook blijkt uit het rapport dat slechts de helft van de ondervraagden zit te wachten op hulp van derden bij zelfdoding. En waar moet een L.E.(Levens Einde)-begeleider aan voldoen en wat voor kennis en kundigheid moet zo iemand bezitten?
Of moeten we misschien de rechter opzadelen met de beoordeling van PDE-NEZ-gevallen…?
Ook zijn er voor de hand liggende risico’s, wanneer we de weg opgaan van soepele zelfdoding. Hierbij valt te denken aan het gif dat in huis wordt bewaard en dat “verkeerd” kan worden aangewend…
Een laatste “stem-ronde” onder de aanwezigen levert het volgende beeld op:

1.     Moet er wetgeving komen?                                                 50% JA

2.     Komt de wet naar verwachting door het parlement?    90% NEE

BK.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz) en Tjeerd Jansen.
Verzoek van de Ledencommissie: draag uw badge