RC Nijmegen Weekbericht 31 juli 2020

 

page1image54985744

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 63 /  Bijeenkomst 31 -07 -2020

Motto van clubvoorzitter Lilian van der Velden: “Rotary inspireert”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig: 16 personen live en 2 digitaal meekijkende leden.

Gasten: Antoinette Cremers; Olga Theunissen; Dymph Spanhoff; Alice Classen

PROGRAMMA:

7 aug.                Frigolanda en corona: de consequenties voor ons werk, Hans van Leeuwen
do.13 aug         Onze eigen Tijl in de voetsporen van Bach, Jan Ramaekers
vr. 21 aug.        Corona en medicatie, Bart Benraad
vr. 28 aug.        Gezondheidszorg in Australië, Peter Mulders

 BELANGRIJKE DATA:  

4 september 2020                    Feestelijke bestuursoverdracht (Stroom, Lent)
13 september 2020                  Alternatieve Botary
10 oktober 2020                      Les Voies Romaines (Luxemburg)

 MEDEDELINGEN:

Theo Bergen vervangt voorzitter Lilian en heet gasten en leden van harte welkom.

Jarigen vandaag 31 juli Jan Pieter van Amerongen

Verslag

In de rubriek ” reiservaringen ” vertelt Cor Cremers ons vandaag over een bezoek dat hij in april 2015 bracht aan deze kapel van Matisse in het kleine klooster van de Dominicanessen in Vence nabij Nice. Het werd destijds voor hem een overrompelende beleving ook al had Cor deze kapel al veel eerder in 1972 tijdens zijn/hun huwelijksreis en waarschijnlijk ook al eens eerder in zijn jeugd tijdens zijn jaarlijkse zomervakanties aan de Côte d’Azur met zijn familie bezocht.

Eerst volgde enige uitleg over hoe het zo gekomen is dat Matisse (1869-1954) deze opdracht om deze kapel te ontwerpen op zich nam. In 1941 onderging Matisse op 71-jarige leeftijd een grote buikoperatie in Lyon. Het herstel nadien was moeizaam en ziekenzorg aan huis in Nice bleek langdurig nodig. Monique Bourgeois (1921-2005), toen 21 jaar oud, nam voor een periode van 2 weken die nachtelijke verpleging op zich. Dat leidde tot een vriendschap tussen beiden. In 1942 en 1943 werd Monique Bourgeois viermaal door Matisse op een schilderij geportretteerd. In 1944 werd Monique Bourgeois een novice bij de Dominicanessen in een klooster in Zuid-West Frankrijk. In 1945 was zij inmiddels al één jaar ingetreden als Soeur Jacques-Marie bij deze Dominicanessen, echter zij werd ziek (tuberculose) en werd opgenomen in een herstellingsoord in Vence. Haar moeder woonde toen in Vence. In de periode 1943-1949 woonde Matisse ook in Vence in de Villa “Le Rêve”. Beiden (Matisse en Monique Bourgeois) hebben elkaar toen weer in Vence ontmoet. Het kleine klooster van de Dominicanessen in Vence wilde voor hun klooster een nieuwe kapel gaan bouwen. Een eerste ontwerp voor die kapel was al afgekeurd. De bestaande vriendschap tussen nu Soeur Jacques-Marie en Matisse heeft er toe geleid dat zij Matisse gevraagd heeft voor het ontwerpen en realiseren van die Kapel. De zusters hadden tot dan toe slechts een garage met een lekkend dak  om in te bidden.
In een serie dia’s wordt de ligging van de kapel in het landschap getoond en daarna volgen vele dia’s van de inrichting (het begrip “circumstantibus” wordt toegelicht) en speciaal  de ramen met hun zo wisselende en zo kleurrijke lichtinval worden getoond.
Matisse , een spirituele man, die niet expliciet in God geloofde, beschouwde deze kapel “ondanks alle onvolkomenheden” als het hoogtepunt van zijn hele oeuvre. Hij verwoordde dat in 1951 aldus: “Naar mijn gevoel weerspiegelt de lichtinval van deze ramen de uitbundige gave van Gods schepping, het door God gegeven Leven. Deze ramen vieren dat Leven.”
De Dominicaan Leo Oosterveen o.p. verwoordde het aldus:
“Matisse beschouwde deze kapel als de bekroning op zijn werk en zijn carrière als kunstenaar.” Leo Oosterveen voegde daaraan toe: “De trefzekere eenvoud en schoonheid van de kapel en de rangschikking van de kunstwerken maken dat de kapel het leven en het geloof met al zijn contrasten op een kernachtige wijze verbeeldt.”
Als een toegift toont Cor nog een vijftiental dia’s die de portretten (tekeningen) en de 4 schilderijen tonen, die Matisse van Monique Bourgeois, de verpleegkundige, gemaakt heeft.

Nijmegen, 31 juli 2020

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz) Tjeerd Jansen, Beatrijs Linford, Paul Dirven en  Astrid Wessels.

Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.